MBR maintenance 1200x400

Minimal MBR maintenance

Alfa Laval’s MBR membrane modules have the lowest maintenance requirements on the market, both in terms of cleaning and equipment service.

Alfa Laval MBR natural efficiency

Čistenie

Ultranízky transmembránový tlak a neznečisťovanie pórov znamenajú, že je potrebné len veľmi obmedzené čistenie. Počas bežnej prevádzky je postačujúce 2-minútové uvoľnenie každých 10 minút, aby čistiaci vzduch odstránil znečistenie povrchu.

Nie je potrebné časté spätné vyplachovanie ani chemicky obohatené spätné preplachovanie. Stačí hodinové až dvojhodinové čistenie na mieste každé dva alebo tri mesiace. Úspory času v porovnaní s inými systémami MBR sú veľmi veľké.

Dlhé cykly čistenia na mieste prinášajú aj výhody minimalizácie opotrebovania membrán a používania chemikálií.

Servis zariadení

Naše systémy MBR sa vyznačujú jednoduchým a zriedkavým servisom. Všetka údržba sa vykonáva s membránovými modulmi v nádrži. Počas životnosti nádrže nie je nikdy potrebné vybrať z nej moduly.

Vzhľadom na to, že membrány MBR od spoločnosti Alfa Laval fungujú s využitím gravitácie a vzduchového zdvihu, nepoužívajú sa žiadne vodné ani kalové čerpadlá, ktoré by potrebovali údržbu. Príležitostnú údržbu vyžadujú len ventily, čerpadlo na čistenie na mieste a dúchadlo.

Ak potrebujete vymeniť membrány v module na konci ich životnosti, zistíte, že naša nová konštrukcia QuickSwap túto prácu veľmi uľahčuje. Všetky membrány v module sú namontované v kazete. Stačí znížiť hladinu v nádrži a vymeniť celú kazetu s membránami.

Ďalšie informácie o systéme QuickSwap

Modulárna konštrukcia znamená, že nad okrajom nádrže potrebujete len 1,3 m voľného miesta na zdvihnutie modulov počas inštalácie. Je to cenné, ak je MBR v interiéri a priestor je obmedzený.

extending performance service man cogwheels 373x427

Performance Agreements

With an Alfa Laval Performance Agreement, you have guaranteed performance and the full support of our team of MBR experts. Learn more about our Performance Agreements on our Partnership page. 

Extending performance

A year in the life of an Alfa Laval MBR

diagram jan dec[1]

Download