Alfa Laval Slovensko

Prvá kancelária Alfa Laval bola v Československu otvorená v roku 1920. V rokoch 1948 až 1987 pôsobila Alfa Laval na tomto trhu prostredníctvom svojich partnerov. Dnes spoločnosť poskytuje na českom a slovenskom trhu odbornú podporu vo väčšine priemyselných odvetví.

Alfa Laval je dodávateľom zariadení (odstredivky, výmenníky tepla, čerpadlá, ventily, a iné) do priemyslu:

  • energetického (veľká energetika, ale i výroba teplej vody a chladiace systémy pre komunálne použitie a pre priemysel…),
  • chemického (anorganická a organická chémia, petrochémia, výroba plastov a vlákien, papiera…), 
  • výroby železa, ocele a koksu
  • potravinárskeho (hlavne konzumných olejov a tukov, tiež výroba liehu, cukru a škrobu),
  • kvasného,
  • farmaceutického priemyslu a biotechnológií,

pôsobí i v oblasti ochrany životného prostredia, kalového hospodárstva, čistenia odpadových olejov a prevádzkových kvapalín pri obrábaní kovov, membránovej separácii a filtrácii a ďalších oblastí.

Súčasne funguje ako projekčné stredisko centrálnej Európy pre pivovarnícke systémy Alfa Laval.

Alfa Laval spolupracuje so svojimi distribútormi po celej republike, aby lepšie a operatívne reagovala na potreby svojich zákazníkov.

ALFA LAVAL Slovakia s.r.o.

Spoločnosť ALFA LAVAL Slovakia s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu  Bratislava I., oddiel: Sro, vložka: 10517/B, IČO: 35 685 069. 

Spoločnosť je plátcom DPH,

IČ DPH: SK2020339420,

DIČ: 2020339420.

Sídlo firmy: 

Alfa Laval Slovakia s.r.o.

Račianska 153/A

831 54, Bratislava