Ako funguje tanierová odstredivka

Ako možno viete, existujú rôzne typy separačných technológií. Separačná technológia zahŕňajúca tanierový separátor, ktorý sa môže označovať aj ako diskový separátor a odstredivka, sa používa na odstreďovanie, pri ktorom sa na základe rozdielu hustôt od seba oddeľujú rôzne fázy pevných látok a kvapalín.

Podobne ako v usadzovacej nádrži, aj v tanierových separátoroch sa využíva gravitačná sila na oddelenie kvapaliny so špecifickou hustotou od ostatných kvapalín a pevných látok. Na rozdiel od usadzovacej nádrže, ktorá využíva retenčný čas ako hlavný parameter na to, aby sa kvapaliny s rôznou hustotou rozdelili do vrstiev a pevné látky sa vyzrážali do nádrže, odstredivé odlučovače využívajú mechanickú silu na oddelenie kvapalín a pevných látok s rôznou hustotou od seba.

Využitie gravitačnej sily

Tanierová odstredivka je v podstate usadzovacia nádrž, ktorej dno je obtočené okolo stredovej línie bubna. Rýchla rotácia bubna separátora znamená, že účinok gravitácie je nahradený riadenou odstredivou silou alebo gravitačnou silou známou ako G-sila, ktorá môže mať účinok až 10 000-krát väčší ako gravitačná sila.

 

G-sila sa potom využíva na efektívne separovanie kvapalín od iných kvapalín a pevných látok s veľkou presnosťou a rýchlosťou a spôsobom, ktorý sa dá ľahko kontrolovať. Stoh tanierov vnútri bubna prispieva k vyššej účinnosti separácie tým, že podstatne zväčšuje separačnú plochu. To znamená, že separácia pomocou odstredivého separátora prebieha nielen podstatne rýchlejšie, ale vedie k vyššej kvalite a vyššej výťažnosti.

Tuhé látky, ktoré sa koncentrujú na vonkajšom okraji nádoby, sa odstraňujú - buď nepretržite, s prerušovanie, alebo ručne, v závislosti od objemu pevných látok v konkrétnej aplikácii.

Na zvýšenie účinnosti separácie sa vo vnútri bubna ukladajú kužeľovité taniere (nazývané aj disky) jeden na druhý - aby sa zabezpečila väčšia separačná plocha. Tieto stohy tanierov výrazne urýchľujú vyzrážanie pevných látok z kvapaliny.

disc stack centrifuge illustration

disc stack centrifuge illustration02v2
disc stack centrifuge illustration03v2

HSS portfolio banner SK.png


Konštrukcie separátorov na manipuláciu s pevnými látkami

Tanierová odstredivka oddeľuje pevné látky a jednu alebo dve kvapalné fázy od seba pomocou extrémne vysokých odstredivých síl. Odstredivá sila vytváraná rotujúcim bubnom tlačí tuhé látky proti obvodu bubna, zatiaľ čo menej husté kvapalné fázy vytvárajú koncentrické vnútorné vrstvy. Proces separácie môže byť buď diskontinuálny, alebo kontinuálny, v závislosti od množstva oddelených pevných látok.

Tanierové odstredivky majú rôzne typy mechanizmov na spracovanie pevných látok v závislosti od danej separačnej funkcie. Existujú tri typy konštrukcie separátora v závislosti od typu spracovania tuhých látok:

 • Separátor s pevnou stenou, kde sa prevádzka musí zastaviť, aby sa otvoril bubon a zachytené pevné látky sa mohli odstrániť ručne.
 • Separátor s prerušovaným vypúšťaním tuhých látok, kde sa otvory na obvode bubna automaticky otvárajú v kontrolovaných intervaloch, aby sa odstránili zachytené tuhé látky.
 • Separátor s kontinuálnym vypúšťaním tuhých látok, kde trysky na obvode misy umožňujú, aby tuhé látky a kvapaliny nepretržite opúšťali separátor počas prevádzky.
how it works design for solid handling chart

Typy separačných úloh

Tanierové odstredivky sa vo všeobecnosti používajú na komerčné a priemyselné separačné úlohy, ktoré zahŕňajú odlučovanie kvapaliny od kvapaliny a odlučovanie kvapaliny od pevnej látky.

 • Separácia kvapalina - kvapalina zahŕňa dve nemiešateľné kvapaliny s rôznou hustotou.
 • Separácia tuhej a kvapalnej látky zahŕňa:
  - odstránenie pevných látok z kvapaliny s cieľom získať cenné vedľajšie produkty a vypustenie kvapaliny na čistenie ako odpadovej vody;
  - získavanie cennej kvapaliny z pevných látok a vypúšťanie pevných látok na spracovanie ako odpad;
  - získavanie pevných látok aj kvapalín ako cenných produktov alebo,
  - odstránenie pevných látok z kvapaliny pred čistením kvapaliny pred vypustením, aby sa zabránilo kontaminácii životného prostredia.

 • Separácia kvapaliny, kvapaliny a pevnej látky zahŕňa oddelenie troch rôznych fáz, čo je najnáročnejšia separačná úloha. V tejto oblasti nemôže žiadna iná technológia konkurovať technológii tanierových odstrediviek.

Konštrukcie pre rôzne separačné funkcie

Vo všeobecnosti existujú tri typy separátorov v závislosti od typu separačnej funkcie: klarifikátory, purifikátory, koncentrátory.

separation_duties_illustration_final.jpg


 

how_it_works_clarifier.jpg

Clara 450 je príkladom separačného klarifikátoru - používa sa v potravinárskom, nápojovom a farmaceutickom priemysle.

 

Klarifikátor

Klarifikátor je odstredivý separátor na separáciu pevných látok a kvapalín, ktorý odstraňuje pevné látky, ako sú častice, usadeniny, olej, prírodné organické látky a farby z procesných kvapalín. Tým sa procesná kvapalina stáva čírou.

Aplikácie

Klarifikátory Alfa Laval sú navrhnuté na použitie v rôznych aplikáciách v potravinárskom a nápojovom priemysle, námorníctve a priemyselnej fermentácii. Napríklad v oblasti nápojov sa klarifikátory používajú pri spracovaní ovocných štiav, vína, čaju a kávy. V priemyselnej fermentácii sú klarifikátory kľúčovou súčasťou v procesoch fermentácie mikrorias, baktérií a kvasiniek. V námornom priemysle sa klarifikátory používajú na čistenie odpadovej vody v systéme na čistenie výfukových plynov.


 

Purifikátor

Purifikátor je odstredivý separátor na oddeľovanie kvapalín - kvapalín - pevných látok, ktorý od seba oddeľuje dve kvapaliny s rôznou hustotou a pevné látky, ako napríklad kombinácia voda, olej a jemné častice. Pri použití purifikátora je ľahká kvapalná fáza zvyčajne veľkou frakciou, ktorá sa má vyčistiť.

Aplikácie

Purifikátory Alfa Laval sú skonštruované pre viaceré aplikácie v rôznych priemyselných odvetviach, napríklad v potravinárskom a nápojovom priemysle, námorníctve a energetike. Tieto odstredivky prémiovej kvality sú vhodné pre spracovateľské závody akejkoľvek veľkosti. V potravinárskom priemysle sa zvyčajne používajú pri spracovaní tukov a jedlých olejov, ako sú rastlinné oleje, masť, loj a rybí olej. V námorníctve sa purifikátory používajú najmä na čistenie motorových mazacích olejov. 

 

how_it_works_purifier.jpg

Modul Flex zvyčajne zahŕňa purifikátor na odstraňovanie vody z motorovej nafty alebo
mazacích olejov.


 

how_it_works_concentrator.jpg

Systém AFPX možno nakonfigurovať ako koncentrátor a použiť ho na procesy extrakcie rýb a mäsa.

 

Koncentrátor

Koncentrátor Alfa Laval je odstredivý separátor určený na oddelenie troch rôznych fáz, jednej pevnej a dvoch kvapalných fáz s rôznou hustotou, a na čistenie najhustejšej/najťažšej kvapalnej fázy.

Aplikácie

Koncentrátory Alfa Laval sa široko používajú v rôznych priemyselných odvetviach, napríklad v potravinárstve, pri spracovaní nápojov a v námorníctve.  V odvetví rafinácie rastlinných olejov a živočíšnych tukov sa koncentrátory používajú na procesy kontinuálneho odslizenie, neutralizácie, odparafinovania a prania. V oblasti spracovania nápojov sa používajú pri odolejovaní a získavaní oleja, napríklad pri odolejovaní citrusových štiav a pri zahusťovaní a leštení za studena lisovaného oleja zo šupiek. V námornom priemysle sa koncentrátory Alfa Laval používajú pri čistení vody z podpalubia. 


HSS portfolio banner SK.png


Komponenty odstredivého separátora

Separátor Alfa Laval sa skladá z viacerých osvedčených funkcií a vysokokvalitných komponentov. Kliknutím na + sa o každej z nich dozviete viac.

HiW hotspot separator