2024-06-19 ProductNews

Výmenník tepla Alfa Laval WideGap: výsledkom úzkej spolupráce je úspech v oblasti úspory energie v integrácii pivných kolón

Úspora energie bola významným motivátorom, prečo sa na spoločnosť Alfa Laval obrátil jeden malý európsky výrobca etanolu s myšlienkou úpravy technologického procesu vo svojom novom závode v Srbsku.

Spoločnosť Etanol Lab so sídlom v Šabaci na západe Srbska chcela zaviesť inovatívnu zmenu: integráciu pivnej kolóny s rektifikačnou kolónou, s využitím technológie doskových výmenníkov tepla Alfa Laval ako prevarovací kotol pivnej kolóny.

Ako ideálna technológia pre túto úlohu bol vybraný výmenník tepla Alfa Laval WideGap, čo je jediný výmenník tepla, ktorý dokáže zároveň na jednej strane pojať celú záparu s veľkosťou častíc do 6 mm a variť v jednotke.

Pôvodný konštrukčný návrh vyzeral na papieri sľubne, no rozhodujúca pre úspešný výsledok bola spolupráca medzi obomi spoločnosťami vo vývoji optimálne fungujúceho riešenia na mieru.

„Zákazník nás oslovil počas výstavby svojho závodu,“ vysvetľuje aplikačný inžinier pre globálne procesné technológie Dimitrije Djordjevic. „Pomocou tejto rektifikačnej kolóny chceli ušetriť energiu a vedeli, že ak ju určitým spôsobom spoja s pivnou kolónou, má to potenciál znížiť spotrebu energie. Teoreticky sme vedeli, že to bude fungovať, obávali sme sa však miery znečisťovania.“

Dimitrije navrhol v spolupráci so zákazníkom sériu rozsiahlych testov a malými úpravami konštrukcie vyvinul riešenie s nízkou mierou znečisťovania, ktoré dosahuje malý teplotný rozdiel medzi horúcou a studenou stranou a má pozitívny vplyv na celkovú energetickú účinnosť zariadenia znížením priebežnej potreby energie až o 30 %.

Energy-hunters-WideGap-Beer-illustration..jpg

 

„Na celkovom systéme sme spolupracovali so zákazníkom,“ hovorí Dimitrije. „Mali sme teóriu. Laboratórnou cestou sme si overili niekoľko vecí a potom sme navrhli procesnú jednotku, pričom sme výmenník tepla aj systém ako celok postupne upravovali, až kým bol zákazník spokojný.“

Minimálna miera znečisťovania vo výmenníku tepla WideGap umožňuje stabilný výkon a predĺžené intervaly čistenia. Pre spoločnosť Etanol Lab to bol bonus navyše: „Sme malá firma a proces CIP je nákladná procedúra. Tým, že môžeme zariadenie medzi intervalmi čistenia prevádzkovať až tri mesiace, získavame veľkú výhodu,“ vraví Dejan Džagić, majiteľ spoločnosti Etanol Lab. „Jednotku prevádzkujeme už poldruha roka a s jej výkonom sme maximálne spokojní.“

Tento a podobné príklady spolupráce so zákazníkmi ukazujú, že spoločnosť Alfa Laval je užitočným pomocníkom s odbornými znalosťami, ktoré pomáhajú zákazníkom vyvinúť ideálne riešenia pre potreby ich činnosti.

„Rozšírili sme si tak vedomosti, a tým vieme toto riešenie implementovať aj u ďalších zákazníkov, ktorí riešia podobné problémy. Tiež to dokladá, že sme spoločnosť, ktorá disponuje znalosťami na vytváranie systémov na mieru podľa špecifických potrieb výrobcov etanolu – spoločnosť, ktorá načúva zákazníkovi, aby pochopila jeho problém, a potom s ním spolupracuje, až kým spolu nájdeme a dokážeme implementovať správne riešenie pre potreby jeho činnosti,“ uzatvára Dimitrije.

Štítky

All

Súvisiace informácie: