2024-07-03 ProductNews

Úspora energií zvyšuje zisk výrobcu etanolu o 2 000 eur denne

U jedného veľkého výrobcu etanolu v Belgicku boli kľúčovými prioritami v oblasti udržateľnosti rekuperácia tepla a opätovné využitie vody, a zároveň chcel podnik zlepšiť aj svoju ziskovosť a konkurencieschopnosť.

Tento zákazník spolupracoval s jedným systémovým integrátorom z USA, ktorý prizval spoločnosť Alfa Laval vďaka jej skúsenostiam s doskovými výmenníkmi tepla WideGap s tesnením; tie boli zásadne dôležité pre dosiahnutie cieľov udržateľnosti.

Výmenníky tepla zvýšili energetickú účinnosť linky na chladenie rmutu v závode o 4 000 kW; takto opätovne získaná energia zodpovedá úspore 2 000 eur za deň.

Riešenie integruje do linky na chladenie rmutu dva nové doskové výmenníky tepla WG350X WideGap s tesnením − jeden v prevádzke a druhý v pohotovostnom režime − a využíva vodu z nadväzného destilačného procesu.

Použitím tejto procesnej vody na ochladenie rmutu z 90 °C na približne 60 °C vzniká horúca voda, ktorú možno potom znovu použiť v predradených procesoch, a šetriť tak energiu.

Energy-hunters-ethanol-illustration..jpg

„Naše skúsenosti s touto aplikáciou nám umožnili navrhnúť jednotku optimálnym spôsobom pre tohto zákazníka,“ vysvetľuje Eser Aydin, vedúci aplikačný inžinier pre globálne procesné technológie. „V tomto procese výroby etanolu z kukurice je médiom kal obsahujúci suspendované častice a kukuričné vlákno. Náš výmenník tepla WideGap zvládne túto úlohu efektívnejšie vďaka prísnejšej kontrole teplôt a dlhším intervalom medzi čisteniami. Zisk závodu maximalizovala doplnková podpora vo forme programu odporúčanej údržby na optimalizáciu výkonu zariadenia.“

Návratnosť investície je šesť mesiacov a potenciálna pridaná hodnota z hľadiska udržateľnosti a zníženia emisií uhlíka spolu s úsporami prevádzkových nákladov počas životnosti zariadenia bola pre zákazníka na vysokokonkurenčnom trhu s etanolom dobrým motivátorom.

„Ponúkli sme vlastné odlišné riešenie a zákazníkovi sa tento prístup páčil,“ uzatvára Eser. „Do budúcnosti tak môžeme doložiť, že zákazníkom sa oplatí investovať do dôkladného preskúmania a prípadných úprav ich jestvujúcej nainštalovanej jednotky podľa aktuálnych prevádzkových podmienok, čiže namiesto toho, aby sme technicky navrhovali len na požadované operácie, budeme sa v našich diskusiách so zákazníkmi zameriavať na energetickú účinnosť a na to, ako im optimalizácia procesov môže ušetriť energiu a v konečnom dôsledku aj prevádzkové náklady.“

 

Štítky

All

Súvisiace informácie: