MBR membrány

Technológia membránových bioreaktorov je riešenie úpravy komunálnych a priemyselných odpadových vôd pripravené na budúcnosť. Umožňuje maximalizovať obnovu zdrojov, minimalizovať náklady a implementovať vo vašich prevádzkach perspektívu hospodárstva využívajúceho odpad. Membránové moduly od spoločnosti Alfa Laval pre bioreaktory spájajú výhody technológií dutých vlákien a plochých tabúľ.

MBR membrane alfa laval 640X360

Na čele technológie MBR – predstavujeme modernizovanú membránu MBR od spoločnosti Alfa Laval

 • Minimalizácia spotreby energie
 • Zníženie nárokov na čistenie
 • Uľahčenie údržby
 • Maximalizácia kapacity

Nová verzia našich filtračných modulov pre membránové bioreaktory ponúka množstvo zlepšení, ktoré zvyšujú kapacitu, znižujú spotrebu energie a ešte viac znižujú náklady na údržbu. Naša nová membrána MBR založená na osvedčenej technológii, ktorú sme počas 15 rokov použili v stovkách inštalácií, zaručuje spoľahlivú prevádzku pri najnižších možných celkových nákladoch na vlastníctvo.

 

.

Technológia

Príroda je plná príkladov inteligentných a efektívnych procesov. Pri návrhu našich modulov MBR nás mnohé z nich inšpirovali. Boli sme pritom veľmi úspešní, čo malo za následok nízke náklady na energiu, minimálne čistenie a vysokú kvalitu vody. Naše systémy postupne vyvíjame, aby sme ich ešte viac zdokonaľovali. Vždy sa pritom riadime rovnakým základným princípom: prirodzenou účinnosťou.

LowResist™

Unikátna konštrukcia LowResist od spoločnosti Alfa Laval poskytuje nášmu membránovému modulu extrémne nízky pokles tlaku. Vďaka ultranízkemu transmembránovému tlaku (TMP) vyžadujú membrány MBR od spoločnosti Alfa Laval oveľa menej čistenia a údržby ako ostatné membrány MBR na trhu. Nízky tlak TMP znamená, že nedochádza k znečisteniu pórov, ale iba k povrchovému znečisteniu, ktoré sa dá ľahko odstrániť.

To je tiež dôvod, prečo môžu filtre MBR od spoločnosti Alfa Laval fungovať vďaka gravitácii len s 1 m vody nad modulom, čo umožňuje maximalizovať kapacitu v nádrži bez nutnosti použiť čerpadlá.

V našom novom modeli sme technológiu LowResist zlepšili tak, aby sme transmembránový tlak ešte viac znížili. Nové membrány majú otvorené strany, ktoré umožňujú, aby voda voľne prúdila do komôr. To vedie k rovnomernejšiemu rozloženiu tlaku na membráne, čo zlepšuje kapacitu a znižuje nároky na čistenie.

S Aerator™

Náš najnovší model MBR je vybavený prevzdušňovacím systémom S Aerator. Tento nový zlepšený systém minimalizuje spotrebu vzduchu a eliminuje prácu potrebnú na odstránenie upchatia.

Pri tradičných prevzdušňovacích systémoch s viacerými potrubiami znamenajú upchatia značné nepríjemnosti. Ich vyčistenie a opätovné spustenie prevádzky je komplikované a časovo náročné.

Nový systém S Aerator od spoločnosti Alfa Laval používa konštrukciu s jedným potrubím, vďaka ktorej sa sám preplachuje. Všetky prípadné upchatia sa automaticky vypláchnu, keď dôjde k zvýšeniu tlaku vzduchu. Vypláchne sa aj voda, ktorá do systému vnikla z dôvodu upchatia, čo znamená, že v žiadnej fáze nie je potrebný manuálny zásah.

Samopreplachovacia konštrukcia umožňuje jednoducho zapnúť a vypnúť prívod vzduchu počas prevádzky, ako aj prevádzkovať membránové moduly so striedavým prevzdušňovaním. To znamená, že v systémoch s viac ako jedným membránovým modulom sa čistenie vzduchom aplikuje striedavo, nie nepretržite. Je to možné bez toho, aby sa znečistenie stalo problémom, vďaka mimoriadne nízkemu tlaku TMP. Veľkou výhodou je úspora energie, investičných nákladov a nákladov na údržbu.

Na konci prevzdušňovacieho potrubia je zvislé potrubie s otvoreným spodkom. Táto konštrukcia umožňuje jednoznačne zistiť, či sa bioreaktor neprevzdušňuje nadmerne. Bubliny na konci potrubia signalizujú, že systém dostáva príliš veľa vzduchu.

Alfa Laval MBR S Aerator Wastewater Treatment
Alfa Laval MBR QuickSwap

QuickSwap™

Vďaka unikátnej technológii QuickSwap™ spoločnosti Alfa Laval je inštalácia a výmena membrán jednoduchá. Unikátna technológia QuickSwap™ spoločnosti Alfa Laval znamená, že každú súpravu možno vymeniť samostatne, čo minimalizuje zdvíhaciu výšku potrebnú nad membránovým modulom. To znamená, že membránové moduly MBR od spoločnosti Alfa Laval sú obzvlášť vhodné na inštaláciu v interiéri alebo pod zemou, kde môže väčšia zdvíhacia výška znamenať väčšie investičné náklady.

Vďaka technológii QuickSwap™ sa dajú membrány ľahko vymeniť. Všetky membrány sú v module namontované v súpravách, vďaka čomu možno celú súpravu vymeniť počas jednej operácie namiesto toho, aby sa musel vymeniť každý membránový prvok jednotlivo.

Ak chcete vymeniť súpravu, jednoducho znížte hladinu v nádrži, vyberte starú súpravu a vložte novú. Nie je potrebné vybrať z nádrže celý modul alebo tráviť čas kontrolou toho, či je po výmene membrán každý membránový prvok na svojom mieste.

Optimalizované pre vysokú kapacitu

Nové membránové moduly MBR od spoločnosti Alfa Laval vyžadujú počas prevádzky len dve voľné strany, a preto môžu byť inštalované vedľa seba v radoch, čím výrazne zvyšujú hustotu nainštalovaných membrán.

Rozsah rôznych veľkostí modulov v kombinácii s malou hĺbkou vody potrebnou na gravitačnú prevádzku umožňujú optimalizovať využitie existujúcich nádrží a maximalizovať inštalovanú plochu membrán. V prípade riešenia od spoločnosti Alfa Laval získate najväčšiu plochu membrán na objem nádrže.

Vysoká odolnosť voči znečisteniu a neznečisťovanie pórov v membránach MBR od spoločnosti Alfa Laval umožňujú prevádzkovať bioreaktor s až o 50 % vyššími koncentráciami rozptýlených častíc v porovnaní s filtrami od iných výrobcov.

Kombinácia týchto faktorov znamená, že v prípade membrán MBR od spoločnosti Alfa Laval získate maximálnu kapacitu na objem nádrže.

Alfa Laval MBR high capacity
Alfa Laval MBR membranes

Membrány – navrhnuté pre aplikácie čistenia odpadových vôd

Membrány sú kľúčovou súčasťou čistiarne odpadových vôd MBR. Sami vyvíjame a vyrábame všetky membrány, ktoré sa používajú v našich moduloch MBR, aby sme zabezpečili najvyššiu kvalitu a najlepšiu trvanlivosť. Membrány sú vyrobené z PVDF odolného voči chlóru a sú špeciálne optimalizované na používanie pri čistení odpadových vôd.

Membrány poskytujú absolútnu bariéru voči baktériám, mikroplastom a niekoľkým ďalším znečisťujúcim látkam a upravená voda zaručene spĺňa požiadavky na opätovné použitie vody alebo environmentálne zodpovedné vypúšťanie.

Plne automatizované v záujme nízkych požiadaviek na personál

Membrány MBR od spoločnosti Alfa Laval sa jednoducho prevádzkujú a možno ich plne automatizovať. Všetky dôležité aspekty, ako sú napríklad čistenie vzduchom, dĺžky cyklov a čistenie na mieste, možno spustiť, kontrolovať a monitorovať na diaľku. Jedinou potrebnou manuálnou prácou je zabezpečenie plnenia nádrží s čistiacimi chemikáliami.

Výsledné požiadavky na personál sú preto veľmi nízke, zvyčajne približne ekvivalent 1/4 operátora na plný úväzok na jedno zariadenie.

MBR membranes alfa laval wastewater treatment family vertical
.

Výhody

Nová verzia našich filtračných modulov pre membránové bioreaktory ponúka množstvo zlepšení, ktoré zvyšujú kapacitu, znižujú spotrebu energie a ešte viac znižujú náklady na údržbu.

treated water

Vynikajúca kvalita vody

Jednou z najväčších výhod membránového bioreaktora je vynikajúca kvalita vypúšťanej vody. V dôsledku čoraz prísnejších regulačných požiadaviek si môžete byť istí, že máte riešenie pripravené na budúcnosť, keď investujete do membránových modulov MBR od spoločnosti Alfa Laval.

Membrána je absolútnou fyzickou bariérou, ktorá odstraňuje všetky baktérie a množstvo ďalších patogénov, ako aj všetky mikroplasty, vďaka čomu je vhodná pre množstvo výhodných aplikácií s opakovaným použitím, napríklad pri zavlažovaní.

Systém MBR je tiež skvelým riešením na odstraňovanie zlúčenín, v súvislosti s ktorými sa v poslednom čase objavujú obavy, ako aj liečiv a mikroskopických znečisťujúcich látok z komunálnych a nemocničných odpadových vôd.

Membrány MBR od spoločnosti Alfa Laval sú akreditované podľa hlavy 22 kalifornských predpisov a nedávne štúdie o dánskych čistiarňach odpadových vôd dokázali, že absolútne účinne odstraňujú mikroskopické plastové znečisťujúce látky. Preto si môžete byť istí, že splnia vaše budúce prevádzkové potreby a požiadavky týkajúce sa miestneho životného prostredia.

Nízke náklady na energiu

Energia je hlavným nákladom na prevádzku zariadenia MBR, kvôli čomu je energetická účinnosť prvoradým záujmom. Membrány MBR od spoločnosti Alfa Laval ponúkajú špičkový výkon pri najnižších možných nákladoch na energiu.

Unikátna konštrukcia LowResist™ našich membrán MBR umožňuje prevádzkovať ich s využitím gravitácie ako jedinej hnacej sily, čo eliminuje náklady na napájanie čerpadiel.

Nový systém S Aerator™ od spoločnosti Alfa Laval umožňuje optimalizovať čistenie vzduchom a následne aj spotrebu energie dúchadlom bez riskovania zvýšeného upchávania v prevzdušňovacom systéme alebo zvýšeného znečisťovania membrán.

reduce energy cost 350x281 jpg
MBR membranes alfa laval wastewater treatment 640X360 Copy

Minimálne čistenie

Ultranízky transmembránový tlak (TMP), ktorý je základom technológie membránového modulu LowResist, minimalizuje znečistenie a tým aj nároky na čistenie. Nízky tlak TMP eliminuje znečistenie pórov, čo znamená, že jediné čistenie filtra MBR od spoločnosti Alfa Laval, ktoré je potrebné, je uvoľnenie resp. čistenie vzduchom každých 10 minút a čistenie na mieste 4 až 6-krát ročne.

Inými slovami:

 • žiadne spätné vyplachovanie,
 • nízke požiadavky na chemické spätné preplachovanie a vo väčšine prípadov žiadne namáčanie,
 • počas životnosti nádrže nie je nikdy potrebné vybrať filtračný modul,
 • minimálne čistenie na mieste,
 • minimálne použitie chemikálií,
 • obrovská úspora času,
 • menšie opotrebovanie membrán a čerpadiel.

Jednoduchá a spoľahlivá prevádzka

Každý detail systému membrán MBR od spoločnosti Alfa Laval bol navrhnutý a vyrobený špeciálne na používanie pri čistení odpadových vôd. V kale nie sú žiadne pohyblivé časti ani ventily a použitie čerpadiel bolo minimalizované. Pri zabezpečení maximálnej spoľahlivosti a najmenších možných požiadaviek na údržbu nebolo nič ponechané na náhodu.

Nie je potrebná žiadna údržba, ktorá by vyžadovala vybrať filtračný modul z nádrže bioreaktora alebo ju vyprázdniť. Ak potrebujete vymeniť membránu, náš unikátny systém QuickSwap vám to umožní v rekordnom čase v nádrži s membránou. Ďalšie informácie o systéme QuickSwap

nájdete tu.

Ak pomocou technológie MBR modernizujete existujúcu čistiareň odpadových vôd, nie je potrebné žiadne pokročilé školenie vášho personálu. Všetky technológie v našom systéme budú vášmu personálu známe.

MBR benefits 590x450 03
MBR benefits 590x760 04

CAPEX – nízke investičné náklady

Membrány MBR od spoločnosti Alfa Laval ponúkajú maximálnu kapacitu v akomkoľvek dostupnom priestore. Bez ohľadu na to, či budujete nové zariadenie alebo modernizujete existujúce, sa presvedčíte o tom, že naše riešenia znižujú investičné náklady (CAPEX).

Nové zariadenia

V prípade nových zariadení môžete výberom spoločnosti Alfa Laval dosiahnuť výrazné úspory pri stavebných prácach. Vďaka vysokej hustote membrán a možnosti prevádzky pri vysokej koncentrácii rozptýlených častíc môže byť nádrž menšia ako pri iných systémoch MBR. Systém Alfa Laval môže pracovať pri až o 50 % vyššej koncentrácii pevných látok v porovnaní s riešeniami s dutými vláknami, čo umožňuje použiť menšiu nádrž.

A v prípade systému Alfa Laval nemusíte inštalovať čerpadlá na recirkuláciu kalu. Robíme to pomocou vzduchového zdvihu, čo znamená, že čistiaci vzduch zabezpečuje cirkuláciu kalu. Tiež ušetríte na čerpadlách a potrubiach vďaka jednoduchej konštrukcii membrány MBR od spoločnosti Alfa Laval. Keďže systém funguje s gravitáciou ako hnacou silou, čerpadlo na čistenie na mieste je jediné čerpadlo, ktoré potrebujete.

Existujúce zariadenia

V prípade existujúcich zariadení umožňuje veľká flexibilita nášho filtračného systému MBR prispôsobiť ho akejkoľvek existujúcej infraštruktúre. Môžete si vybrať, či chcete poháňať systém pomocou gravitácie, alebo použijete čerpadlá s nízkou spotrebou energie. Vďaka nášmu sortimentu membránových modulov v rôznych veľkostiach môžeme do vašich existujúcich nádrží umiestniť maximálnu kapacitu membrán.

.

Minimálna údržba membrán MBR

Čistenie

Ultranízky transmembránový tlak a neznečisťovanie pórov znamenajú, že je potrebné len veľmi obmedzené čistenie. Počas bežnej prevádzky je postačujúce 2-minútové uvoľnenie každých 10 minút, aby čistiaci vzduch odstránil znečistenie povrchu.

Nie je potrebné časté spätné vyplachovanie ani chemicky obohatené spätné preplachovanie. Stačí hodinové až dvojhodinové čistenie na mieste každé dva alebo tri mesiace. Úspory času v porovnaní s inými systémami MBR sú veľmi veľké.

Dlhé cykly čistenia na mieste prinášajú aj výhody minimalizácie opotrebovania membrán a používania chemikálií.

Servis zariadení

Naše systémy MBR sa vyznačujú jednoduchým a zriedkavým servisom. Všetka údržba sa vykonáva s membránovými modulmi v nádrži. Počas životnosti nádrže nie je nikdy potrebné vybrať z nej moduly.

Vzhľadom na to, že membrány MBR od spoločnosti Alfa Laval fungujú s využitím gravitácie a vzduchového zdvihu, nepoužívajú sa žiadne vodné ani kalové čerpadlá, ktoré by potrebovali údržbu. Príležitostnú údržbu vyžadujú len ventily, čerpadlo na čistenie na mieste a dúchadlo.

Ak potrebujete vymeniť membrány v module na konci ich životnosti, zistíte, že naša nová konštrukcia QuickSwap túto prácu veľmi uľahčuje. Všetky membrány v module sú namontované v kazete. Stačí znížiť hladinu v nádrži a vymeniť celú kazetu s membránami.

Ďalšie informácie o systéme QuickSwap

Modulárna konštrukcia znamená, že nad okrajom nádrže potrebujete len 1,3 m voľného miesta na zdvihnutie modulov počas inštalácie. Je to cenné, ak je MBR v interiéri a priestor je obmedzený.

extending performance service man cogwheels 373x427
Cogwheels

Dohody o výkonnosti

Uzatvorenie dohody o výkonnosti so spoločnosťou Alfa Laval vám poskytne úplný duševný pokoj a zaručenú výkonnosť. Tím odborníkov na membrány MBR zo spoločnosti Alfa Laval zabezpečí, aby ste dosiahli úroveň prietoku a TSS špecifikovanú vo vašej dohode.

Požadujeme len to, aby ste nám trikrát za rok poslali prevádzkové údaje, ktoré nám umožnia vyhodnotiť prevádzku vášho systému. Raz za rok navštívi vašu prevádzku odborník na membrány MBR od spoločnosti Alfa Laval, aby prebral možnosti optimalizácie a vykonal vizuálnu kontrolu.

Ak máte dohodu o výkonnosti, budeme tiež prítomní pri uvedení do prevádzky a mechanická záruka sa predĺži až na 5 rokov.

Rok v živote membrány MBR od spoločnosti Alfa Laval

diagram jan dec[1]
.

Partnerstvo

Sme radi, že vás môžeme podporovať v každom kroku procesu, od počiatočnej fázy návrhu a počas celej životnosti vašej prevádzky.

Naša spolupráca so zákazníkmi často začína vo fáze návrhu, kedy môžeme pomôcť optimalizovať zariadenie s cieľom zabezpečiť maximálnu kapacitu, kvalitu vody a energetickú účinnosť. Flexibilita nášho systému umožňuje prispôsobiť vaše nové zariadenie vašim presným požiadavkám. Zaručíme, aby mala biológia vo vašej nádrži najlepšie možné podmienky.

Môžeme tiež dodať zariadenie na odvodňovanie kalov, ktoré preukázateľne vyhovuje požiadavkám na pevné látky vytvárané v zariadeniach MBR.

World Map Gears

Globálna servisná sieť

Keď je vaším servisným partnerom spoločnosť Alfa Laval, pomoc je vždy nablízku. V takmer 100 krajinách máme servisný personál pripravený pomôcť vám vo vašom miestnom jazyku. Náš efektívny logistický reťazec navyše zabezpečí, že všetky potrebné náhradné diely dostanete čo najrýchlejšie.

.

Prípadové štúdie o systémoch MBR

Na celom svete je nainštalovaných viac ako 150 systémov MBR od spoločnosti Alfa Laval, ktoré zabezpečujú úpravu všetkých druhov komunálnych a priemyselných odpadových vôd.

Spoločnosť Schwander Polska si vybrala membrány MBR od spoločnosti Alfa Laval z dôvodu nízkych nákladov počas životného cyklu

Spoločnosť Schwander Polska navrhuje, vyrába a prevádzkuje čistiarne odpadových vôd založené na technológii MBR. S cieľom zabezpečiť dlhú a bezproblémovú prevádzku pri minimálnych prevádzkových nákladoch sa táto spoločnosť rozhodla používať pri všetkých svojich projektoch membrány MBR od spoločnosti Alfa Laval.

Membrány MBR od spoločnosti Alfa Laval maximalizujú flexibilitu a kvalitu vypúšťanej vody v spoločnosti KMC

Výrobca zemiakového škrobu KMC spracúva vo svojej čistiarni odpadových vôd odpadovú vodu s 10 000 mg COD/l. Vďaka membránam MBR od spoločnosti Alfa Laval môže táto spoločnosť vo svojich bioreaktoroch flexibilne používať tie najvhodnejšie baktérie a spĺňa miestne požiadavky na vypúšťanú vodu.

        

.

Kontakt

Tieto informácie sa ukladajú a spracúvajú v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov.