2021-06-10 ProductNews

Úspešná filtrácia odpadových vôd zo spoločnosti Suntory Beverage & Food pomocou membrán MBR spoločnosti Alfa Laval

V továrni, kde sa vyrábajú tieto slávne francúzske značky, sa na čistenie odpadových vôd používajú membrány Alfa Laval MBR, ktoré zabezpečujú, aby boli na konci procesu vypúšťané do rieky Loiry krištáľovo čisté.

MBR membrány Alfa Laval úspešne filtrujú odpadovú vodu produkovanú vo výrobnom závode Suntory Beverage & Food France v Donnery už takmer desať rokov. Minulý rok, počas nedávnej bežnej údržby zameranej na výmenu membrán, spoločnosť Alfa Laval využila príležitosť na optimalizáciu procesu - zabezpečenie dlhodobej prevádzky membrán a posilnenie blízkosti k zákazníkovi.

Tento závod je jedným zo štyroch závodov prevádzkovaných spoločnosťou Suntory Beverage & Food France, ktorá je súčasťou japonskej skupiny Suntory, popredného výrobcu nealkoholických nápojov na francúzskom trhu. Spoločnosť zamestnáva viac ako 1 200 zamestnancov, ktorí sú zanietení pre svoju profesiu a ktorí uvádzajú do života značky ako Orangina, Oasis, Schweppes, Pulco, Champomy alebo MayTea.

MBRTank_Suntory.jpg

"Spoločnosť Suntory Beverage & Food France sa zaviazala podporovať pozitívne a udržateľné aktivity a životný štýl a zároveň rešpektovať životné prostredie a ľudí. Spoločnosť za posledné 4 roky investovala do minimalizácie svojho vplyvu na životné prostredie a v porovnaní s rokom 2015 znížila svoje emisie uhlíka o 30 %. Vďaka tomuto zameraniu dosiahli štyri prevádzky vrátane Donnery v roku 2020 uhlíkovú neutralitu.

V roku 2011 sa uskutočnili investície v rámci celého závodu vrátane modernizácie existujúcej čistiarne odpadových vôd. Vzhľadom na prísnejšie odtokové predpisy týkajúce sa vypúšťania vyčistenej odpadovej vody do riek bola jasnou voľbou technológia MBR. Táto technológia vyriešila aj predchádzajúce problémy spojené s pôvodným konvenčným procesom a vytvorila možnosť zvýšiť kapacitu čistenia odpadových vôd v lokalite, kde je obmedzený priestor.

Prvá sada membrán Alfa Laval MBR bola nainštalovaná a uvedená do prevádzky v roku 2013 a odvtedy zariadenie funguje spoľahlivo, pričom permeát produkovaný membránami Alfa Laval MBR sa vypúšťa najmä do blízkej rieky Loire.

Po siedmich rokoch prevádzky sa zákazník obrátil na spoločnosť Alfa Laval, aby membrány proaktívne vymenila. Tá sa podarilo v roku 2020, a to aj napriek obmedzeniam v cestovaní súvisiacimi s prebiehajúcou pandémiou koronavírusu. Zákazník aj spoločnosť Alfa Laval spolupracovali na základe otvorenej komunikácie, flexibility a profesionality, aby sa tento zásah uskutočnil v bezpečnom prostredí.

Fáza uvedenia do prevádzky v roku 2020 umožnila aj optimalizáciu prevádzky membrán, čím sa ušetrilo až 70 % spotreby chemikálií na jedno čistenie a zabezpečila sa dlhodobá prevádzka membrán MBR.

Kľúčové štatistické údaje:

  • 4 výrobné linky vyrábajúce 460 miliónov fliaš a plechoviek ročne, čo predstavuje tretinu celkovej výroby Oranginy vo Francúzsku.
  • 930 m3 vyčistenej vody vypustenej denne do rieky Loiry - najväčšej rieky vo Francúzsku.

Súvisiace informácie: