TJ40G 1920x480

TJ40G

Čistenie nádrží rotačnou tryskovou hlavicou umožňujúce zväčšiť celkový objem výroby

Zariadenia na čistenie nádrží s rotačnou tryskovou hlavicou TJ40G od spoločnosti Alfa Laval majú vynikajúcu čistiacu schopnosť a umožňujú zvýšiť kvalitu koncových výrobkov, zväčšiť celkový objem výroby a až o 70 % znížiť prevádzkové náklady. Sú určené na hygienické aplikácie, ako sú napríklad kozmetika a výroba potravín, mliečnych výrobkov a nápojov.

TJ40G HD旋转喷嘴储罐清洗 TJ40G HD rotating nozzle storage tank cleaning

Vysokotlakové čistenie zaručenej kvality pomocou 360° opakovaného čistiaceho vzoru

  • Zamedzenie kontaminácii účinným čistením a prvotriednymi samočistiacimi funkciami
  • Cenovo priaznivé a udržateľné riešenie znižuje náklady na čistenie až o 70 % (voda a chemikálie)
  • Viac dostupného prevádzkového času vďaka až o 60 % rýchlejšiemu čisteniu
  • Jednoduchá obsluha a údržba – nie sú potrebné žiadne špeciálne nástroje
  • Riadenie čistenia na mieste prostredníctvom kontrolovaného čistenia

Rad TJ40G umožňuje automatizované 3D-indexované nárazové čistenie výrobných nádrží, akumulačných zásobníkov, prepravných cisterien a iných nádrží s objemom od 50 do 500 m3 počas definovaného časového obdobia. Konštrukcia je vhodná na čistenie zariadení na výrobu piva, potravín a mliečnych výrobkov. Predstavuje cenovo efektívny spôsob zabezpečenia hygienicky bezpečného čistenia nádrží so zaručenou kvalitou.

Účinné čistenie nádrží s nízkymi prevádzkovými nákladmi

Veľká mechanická sila, ktorú vytvára silný prúd trysky, účinne odstraňuje zvyšky produktu a ďalšie rezíduá, a tým zabezpečuje tie najlepšie hygienické podmienky pre výrobu. So zvyšovaním mechanickej sily, ktorú vytvárajú rotačné trysky, klesá spotreba vody, čo vedie k výrazným úsporám nákladov, ako je zobrazené v grafoch (na základe čistiaceho princípu Dr. Sinnera).

  • Úspora nákladov (voda, chemikálie): 70 %*
  • Časová úspora = predĺžená prevádzkyschopnosť: 60 %*

* V porovnaní s tradičným čistením statickou umývacou hlavicou.Statická umývacia hlavica

     

Alfa Laval TJ20G/TJ40G

          

 

 

     Modrá = spotreba vody/časová náročnosť 
     Červená = mechanický účinok 
     Žltá = teplota 
     Sivá = chemikálie

Ďalšie informácie

Môžete si prečítať ďalšie informácie o účinnosti, praktickosti a technických podrobnostiach zariadení na čistenie nádrží s rotačnou tryskovou hlavicou TJ40G

Stiahnite si produktový leták
                           Stiahnite si návod na obsluhu

Ako to funguje

Ako funguje hlavica TJ40G? Kliknite tu a dozviete sa to.

360° Servisné a údržbové videá

Alfa Laval Tank Cleaning TJ rotary jet heads

Kontrola procesu čistenia nádrže

Systém Rotacheck od spoločnosti Alfa Laval kontroluje proces čistenia rotačnými tryskovými hlavicami a znižuje spotrebu vody a znehodnotenia výrobku. Poskytuje pokoj. 

2Ďalšie informácie o systéme Rotacheck

Skrátenie času čistenia v záujme výroby viacerých nápojov

Dnešný trh s nápojmi je oveľa náročnejší ako kedysi. Ako však prekonať výzvu rýchlej optimalizácie čistenia na mieste vo vašej linke na výrobu nápojov?

Beverages colour