Výsuvná rotačná umývacia hlavica

Zabezpečte kvalitu výrobkov, zabráňte kontaminácii a splňte hygienické normy procesu s výsuvnou rotačnou umývacou hlavicou Alfa Laval. Toto vysoko účinné zariadenie na čistenie na mieste (CIP) pripravuje nádrže na výrobu rýchlo a hospodárne. Odstraňuje zvyšky z vnútorných povrchov potrubí, nádrží a iných ťažko čistiteľných uzavretých priestorov. Zvýšte čas prevádzky procesu pomocou tejto výsuvnej rotačnej umývacej hlavice, ktorá šetrí zdroje.

Retractable cip nozzle

Úplné pokrytie čistenej plochy s použitím menšieho množstva vody, čistiacich prostriedkov a času.

  • Zabezpečenie kvality výrobku so 100 % pokrytím čistiacich kanálov, nádrží a iných hygienických nádob.
  • Až 35 % úspora času, vody a čistiacich prostriedkov v porovnaní so statickými umývacími guľami.
  • Zníženie celkových nákladov vďaka minimálnym nákladom a nízkej inštalácii, prevádzke a údržbe umývacej hlavice.
  • Zvýšenie času prevádzky a produktivity vďaka rýchlejším a úspornejším cyklom CIP.
  • Získanie plne automatizovanej prevádzky v spojení so snímacími a riadiacimi jednotkami Alfa Laval ThinkTop.

Dynamická, zdroje šetriaca, voľne rotujúca umývacia hlavica Alfa Laval odstraňuje zvyšky z vnútorných povrchov ťažko čistiteľných nádob. Udržuje potrubia a nádrže hygienicky čisté, čím zvyšuje čas prevádzky a produktivitu. Ľahko sa inštaluje, obsluhuje a udržiava, čím znižuje celkové prevádzkové náklady.

Počas výroby je zariadenie CIP v jednej rovine so stenou nádoby a je oddelené od priestoru výrobku. Umývacia hlavica sa vysunie tak, aby 100 % pokryla čistenú oblasť, a potom sa zasunie a nádoba je pripravená na výrobu.

Táto výsuvná umývacia hlavica je určená pre mliekarenský, potravinársky, nápojový a iný priemysel, kde sú hygienické požiadavky na najvyššej úrovni.

Materiály, ktoré prichádzajú do kontaktu s výrobkom, sú v súlade s potravinárskymi predpismi (FDA, EÚ a Čína). K dispozícii je voliteľná verzia s balíkom dokumentácie Alfa Laval Q-doc a certifikátom materiálu 3.1 pre kovové časti.

.
Système NEP 100% de couverture
.

Ako to funguje

Voľne rotujúca výsuvná čistiaca hlavica Alfa Laval funguje ako pneumaticky otvárateľný a pružinou uzatvárateľný sedlový ventil a používa sa na čistenie vnútorných povrchov nádob používaných na výrobu hygienických výrobkov. V zatvorenej polohe je zariadenie v jednej rovine so stenou nádoby a striekacia hlavica sa nenachádza v zóne výrobku. Striekacia hlavica sa otáča medzi dvoma hydraulickými ložiskami vďaka reakčným silám čistiaceho média vytláčaného z otvorov. Rozprašovacia hlava vypúšťa čistiace médium vo vírivom smere 310° smerom nahor po celej ploche, čím vytvára úplné pokrytie prostredníctvom vibračného nárazu a kaskádovitého prúdenia.

Hlavica môže zostať vysunutá počas vypúšťacej alebo preplachovacej fázy. Zariadenie je úplne samočistiace s výnimkou časti zátky smerujúcej k výrobku. Tento povrch sa zvyčajne čistí spojením s iným zariadením na čistenie nádrží. Pri správnej inštalácii sa zariadenie samo vyprázdňuje.

NEP conduits hygiéniques alimentaires
.

Ako čisté je potrubie vášho zariadenia?

 

Chcete zistiť, ako môže voľne rotujúca umývacia hlavica Alfa Laval zlepšiť čistenie vo vašich hygienických procesných linkách?

Zistite, prečo je to riešenie, ktoré skutočne šetrí zdroje.

 

 

Stiahnite si brožúru

Free rotating retractor brochure retractable spray nozzle

Mohlo by vás tiež zaujímať...

TJ40G/TJ20G

Rad umývacích hlavíc s rotačným prúdom TJ je určený na hygienické aplikácie, ako sú potraviny, mliečne výrobky, nápoje a výrobky osobnej starostlivosti. K dispozícii sú rôzne veľkosti a konfigurácie na pokrytie akejkoľvek veľkosti nádrže.

TJ series rotary jet head

SaniMagnum SB

Sani SB sú navrhnuté a certifikované podľa EHEDG a sú oprávnené niesť symbol 3A.

SaniMagnum SB 640x360

Miešadlo ALT

Horné miešadlo Alfa Laval ALT je vhodné pre atmosférické a tlakové nádrže a spĺňa požiadavky pre potravinárske, mliekarenské, nápojové, farmaceutické, biotechnologické a kozmetické aplikácie.

ALT 顶入式搅拌器-ALT top-in agitator

Navštívte aplikačné a inovačné centrum

Chcete zistiť, aké zariadenie je optimálne pre danú prácu, skôr než sa rozhodnete investovať? A zistiť hmatateľné úspory pred rozhodnutím o modernizácii? V Aplikačnom a inovačnom centre Alfa Laval môžete urobiť práve to. Zreplikujeme vaše výrobné zariadenie a vykonáme skutočné skúšky, aby sme demonštrovali možnosti a zdokumentovali úspory. Optimalizujeme napríklad miešanie a disperziu, čistenie nádrží a ventilov, transport kvapalín a prenos tepla.

Application and Innovation Centre Kolding Customer test centre 640x340x2

Katalóg výrobkov

Najnovšia online verzia "Na dosah ruky"

Close at hand 2019 - Cover image 640x360
.

CAD portál

Stiahnite si modely výrobkov vo formátoch Neutral alebo Native CAD. K dispozícii na stiahnutie sú aj 3D súbory vo formáte PDF.

Zobraziť CAD portál 

Spravodajca "Near"

Aktuálne informácie o dôležitých otázkach udržateľnosti a príležitostiach vo vašom odvetví a vašej výrobe.

Ďalšie informácie