about us banner 1200x400

Alfa Laval v skratke - kto sme a čo robíme

Spoločnosť Alfa Laval je popredným svetovým dodávateľom v poskytovaní prvotriednych produktov v oblasti prenosu tepla, separácie a dopravy kvapalín. Na základe týchto produktov sa spoločnosť Alfa Laval snaží pomáhať zvyšovať produktivitu a konkurencieschopnosť svojich zákazníkov v rôznych priemyselných odvetviach na celom svete. Definujeme ich výzvy a dodávame udržateľné produkty a riešenia, ktoré spĺňajú ich požiadavky - predovšetkým v oblasti energetiky, životného prostredia, potravinárstva a námorného priemyslu.

Staňte sa partnerom Alfa Laval

Sme zákaznícky orientovaná spoločnosť s globálnou ponukou založenou na kvalite a službách. V rámci spolupráce na miestnom trhu ponúkame špeciálny partnerský program, aby sme mohli spoločne rozvíjať a poskytovať efektívne riešenia našim zákazníkom.

People talking

Priemyselné odvetvia a technológie, s ktorými pracujeme

Riešenia spoločnosti Alfa Laval menia náš každodenný život. Zistite viac o tom, ako naše produkty fungujú a ako sa používajú v priemyselných odvetviach na celom svete.

Tri technológie

Naše kľúčové technológie sa objavujú v mnohých rôznych oblastiach a aplikáciách.

 

Meníme náš svet k lepšiemu každý deň

Poskytujeme riešenia v oblasti energie, životného prostredia, potravinárskeho a námorného priemyslu.

 

Kľúčové údaje pre rok 2021

Výsledok spoločnosti Alfa Laval z výročnej správy za rok 2021 (údaje v eurách)

Alfa_Laval_in_brief_2021_EUR.png

Ciele udržateľného rozvoja OSN (SDG)

Spoločnosť Alfa Laval prispieva k 15 zo 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja.

Náš cieľ

Náš cieľ definujeme ako rýchlejšie dosiahnutie úspechu pre našich zákazníkov, ľudí a našu planétu. Venujeme sa poskytovaniu špičkových služieb zákazníkom, inšpiratívnemu a prívetivému pracovnému prostrediu a udržateľnosti, ktorú máme v genetickom kóde.

Naši zákazníci sú na prvom mieste

Naše inovatívne riešenia podporujú priemyselné odvetvia pri čistení, zušľachťovaní a recyklácii materiálov. Naším záväzkom je optimalizovať procesy našich zákazníkov, vytvárať zodpovedný rast a podporovať pokrok. Reagujeme na potreby našich zákazníkov - vždy urobíme niečo navyše, aby sme ich podporili pri dosahovaní ich podnikateľských cieľov a cieľov udržateľnosti.

Posilňujeme pozície našich ľudí

Naša firemná kultúra je otvorená, prívetivá a neformálna. To vytvára prostredie, v ktorom môžu naši zamestnanci rozvíjať svoj talent a vyniknúť ako profesionáli. Tým, že im dávame zodpovednosť a dôveru, umožňujeme našim ľuďom rásť. Snažíme sa prilákať, rozvíjať a udržať si najinovatívnejších a najzvedavejších ľudí v našom odvetví.

Každý deň zlepšujeme náš svet

Naše technológie prispievajú k zodpovednému využívaniu prírodných zdrojov. Neustále sa snažíme o pokrok, ktorý pomáha znižovať vplyv väčšiny priemyselných procesov na životné prostredie prostredníctvom lepšej energetickej účinnosti a obnovy tepla, lepšej úpravy vody a zníženia emisií. Na súši aj na mori. Všetko je to Advancing Better™.

what_icon.jpg ČO? Spoločnosť Alfa Laval je svetovou jednotkou v troch kľúčových technológiách

PRENOS TEPLA - Výmenníky tepla spoločnosti Alfa Laval prenášajú teplo alebo chlad napríklad z jednej kvapaliny do druhej. Recyklujú teplo, optimalizujú spotrebu energie zákazníkov, znižujú náklady a znižujú vplyv na životné prostredie.

brazed heat exchanger close-up 640x360

SEPARÁCIA - Táto technológia sa používa na oddelenie kvapalín a pevných látok od iných kvapalín alebo plynov. Sortiment zahŕňa vysokorýchlostné tanierové separátory, dekantačné odstredivky, filtre, sitá a membrány.

disc stack separator close-up 640x360

DOPRAVA KVAPALÍN - Dodávame čerpadlá, ventily, zariadenia na čistenie nádrží a inštalačný materiál pre potravinársky a farmaceutický priemysel a čerpacie systémy pre námorný priemysel.

unique SSV valves close-up 640x360

for_whom_icon.jpg PRE KOHO? Výrobky spoločnosti sú potrebné vo väčšine priemyselných odvetví

Potreba ohrevu, chladenia, prepravy a separácie sa objavuje v mnohých priemyselných odvetviach. Zoberte si takmer akýkoľvek sektor: potravinárstvo, energetika, životné prostredie, strojárstvo, farmaceutický priemysel, rafinérie alebo petrochémia - Alfa Laval môže pomôcť vo väčšine z nich. Zákazníci sú oslovovaní prostredníctvom obchodných divízií: Energy, Food & Water a Marine

how_icon.jpgAKO? Vyrábajú sa a distribuujú prostredníctvom spoločného dodávateľského reťazca

Prevádzková divízia je zodpovedná za nákup, výrobu, distribúciu a logistiku v rámci skupiny v celosvetovom meradle. Inými slovami, oddelenie prevádzky zabezpečuje, aby všetko, čo predávajú všetky tri divízie - od výmenníkov tepla a separátorov až po čerpadlá, ventily a membrány - bolo vyrobené a dodané tak, ako bolo zákazníkovi sľúbené.

where_icon.jpgKDE? Nový predaj vo viac ako 100 krajinách, ponuka na trhu s náhradnými dielmi vo viac ako 160 krajinách

Nový predaj

Výrobky, systémy a služby spoločnosti Alfa Laval sa predávajú vo viac ako 100 krajinách. Približne polovica všetkých predajov sa realizuje priamo prostredníctvom týchto troch divízií a zvyšok prostredníctvom kanálov, ako sú výrobcovia systémov, externé dodávateľské spoločnosti, maloobchodníci, zástupcovia a distribútori.

Servis a náhradné diely

Spoločnosť Alfa Laval má viac ako 100 servisných stredísk, ktoré sú schopné poskytovať služby vo viac ako 160 krajinách. To znamená, že spoločnosť Alfa Laval je svojim zákazníkom nablízku a v prípade potreby je pripravená okamžite pomôcť.

Chcete sa dozvedieť viac? Prečítajte si naše publikácie!

Náš ocenený časopis

here37_260x345.jpgInovatívne spracovanie potravín, ktoré mení chrobáky na hamburgery, alebo nová technológia na skladovanie obnoviteľnej energie sú len dva príklady článkov v novom vydaní časopisu HERE. Články ilustrujú, čo máme na mysli pod zodpovedným rastom, ktorý prináša riešenia prospešné pre ľudí a planétu. Časopis HERE získal cenu švédskeho vydavateľa za rok 2019.

Here 

Správa o udržateľnosti

sustainability_report_20019_thumbnail_240x340.jpgSpoločnosť Alfa Laval aktívne pracuje na udržateľnosti a stanovila si mnoho cieľov. Tieto ciele odrážajú ambície spoločnosti v oblasti životného prostredia, zdravia a bezpečnosti. Medzi tieto ciele patrí okrem iného zníženie počtu úrazov na pracovisku, zvýšenie energetickej účinnosti, zníženie spotreby vody a zníženie emisií skleníkových plynov. Viac informácií o výkonnosti spoločnosti Alfa Laval v oblasti udržateľnosti nájdete v Správe o udržateľnosti.

Výročná správa spoločnosti Alfa Laval

annual_report_2019_240x345.jpgV našej najnovšej výročnej správe si môžete prečítať o uplynulom roku, trendoch, ktoré ovplyvňujú naše podnikanie, a o priemyselných odvetviach, ktorým poskytujeme služby. Zároveň Vám umožní lepšie pochopiť našich ľudí, produkty a služby a to, ako sú inovácie a udržateľnosť dôležitou súčasťou všetkého, čo robíme.

Výročná správa roku 2019