2024-04-17 ProductNews

Voľne rotujúci retraktor Alfa Laval: stopercentné pokrytie v čistení potrubí a nádrží hygienických spracovateľských liniek

Zabránenie kontaminácii je v navrhovaní hygienických spracovateľských liniek zásadne dôležitým prvkom. Výrobcovia však často čelia problémom v čistení potrubí, nádrží a iných ťažko prístupných uzavretých priestorov so zlou viditeľnosťou. Nový voľne rotujúci retraktor Alfa Laval Free, vysokoúčinné zasúvacie čistiace zariadenie, čistí s celoplošným účinkom, a zvyšuje tak bezpečnosť výrobkov a zároveň aj efektívny čas prevádzky a produktivitu liniek.
Tento nový voľne rotujúci retraktor je najnovším príkladom toho, ako spoločnosť Alfa Laval pracuje na zaistení stopercentného pokrytia v čistení na hygienických spracovateľských linkách, ako sú závody na výrobu mlieka a dojčenskej výživy,“ hovorí Babak Shojaei, vedúci produktového manažmentu pre čistenie nádrží spoločnosti Alfa Laval. „V našich inovačných snahách ďalej neúnavne napredujeme, a plníme tak potreby našich zákazníkov.“

Čistenie s celoplošným účinkom

Príprava hygienických nádob rýchlo a úsporne tak, aby boli všetky vnútorné povrchy dokonale čisté a pripravené na výrobu, je vďaka nášmu voľne rotujúcemu retraktoru jednoduchá záležitosť. Toto dynamické a na zdroje úsporné zaťahovacie zariadenie na čistenie na mieste zostáva počas výroby oddelené od priestoru výrobku a v jednej rovine so stenou nádrže. Pri čistení sa vysunie rozprašovacia hlava, ktorá vystrekne čistiace médium v uhlovom rozsahu 310° nahor po povrchu nádoby. Po dokončení čistiaceho cyklu sa rozprašovacia hlava zasunie a nádrž je pripravená na výrobu.

Zvýšenie času prevádzky procesov a bezpečnosti výrobkov

Voľne rotujúci retraktor rýchlo a účinne odstraňuje zvyšky z vnútorných povrchov ťažko čistiteľných nádrží, čím obmedzuje vzájomnú kontamináciu, minimalizuje prestoje a zvyšuje produktivitu. Zariadenie je v súlade s predpismi americkej agentúry FDA, EÚ a Číny a zároveň zaisťuje správne výrobné a hygienické postupy v mliekarenskom, potravinárskom a nápojovom priemysle, v domácej ošetrovateľskej a osobnej starostlivosti a v ďalších spracovateľských zariadeniach. Riešením pre farmaceutické a biotechnologické spracovateľské linky s vysokou čistotou je voľne rotujúci retraktor UltraPure. Na požiadanie je k dispozícii balík dokumentácie vo verzii 3.1 pre kovové časti.

Úspora vody, chemikálií a času až do 35 %

Toto dynamické a na zdroje úsporné čistiace zariadenie prináša v každom cykle CIP oproti bežnej technológii statických rozprašovacích gulí až 35 % úsporu vody, chemikálií a času. Toto efektívnejšie využívanie zdrojov navyše zvyšuje udržateľnosť všetkých výrobných činností.

Nízke celkové náklady na vlastníctvo

Inštalácia, prevádzka a údržba voľne rotujúceho retraktora sú vďaka jeho pokročilej konštrukcii jednoduché a úsporné. Zariadenie umožňuje úplne automatickú prevádzku spojením dvoch alebo viacerých retraktorov plus senzorového a riadiaceho systému Alfa Laval ThinkTop s jestvujúcim systémom CIP. Celkové náklady na vlastníctvo retraktora sú nízke vďaka minimálnym nákladom a úsiliu spojenými s jeho vlastníctvom a prevádzkou.

Viac informácií nájdete na www.alfalaval.com/FreeRotatingRetractor

 

Súvisiace informácie: