Separácia

Separačné technológie sú nevyhnutné pre širokú škálu priemyselných odvetví - od potravinárskeho, nápojového a farmaceutického priemyslu cez námorníctvo a energetiku až po spracovanie vody a odpadu. Na separáciu kvapalín od kvapalín a pevných látok od kvapalín sa používajú rôzne technológie s cieľom premeniť ich na čistejšie látky, cenné vedľajšie produkty a menší objem odpadu, ktorý je potrebné zlikvidovať. V potravinárskom priemysle sa napríklad oddeľuje olivový olej od olivovej pasty. Vo farmaceutickom priemysle sa separátory používajú na čistenie bunkovej hmoty. V lodnom priemysle sa pri úprave a čistení paliva odstraňujú nečistoty z pohonných hmôt s cieľom chrániť lodné motory a zabezpečiť ich efektívnejší chod. V energetickom priemysle je vďaka separácii možné získavať z obnoviteľných rastlinných zdrojov bionaftu a biopalivá.

Jednotlivé separačné technológie:

Existujú rôzne spôsoby oddeľovania kvapalných fáz a pevných látok od kvapalín. Dve najbežnejšie technológie sú odstredivá separácia a filtrácia. Dekantéry a tanierové separátory (označované aj ako odstredivky) sú odstredivé separátory. V mnohých procesoch sa na dosiahnutie požadovaného výsledku separácie používajú dekantéry, tanierové separátory aj filtre, a to v rôznych fázach procesu - alebo sa dokonca používajú v sérii.

how_it_works_decanter_centrifuges.jpgDekantačné odstredivky

Dekantačné odstredivky odstraňujú veľké častice z kalov alebo kvapalín s vysokou koncentráciou pevných látok, ako aj oddeľujú dve kvapalné fázy s rôznou hustotou pomocou odstredivej sily.

 

Viac informácií

 

how_it_works_discstack_centrifuges.jpg

Tanierové odstredivky

Tanierové odstredivky využívajú odstredivú silu na oddelenie kvapalín s nižšou koncentráciou pevných látok a relatívne malou veľkosťou častíc. Je veľmi vhodná na oddelenie dvoch kvapalných fáz, ako aj fázy pevných látok.

Viac informácií

how_it_works_membrane_filters.jpg

Membránové filtre

Membránové filtre zvyčajne zvládajú nízke koncentrácie tuhých látok a zachytávajú najmenšie častice. Membránové filtre zvyčajne odstraňujú častice s veľkosťou do 1 mikrónu v kvapalinách, v ktorých je obsah pevných látok 5 % alebo menej.

Viac informácií

Rozsahy jednotlivých technológií

  • Dekantéry (kvapaliny obsahujúce 15 % alebo viac pevných látok + veľkosť častíc je väčšia ako 10 mikrónov)

  • Tanierové odstredivky (kvapaliny s obsahom pevných látok pod 25 % + veľkosť častíc od 0,1 mikrónu do 150 mikrónov)

  • Membránové filtre (kvapaliny s obsahom pevných látok do 5 % + veľkosť častíc do 1 mikrónu)

separation technologies illustration

Ako funguje odstredivka

Ako vidíte vyššie, k dispozícii sú rôzne typy separačných technológií. Na odstreďovanie sa používa separačná technológia s použitím tanierového separátora alebo odstredivky, ktorá oddeľuje rôzne pevné a kvapalné fázy na základe rozdielov v hustote.

how it works how disc stack works

Ako funguje dekantér

Dekantačné odstredivky Alfa Laval vám pomôžu oddeliť pevné látky od kvapalín v jednom kontinuálnom procese. Odlíšte sa od konkurencie vysokoúčinnou separáciou, ktorej výsledkom sú extrahované / vyčistené produkty vynikajúcej kvality a vyššej obchodnej hodnoty. S našimi priemyselnými dekantačnými odstredivkami a službami prispejete k zhodnocovaniu cenných surovín, zníženiu spotreby energie a zníženiu nákladov na odpadové hospodárstvo.

The inside of a decanter

Ako funguje membránová filtrácia

Čo je to membránová filtrácia? Membránová filtrácia spočíva v tom, že jeden vstupný prúd prechádza cez membránový systém, ktorý ho rozdelí na dva samostatné prúdy, známe ako permeát a retentát. Membrána, ktorá ich oddeľuje, je fyzikálna bariéra s vysoko špecializovanými vlastnosťami - bariéra, cez ktorú môžu prejsť len určité vybrané zložky vstupného prúdu. Póry takéhoto membránového materiálu sú také malé, že sa merajú v angstrómoch (10-10 m), a na to, aby cez ne kvapalina prešla, je potrebný tlak. Póry v membránach používaných na nanofiltráciu a reverznú osmózu sú v skutočnosti také malé, že ich nemožno vidieť ani pomocou rastrovacieho elektrónového mikroskopu.

spiral membrane close-up 640x360