Systémy úžitkových procesov

Znižovanie prevádzkových nákladov prostredníctvom znižovania výdavkov na zdroje, či už ide o energiu, technologickú vodu, paru, palivo a/alebo chladiace médiá, má z obchodného hľadiska význam a zvyšuje ziskovosť. Spoločnosť Alfa Laval vám pomôže navrhnúť správne procesné systémy využívania zdrojov, aby ste mohli optimalizovať výkonnosť svojho nového alebo existujúceho závodu na spracovanie tukov a olejov.

heating-and-cooling-hub-contact-640-360

Výhody nášho návrhu systému využívania zdrojov

  • Najvyššia účinnosť s vysokotlakovými prírodnými recirkulačnými kotlami Alfa Laval Aalborg pre dezodorizačnú časť
  • Vysokoúčinné trojťahové kotly Alfa Laval Aalborg na výrobu úžitkovej pary (možnosť predbežnej úpravy napájacej vody kotla)
  • Optimálny výber vákuového systému (napr. kondenzácia chladenej vody alebo ľadu) vrátane výmenníkov tepla Alfa Laval
  • Voliteľné napájanie chladiacej veže

Pri navrhovaní vašich procesných systémov využívania zdrojov uplatňujeme integrovaný prístup a pri výbere a dimenzovaní systémov využívania zdrojov pre váš ďalší projekt zohľadňujeme miestne podmienky. Úzko spolupracujeme s vaším tímom na optimalizácii vašich procesných systémov využívania zdrojov.

 

Požiadajte o cenovú ponuku

Webinár pre priemysel jedlého oleja

Naši odborníci sa podelia o znalosti týkajúce sa optimalizácie procesov rafinácie jedlých olejov, odstraňovania nečistôt a prchavých zložiek v záujme lepšej kvality, bezpečnosti a výťažnosti produktov.

Webinar 640x360
.

Dovoľte, aby sme vám pomohli

Zaujímam sa o:
Chcete dostávať informácie o webinároch na požiadanie, pozvánky na budúce podujatia a novinky o produktoch a službách?

Tieto informácie sa ukladajú a spracúvajú v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov.

.

Služby

Potravinárske služby

Potravinárske služby spoločnosti Alfa Laval pomáhajú rozšíriť výkonnosť vašich potravinárskych systémov tým, že maximalizujú efektivitu vašich procesov. To vám umožní:

  • Neustále zlepšovať svoje prevádzkové činnosti, aby ste si zachovali výhodu pred konkurenciou
  • Zamerať sa na dobu prevádzkyschopnosti, optimalizáciu a dostupnosť
  • Maximalizovať návratnosť investícií v priebehu životného cyklu potravinárskych systémov

Ďalšie informácie o našej ponuke servisných služieb

process_men_ipad_joulestool.png