Voľne rotujúca zaťahovacia hlavica UltraPure

Ak sa vyžaduje farmaceutické spracovanie s vysokou čistotou, vyberte si voľne rotujúcu umývaciu hlavicu UltraPure od spoločnosti Alfa Laval. Toto nástenné čistiace zariadenie umožňuje výrobcom tráviť menej času čistením a viac času výrobou. Zvýšte čas prevádzky a produktivitu vďaka čistejším potrubiam a nádržiam, najmä v ťažko prístupných zatienených oblastiach. Toto dynamické, výsuvné zariadenie CIP, ktoré efektívne využíva zdroje, odstraňuje nečistoty z vnútorných povrchov výrobných nádob.

Retractable cip nozzle

Zabezpečte vysokú čistotu produktu so 100 % pokrytím čisteného potrubia, nádrží a iných nádob na spracovanie farmaceutických výrobkov.

  • Až 35 % úspora času, vody a čistiacich prostriedkov v porovnaní so statickými umývacími guľami.
  • Zníženie celkových nákladov vďaka jednoduchej inštalácii, nízkym nákladom na prevádzku a údržbu čistiaceho zariadenia.
  • Zvýšený čas prevádzky a produktivita vďaka rýchlejším a zdrojovo efektívnejším cyklom CIP.
  • Elektrolytické leštenie s drsnosťou povrchu výrobku menšou ako 0,38 Ra
  • Automatické riadenie v spojení so snímacou a riadiacou jednotkou ventilu Alfa Laval Think Top

Dôverujte voľne rotujúcej umývacej hlavici UltraPure od spoločnosti Alfa Laval, ktorá poskytuje najvyššiu úroveň hygieny pre výrobky s vysokými nárokmi na čistotu prevádzky. Toto precízne skonštruované výsuvné zariadenie Clean-in-Place (CIP) zabezpečuje spracovanie bez kontaminácie.

Voľne rotujúca umývacia hlavica UltraPure sa dodáva s dokumentačným balíkom Q-doc spoločnosti Alfa Laval, ktorý zabezpečuje úplnú sledovateľnosť v celom dodávateľskom reťazci.

Teraz sú možné rýchlejšie, bezpečnejšie a bezkontaminantné zmeny výroby, ktoré zvyšujú produktivitu dávkových alebo kontinuálnych procesov v biotechnologickom a farmaceutickom priemysle. Vyššia produktivita prispieva k rýchlejšej návratnosti investícií a zároveň znižuje celkové náklady na vlastníctvo.

Materiály prichádzajúce do kontaktu s výrobkami spĺňajú požiadavky potravinárskych (FDA, EÚ a Čína) a farmaceutických predpisov (USP 87 a 88 triedy VI alebo ISO 10993-5 a ISO 10993-6, -10, -11). Okrem toho dokumentácia Q-doc obsahuje certifikáty 3.1 pre kovové časti.

.
Système NEP 100% de couverture
.

Ako to funguje

Voľne rotujúca čistiaca hlavica UltraPure od spoločnosti Alfa Laval funguje ako pneumaticky otváraný a pružinovo zatváraný sedlový ventil na čistenie vnútorných povrchov nádrží a potrubí používaných v hygienických procesoch. V zatvorenej polohe tvorí zariadenie konštrukčnú rovinu so stenou nádoby, pričom striekacia hlavica nie je vystavená zóne produktu. Rozprašovacia hlava sa otáča medzi dvoma hydraulickými ložiskami v dôsledku reakčných síl čistiaceho média vytláčaného z otvorov. Rozprašovacia hlava vypúšťa čistiace médium vo vírivom smere 310° smerom nahor po celej ploche, čím vytvára úplné pokrytie prostredníctvom vibračného nárazu a kaskádového prúdenia.

Hlavica môže zostať vysunutá počas vypúšťacej alebo preplachovacej fázy. Zariadenie je úplne samočistiace s výnimkou časti zátky smerujúcej k výrobku. Tento povrch sa zvyčajne čistí spojením s iným zariadením na čistenie nádrží. Pri správnej inštalácii sa zariadenie samo vyprázdňuje.

NEP conduits hygiéniques alimentaires
.

Ako čisté je potrubie vášho zariadenia?

 

Chcete zistiť, ako môže voľne rotujúca umývacia hlavica Alfa Laval zlepšiť čistenie vo vašich hygienických procesných linkách?

Zistite, prečo je to riešenie, ktoré skutočne šetrí zdroje.

 

 

Stiahnite si brožúru

Free rotating retractor brochure retractable spray nozzle

Mohlo by vás tiež zaujímať...

TJ40G/TJ20G

Rad umývacích hlavíc s rotačným prúdom TJ je určený na hygienické aplikácie, ako sú potraviny, mliečne výrobky, nápoje a výrobky osobnej starostlivosti. K dispozícii sú rôzne veľkosti a konfigurácie na pokrytie akejkoľvek veľkosti nádrže.

TJ series rotary jet head

SaniMagnum SB

Sani SB sú navrhnuté a certifikované podľa EHEDG a sú oprávnené niesť symbol 3A.

SaniMagnum SB 640x360

Miešadlo ALT

Horné miešadlo Alfa Laval ALT je vhodné pre atmosférické a tlakové nádrže a spĺňa požiadavky pre potravinárske, mliekarenské, nápojové, farmaceutické, biotechnologické a kozmetické aplikácie.

ALT 顶入式搅拌器-ALT top-in agitator

Navštívte aplikačné a inovačné centrum

Chcete zistiť, aké zariadenie je optimálne pre danú prácu, skôr než sa rozhodnete investovať? A zistiť hmatateľné úspory pred rozhodnutím o modernizácii? V Aplikačnom a inovačnom centre Alfa Laval môžete urobiť práve to. Zreplikujeme vaše výrobné zariadenie a vykonáme skutočné skúšky, aby sme demonštrovali možnosti a zdokumentovali úspory. Optimalizujeme napríklad miešanie a disperziu, čistenie nádrží a ventilov, transport kvapalín a prenos tepla.

Application and Innovation Centre Kolding Customer test centre 640x340x2

Katalóg výrobkov

Najnovšia online verzia "Na dosah ruky"

Close at hand 2019 - Cover image 640x360
.

CAD portál

Stiahnite si modely výrobkov vo formátoch Neutral alebo Native CAD. K dispozícii na stiahnutie sú aj 3D súbory vo formáte PDF.

Zobraziť CAD portál 

Spravodajca "Near"

Aktuálne informácie o dôležitých otázkach udržateľnosti a príležitostiach vo vašom odvetví a vašej výrobe.

Ďalšie informácie