Produkcia bioetanolu

Etanol je obnoviteľné palivo vyrobené najmä z cukru alebo škrobu. V posledných rokoch však závody na výrobu etanolu začali využívať biomasu (vlákna celulózy). Alfa Laval dodáva inovatívne technológie pre každú fázu výroby etanolu z obilnín, cukru a vlákien celulózy. Etanol sa používa ako obnoviteľné čisté palivo, alebo ako prísada do benzínu. Jeho prednosťou je vyššie oktánové číslo a nižšie emisie.

Ethanol from sugarcane

Výrobné znalosti

Alfa Laval má dlhoročné skúsenosti s výrobou biopalív a etanolu. Máme nielen jedinečné odborné znalosti, ale tiež preukázateľnú históriu dodávok energeticky účinných a finančne výhodných riešení pre oblasť výroby etanolu.

Vďaka kompletnej ponuke výrobkov Vám pomôžeme so všetkými separačnými úlohami, ako sú separácia kvasníc, separácia liehovarského výpalku a získanie kukuričného oleja.

Poradíme vám vo všetkých aspektoch prenosu tepla a rekuperácie a pomôžeme vám optimalizovať výrobu s dôrazom na zníženie spotreby elektrickej energie.