Herobanner VCA

Vizuálna inšpekcia výmenníka

Proaktívny prístup k bezpečnosti a prevádzkyschopnosti doskových výmenníkov tepla

Optimalizujte svoj rozoberateľný doskový výmenník tepla pre budúce použitie

Doskový výmenník tepla s tesnením je stacionárne zariadenie bez pohyblivých častí, ale napriek tomu si vyžaduje bežnú údržbu s cieľom optimalizácie výkonu – rovnako ako akékoľvek iné kritické technologické zariadenie vo vašom výrobnom závode. Intervaly údržby výmenníkov tepla sa však môžu značne líšiť v závislosti od rôznych faktorov ako napríklad médium, teplota a tlak. Preto je dôležité posúdiť výkonnosť vášho doskového výmenníka tepla s tesnením. 

Vizuálne posúdenie stavu od spoločnosti Alfa Laval vám poskytne rýchly prehľad o stave vašich doskových výmenníkov tepla. Získate prehľad o skutočnom stave svojho zariadenia, jeho dôkladnom mechanickom stave, potrebe opráv a prognóze zostávajúcej životnosti tesnenia. 

Poskytneme vám tiež správu, ktorá bude obsahovať:

  • údaje o jednotke vrátane všetkých zmien a úprav,
  • obrázky a opis problematických miest, 
  • termosnímku vašej jednotky s interpretáciou,
  • naše závery a odporúčania. 

Pri vizuálnom posúdení stavu s vami úzko spolupracujeme na identifikovaní a riešení problémov, ktoré si vyžadujú pozornosť. Použitie termovíznej kamery nám umožňuje vyhodnotiť tepelný výkon a na základe našich zistení a analýzy vydať odporúčania na zachovanie vašich výmenníkov tepla v špičkovom prevádzkovom stave. Vďaka našim odporúčaniam si môžete naplánovať údržbu podľa svojho uváženia a spoločnosť Alfa Laval vám na mieste poskytne poradenstvo týkajúce sa bezpečnosti. 

 

VCA_phone.png

Chcete sa dozvedieť viac? Stiahnite si katalógový list

Čo vám dá nami vykonaná inšpekcia?

Podrobnú správu s termovíznou snímkou a odporúčaniami pre všetky výmenníky s tesneniami.

Po našej návšteve vám poskytneme podrobnú správu pre každú jednotku, ktorú sme posudzovali. Správa bude obsahovať termovíznu snímku a ďalšie relevantné snímky, údaje o výmenníku tepla a naše pozorovania a odporúčania pre zabezpečenie optimálneho výkonu.

hanger-plate-Vignette 640x360

Rýchla realizácia počas prevádzky – jednotky nie je potrebné otvárať

Vizuálne posúdenie stavu sa najlepšie vykonáva počas prevádzky jednotky. To nám umožní vyhotoviť termovíznu snímku. Každá jednotka je zvyčajne posúdená za menej ako 5 minút v závislosti od rozmerov a dostupnosti.

alfa-laval-service-and-support 2-640x360

Upozornenie na potenciálne problémy týkajúce sa bezpečnosti a výkonnosti

Bezpečnosť je u nás v spoločnosti Alfa Laval na prvom mieste. Všetci naši odborníci sú vyškolení so zameraním na bezpečnosť práce a ak zistia akékoľvek problémy týkajúce sa bezpečnosti v okolí vašich výmenníkov tepla, povedia vám o nich. Výkonnosť výmenníkov tepla bude posúdená na základe termovíznej snímky a tiež na základe informácií získaných od vás. O výkone môžete diskutovať s naším odborníkom priamo pred vaším doskovým výmenníkom tepla.

heat-exchangers 640x360

Získajte odporúčania pre krátkodobú aj dlhodobú údržbu

Na základe našich zistení a dialógu s vami vám môžeme poskytnúť odporúčania pre krátkodobú aj dlhodobú údržbu. To vám umožní plánovať údržbu a stanoviť si priority činností.

plant sun Vignette 640x360

Naplánujte si údržbu na základe našich zistení

Väčšina našich zákazníkov dáva prednosť plánovanej údržbe pred opravami po poruche, ktoré sú vždy nepríjemné. Naše zistenia a odborné znalosti v oblasti výmenníkov tepla nám umožňujú pomôcť vám pri stanovení priorít činností údržby a výbere toho, čo je potrebné urobiť teraz a čo možno odložiť.

VCA-service Vignette 640x360

Účinnosť na desaťročia

Zle fungujúci výmenník tepla môže ovplyvniť bezpečnosť, kvalitu výrobkov a náklady na energiu. Porucha môže viesť k nákladným prestojom a veľkým stratám vo výrobe. Pravidelnou a aktívnou údržbou vášho doskového výmenníka tepla s tesnením sa zachová výkonnosť a prevádzka zostane bezproblémová a predvídateľná.

Máme odborné znalosti, ktoré vám pomôžu, či už sa problém vyskytne dnes, chcete predísť budúcim problémom alebo chcete problém vyriešiť sami pomocou nášho online nástroja na riešenie problémov.

Pozrite si naše komplexné servisné riešenia

Cleantech Service Watts it worth 01

Servis na optimalizáciu energetickej účinnosti

Každoročne počet výmenníkov tepla, ktoré servisujeme s cieľom optimalizovať energetickú účinnosť, znižuje potrebu našich zákazníkov na kapacitu o 50 GW. To je množstvo energie, ktoré môže byť vyrobené 10 000 veternými turbínami v rovnakom časovom rámci.

Z hľadiska emisií oxidu uhličitého predstavuje 50 GW zníženie našej globálnej stopy o 25 miliónov ton, čo je množstvo uhlíka, ktoré každý rok vyprodukuje mesto Londýn.

Predstavte si, čo by sme mohli dosiahnuť, keby svetový priemysel pravidelne vykonával servis svojich doskových výmenníkov tepla s cieľom optimalizovať účinnosť prenosu tepla.

Zistite viac