Odpovede na otázky o systéme Revos na koncentráciu

Otázka: Ako môžete zaručiť kvalitu vody pri rekonštitúcii pivného koncentrátu v pohostinstve? 

Odpoveď: Výčapné systémy Revos vyžadujú inštaláciu 5 mikrónového uhlíkového filtra na prívodné vodovodné potrubie. Filter odstraňuje pachy a pevné častice. Pre mnohé miestne zdroje vody je táto úroveň ošetrenia dostatočná. Pokiaľ je však tvrdosť vody alebo celkové množstvo rozpustených pevných látok v hlavnom prívode vody vysoké, odporúča sa nainštalovať podpultovú jednotku iónovej výmeny, prípadne jednotku na čistenie vody reverznou osmózou na zásobovanie výčapného systému. 

 

Otázka: Aké požiadavky ATEX platia pri pive s obsahom nad 22 % ABV? 

OdpoveďPožiadavky ATEX (relevantné pre európske inštalácie) sa analyzujú prípad od prípadu. Dané kvapaliny sú plne uzavreté v systéme Revos na koncentráciu, súčasti so schválením ATEX sa všeobecne nevyžadujú, za predpokladu, že koncentráty obsahujú maximálne 24 % ABV. 

 

Otázka: Je možné upraviť výčapný systém na 50 Hz? 

Odpoveď: Výčapný systém Revos nie je potrebné nijako upravovať. Je k dispozícii pre frekvencie 50 Hz aj 60 Hz. 

 

Otázka: Ako meriate koncentráciu alkoholu v procese Revos? 

Odpoveď: Toto sa dosahuje meraním hustoty a indexu lomu a kombináciou týchto meraní v špecializovanom modeli na priebežný výpočet koncentrácie alkoholu. 

 

Otázka: Aký je pri module na koncentráciu cyklus medzi čisteniami na mieste (CIP)? 

Odpoveď: Modul na koncentráciu prechádza raz týždenne alebo raz za dva týždne čistením žieravinou s pH 11,5. Tento proces trvá asi štyri hodiny. Denne alebo každý druhý deň sa navyše používajú krátke 30-minútové preplachy teplou odvzdušnenou vodou na regeneráciu membrán. 

 

Otázka: Aký je typický časový rámec výmeny membrán? 

Odpoveď:  Odporúčaný interval výmeny membrán je 9 až 12 mesiacov najmä v závislosti od frekvencie CIP. 

 

Otázka: Môžete poskytnúť úplný prehľad dosiahnutých úspor? Existuje skutočný obchodný prípad, o ktorý sa môžete podeliť? 

Odpoveď: V súčasnej dobe nemáme obchodný prípad, o ktorý by sme sa mohli verejne podeliť. Reprezentatívny celkový údaj koncentrácie pomocou systému Revos je asi 1 – 2 eurá na hl (v závislosti od objemov), pričom väčšie inštalácie dosahujú spodnú hranicu tohto rozsahu nákladov. Úspora je priamo úmerná nákladom na dopravu. Ak sú napríklad prepravné náklady 10 eur/hl pri hromadnej preprave, riešenie Revos ich môže znížiť o 6,6 eur/hl. Pri použití s výčapným zariadením sú úspory často vyššie. Napríklad náklady na dopravu môžu byť 20 eur/hl bez prístupu založeného na koncentráte. Prístup využívajúci koncentrát môže znížiť tieto náklady o 16 eur/hl alebo o 80 %. Percentuálne úspory pri preprave sú zvyčajne väčšie pri použití s výčapnými zariadeniami, pretože hromadná preprava sa často už vykonáva pri vysokých objemoch. 

 

Otázka: Prečo sa v znázornení na snímke s odstraňovaním arómy uvádza, že odstránenie arómy dosahuje viac než 100 %? 

Odpoveď: Odstránenie viac než 100 % arómy nie je možné. V prezentácii sme počítali s 10 % chybou merania účinnosti odstraňovania. 

 

Otázka: Je možné vytvoriť okamžite viac značiek piva z rovnakého suda (kmeňové pivo) využitím rôznych pomerov miešania? 

Odpoveď: Áno, je to možné, ale môže to vyžadovať určité aktualizácie softvéru technológie dávkovania v závislosti od zložitosti toho, čo sa požaduje. 

 

Otázka: Plní sa koncentrovaný produkt do sudov alebo bag-in-boxov (BIB) pomocou zariadenia Alfa Laval Astepo, ako sa to uvádza na snímke počas webového seminára? 

Odpoveď: Výčapný systém Revos zvládne sudy aj BIB. Od roku 2023 plánujeme ponúkať riešenie Alfa Laval na plnenie systémov BIB. V rokoch 2021 a 2022 sa zameriame na sudy, pretože pivovary sú už vybavené sudmi a plniacimi strojmi. 

 

Otázka: Aká je maximálna koncentrácia, ktorú možno dosiahnuť? Je možné pridaním ďalšej membrány dosiahnuť až 70 % pri iných nápojoch? 

Odpoveď: Maximálna koncentrácia je 24 %. V budúcnosti môže spoločnosť Alfa Laval vyvinúť membrány schopné dosahovať vyššie koncentrácie. 

 

Otázka: Technológiu Revos možno teda použiť aj na odstraňovanie alkoholu alebo výrobu nápojov typu Hard Seltzer? 

Odpoveď: Je to tak. Spoločnosť Alfa Laval však zariadenie na odstraňovanie alkoholu a výrobu nápojov Hard Seltzer predáva iba ako doplnok k štandardnej technológii na koncentráciu. 

 

Otázka: Existuje minimálna veľkosť pivovaru alebo zariadenia na výrobu nápojov Hard Seltzer? 

Odpoveď: Naša najmenšia jednotka Revos (Revos Pilot) dosahuje výkonnosť asi 1 hl/h. 

 

Otázka: Pokiaľ ide o výčapný systém Revos: Je na vodovodnom potrubí nutné ošetrenie ultrafialovým žiarením (UV), pokiaľ je zdroj vody vhodný na potravinárske účely a miešané pivo sa má konzumovať ihneď po zmiešaní? 

Odpoveď: UV žiarenie nie je nevyhnutné, testovanie trvanlivosti však ukazuje, že môže spomaliť množenie mikróbov po zmiešaní vody a koncentrátu. Upozorňujeme, že UV svetlo je súčasťou výčapnej technológie Revos. 

 

Otázka: Aký druh vody je potrebný na rekonštitúciu? Dochádza k strate pivovarníckych solí? 

Odpoveď: Revos odstraňuje vodu v čistej forme, preto ideálnou vodou na rekonštitúciu je voda s nízkou hodnotou celkových rozpustených látok, ktorú používajú pivovarníci pri varení piva. Pivovarnícke soli prítomné po fermentácii zadržiava zariadenie Revos v koncentráte, preto k ich stratám nedochádza. 

 

Otázka: Koľko ľudí vyžaduje obsluha systémov Revos na koncentráciu? 

Odpoveď: Systémy Revos na koncentráciu sú plne automatizované. Po 9 až 12 mesiacoch sa vyžaduje výmena membrán jednou osobou. 

 

Otázka: Aké prípojky sú potrebné na inštaláciu výčapného systému? 

Odpoveď: Prívod vody s 5 mikrónovým uhlíkovým filtrom, elektrická energia a plyn. 

 

Otázka: Je možné prostredníctvom rovnakého výčapného systému podávať viacero produktov? 

Odpoveď: Áno. Výčapná pivnica Revos môže slúžiť až na štyri produkty. Mobilný výčap Revos umožňuje podávanie až dvoch produktov.