2018-12-12 ProductNews

Sterilná filtrácia piva Alfa Laval

Pivovarnícke riešenia Alfa Laval, od jednotlivých komponentov a procesných modulov až po projekty na kľúč, sú navrhnuté a vyrobené tak, aby poskytovali vašim pivovarom tú najvyššiu kontrolu. Naše riešenia umožňujú vyrábať jedinečné pivo vašej značky, zvyšujú vaše zisky a znižujú množstvo odpadu.

Z našej kompletnej ponuky by sme teraz radi predstavili sterilnú filtráciu piva Alfa Laval, ktorá je k dispozícii ako pre komerčné, tak aj pre remeselné pivovarníctvo.

Sterilná filtrácia piva je membránová filtrácia, ktorá slúži na odstránenie všetkých baktérií znižujúcich kvalitu piva a zabezpečuje tak jeho mikrobiologickú stabilitu.

Číre filtrované pivo, ktoré je dočasne uskladnené v pivných tankoch BBT a ktoré sa obvykle následne plní do fliaš, plechoviek alebo sudov, musí byť pred konečnou spotrebou mikrobiologicky stabilizované. Ako alternatívu k veľmi dobre známej tunelovej alebo prietokovej pasterizácii je možné použiť sterilnú filtráciu, pri ktorej na rozdiel od pasterizácie nedochádza iba k deaktivácii baktérií, ale aj k ich kompletnému odstráneniu z piva.

Unikátna membrána špeciálne navrhnutá pre sterilnú filtráciu piva je špecifická svojou štruktúrou, proteínovou adsorpciou, mikrobiologickou retenciou a chemickou kompatibilitou. Všetky tieto charakteristiky sú nevyhnutné pre vysoké prietoky, životnosť patróny a kvalitu produktu.

Čo Vám ponúkame?

Alfa Laval dodáva plne automatizované modulárne filtračné systémy na základe potrieb zákazníka vrátane poradenstva v oblasti integrácie a súvisiaceho technického vybavenia. Rozsah našej dodávky môže zahŕňať všetky charakteristické služby, ako je dohľad nad mechanickými a elektromontážnymi prácami, mechanická a elektrická inštalácia či uvedenie do prevádzky. 

Alfa Laval ponúka 3 hlavné konfigurácie: jednoduché, dvojité a trojité linky, pričom každá má až 3 priechodné linky piva, ktoré vždy obsluhuje samostatný plniaci stroj.

Je možné zabezpečiť aj vlastný dizajn vychádzajúci zo špecifických potrieb procesu alebo priestorových požiadaviek.

Výhody

  • najvyššia retencia baktérií vo vnútri patrón na trhu
  • dlhá životnosť patróny
  • krátke čistenie CIP s prepláchnutím vodou alebo jednoduchým NaOH
  • validácia procesu – testovanie integrity
  • nízke straty produktu
  • nízky nárast O2
  • riešenie bez úniku v celej konštrukcii
  • nízky inštalačný priestor, bez vyrovnávacej nádrže
  • flexibilita pri konfigurácii a integrácii
  • rozšíriteľnosť

Použitie v minipivovaroch

Pre zákazníkov z množstva minipivovarov sme vyvinuli nízkokapacitnú manuálnu filtračnú jednotku, ktorá v štandardnej veľkosti dokáže spracovať prietok až 40 hl/h.  

Malá kapacita a ručné ovládanie znamenajú síce pre obsluhu viac práce pri príprave, avšak kvalita a bezpečnosť piva sú rovnako dobré ako pri plne automatizovaných zariadeniach.

Na vyžiadanie môžeme filtračnú jednotku dimenzovať na požadovanú kapacitu.

Servis a služby

Filtrácia je citlivá na filtrovaný produkt, nástroje a procesy. Preto je potrebné klásť veľký dôraz na čistiteľnosť.

Plne automatizovaný systém sterilnej filtrácie piva obsahuje vyhradenú jednotku CIP zloženú z niekoľkých ventilov, čerpadla a doskového výmenníka tepla.

Sartocool PS je membrána vyvinutá pre filtráciu piva

Jadrom každého filtračného systému je membrána, okolo ktorej je celý systém navrhnutý a vybudovaný. Špecifiká každej membrány rozhodujú o výpočtoch kapacity a o čistiacich postupoch.

Membránu používanú v jednotkách na sterilnú filtráciu piva Alfa Laval vyrába nemecká spoločnosť Sartorius Stedim Biotech a dodáva sa pod obchodným názvom  Sartocool PS. Ide o unikátnu membránu špeciálne navrhnutú pre sterilnú filtráciu piva.

Táto membrána je špecifická svojou štruktúrou, proteínovou adsorpciou, mikrobiologickou retenciou a chemickou kompatibilitou. Všetky tieto charakteristiky sú nevyhnutné pre vysoké prietoky, životnosť patróny a kvalitu produktu.

Sartocool PS sa dodáva vo forme patróny, ktorá je zložená z vnútorného jadra, vonkajšej klietky a redukcie pre inštaláciu do telesa filtra. Každá patróna obsahuje skladanú veľkoplošnú polyétersulfónovú membránu, ktorá je kvôli lepšiemu využitiu priestoru zvinutá.

beer sterile filtration monoline 640x360

Ďalšie informácie

Kontakty a zaujímavosti

V prípade záujmu nás kontaktujte kliknutím na odkaz nižšie.


Odoslať žiadosť e-mailom 

 

V prípade, že by ste sa chceli dozvedieť viac o našom kompletnom portfóliu pre pivovary, navštívte naše centrálne stránky venované pivovarom (iba v anglickom jazyku).

Výroba piva 

Sterilná filtrácia piva

Súvisiace informácie: