Servis na připojení

Údaje na zvýšenie energetickej účinnosti

Prevádzkou výmenníkov tepla s optimálnym výkonom možno zabrániť až 2,5 % globálnych emisií CO2. Každý rok počet výmenníkov tepla, ktoré Alfa Laval servisuje s cieľom optimalizovať energetickú účinnosť, ušetrí energetickú kapacitu našich zákazníkov o 50 GW.

Predstavte si, čo by sme mohli urobiť, keby všetky priemyselné odvetvia servisovali svoje doskové výmenníky tepla s cieľom optimalizovať účinnosť prenosu tepla. Navyše, čo keby sa optimalizácia vyvíjala inteligentnejšie a digitálnejšie.

Pozrite si video a dozviete sa, ako to rieši spoločnosť Alfa Laval.

smart-heat-exchanger-sensor-640.jpg

Smart Heat Exchanger​

Alfa Laval Smart Heat Exchanger je online služba, proaktívne monitorovanie pre rozoberateľné doskové výmenníky tepla.

Jednoduchým pripojením snímačov na zariadenie a našou špecializovanou analýzou umožňujeme našim zákazníkom dohliadať na aktuálny a budúci stav prostredníctvom online panelu.

Stiahnite si brožúru

Umožnenie inteligentných rozhodnutí

  • Monitorovanie stavu: poskytuje prehľad o tepelnom stave dosiek a mechanickom stave tesnení.
  • Prediktívna údržba: poskytuje informácie o tom, kedy treba vyčistiť dosky a vymeniť tesnenia podľa našich odborných znalostí.
  • Optimalizácia výkonu: návod, ako prevádzkovať, vykonávať servis a zmenu konštrukcie s cieľom dosiahnuť najlepší výkon a znížiť prevádzkové náklady a emisie CO2.
  • Vzdialená podpora: okamžité údaje umožňujú našim odborníkom zostať vám kedykoľvek nablízku, aby ste predišli poruchám a maximalizovali stav vášho majetku.

Alfa Laval Smart Heat Exchanger easy connected

Začnite teraz!

Chcete sa vyhnúť neplánovanej údržbe? Zlepšiť spoľahlivosť s cieľom zvýšiť dobu prevádzkyschopnosti? A maximalizovať výkon s cieľom znížiť prevádzkové náklady?

Účinnosť na desaťročia

Zle fungujúci výmenník tepla môže ovplyvniť bezpečnosť, kvalitu výrobkov a náklady na energiu. Porucha môže viesť k nákladným prestojom a veľkým stratám vo výrobe. Pravidelnou a aktívnou údržbou vášho doskového výmenníka tepla s tesnením sa zachová výkonnosť a prevádzka zostane bezproblémová a predvídateľná.

Máme odborné znalosti, ktoré vám pomôžu, či už sa problém vyskytne dnes, chcete predísť budúcim problémom alebo chcete problém vyriešiť sami pomocou nášho online nástroja na riešenie problémov.

Pozrite si naše komplexné servisné riešenia

Servis na optimalizáciu energetickej účinnosti

Každoročne počet výmenníkov tepla, ktoré servisujeme s cieľom optimalizovať energetickú účinnosť, znižuje potrebu našich zákazníkov na kapacitu o 50 GW. To je množstvo energie, ktoré môže byť vyrobené 10 000 veternými turbínami v rovnakom časovom rámci.

Z hľadiska emisií oxidu uhličitého predstavuje 50 GW zníženie našej globálnej stopy o 25 miliónov ton, čo je množstvo uhlíka, ktoré každý rok vyprodukuje mesto Londýn.

Predstavte si, čo by sme mohli dosiahnuť, keby svetový priemysel pravidelne vykonával servis svojich doskových výmenníkov tepla s cieľom optimalizovať účinnosť prenosu tepla.

Zistite viac

Cleantech Service Watts it worth 01