Iso-Mix External Drive (IMXD)

Alfa Laval Iso-Mix External Drive (IMXD) je revolučný systém, ktorý umožňuje automatizáciu a rozšírenie techník suchého chmelenia pre väčšie objemy piva (od 100 do vyše 5000 hl). Jednoduchý a kompaktný systém IMXD pracuje s akýmkoľvek systémom zavádzania chmeľu. Zabraňuje nadmernej extrakcii aromatických zlúčenín, minimalizuje stratu produktov a umožňuje efektívny CIP. Systém tiež môže optimalizovať procesy fermentácie, dozrievania a nárazového chladenia.

Účinné suché chmelenie bez nadmerného zachytávania kyslíka

  • Dlhé časy zdržania znamenajú veľmi rýchle rozptýlenie a extrakciu chmeľových aróm
  • Nízka strata piva počas suchého chmelenia pri odstraňovaní chmeľu odstreďovaním
  • Znížený potenciál na pripojenie filtrov a procesných potrubí ako homogenizácia chmeľu zabraňuje usadzovaniu a upchávaniu
  • Úspora nákladov prostredníctvom efektívneho využitia chmeľu vďaka účinnej disperzii a extrakcii chmeľu v celom objeme piva
  • Zabraňuje prenosu chmeľu z odstredivky

IMXD umožňuje proces sušenia chmeľu, ktorý znižuje čas zdržania, straty produktu a problémy s procesom. Ďalšie potenciálne výhody IMXD zariadenia na suché chmelenie zahŕňajú minimalizáciu alebo elimináciu problémov s procesmi, ktoré sú typicky spojené so suchým chmelením, ako sú blokovanie potrubí, výmenníkov tepla a ďalších zariadení, čo môže viesť k nákladným odstávkam.

.

Ako to funguje

Systém Iso-Mix External Drive (IMXD) je špeciálna verzia nášho mimoriadne úspešného systému Iso-Mix suchého chmelenia so spodným vstupom, ktorý znižuje čas degradácie chmeľu z dní na hodiny. Je mimoriadne vhodný na použitie v procese suchého chmelenia piva v stredne veľkých až veľkých fermentačných nádržiach.

Miešač IMXD sa otáča vonkajším motorom pripojeným k vnútornému hriadeľu. Takto nedochádza k žiadnemu kontaktu medzi cirkulujúcou kvapalinou a prevodmi miešača, čo umožňuje systému zvládnuť vysoké koncentrácie pevných častíc, ako sú častice chmeľu, v cirkulujúcej kvapaline.

Miešač IMXD je umiestnený relatívne nízko v nádrži, zvyčajne v kónickej časti. To umožňuje prevádzku miešača počas plnenia a vyprázdňovania nádrže, Pre suché chmelenie umožňuje táto konfigurácia miešaču udržiavať chmeľ v homogénnej suspenzii počas prechodu z nádrže do následného odstreďovania. To pomáha udržiavať stále zaťaženie odstredivky , čo má za následok optimálnu účinnosť a výkon separácie.

Vzhľadom na vysokú toleranciu k cirkulujúcim časticiam, vrátane celých peliet, poskytuje IMXD systém suchého chmelenia flexibilitu pri výbere zavádzania chmeľu do fermentátora. Napríklad môžu byť chmeľové pelety vopredpripravené v malej nádrži pri vysokých koncentráciách pevných látok a dávkované do obehovej slučky pomocou obehového čerpadla alebo môžu byť celé chmeľové pelety fúkané priamo do fermentátora s oxidom uhličitým.

IMXD systém suchého chmelenia môže byť použitý aj na optimalizáciu procesov fermentácie a chladenia, keďže zachováva kvasnice v suspenzii počas fermentačného procesu. To poskytuje optimálny kontakt medzi kvasnicami a kvasiteľnými cukrami, a zabraňuje usadzovaniu kvasníc v kuželi počas fermentácie. Typické výhodyznížený čas spracovania, menej kolísaní času spracovania a lepšie a konzistentnejšie využitie extraktu. (Miera zlepšenia bude závisieť od kmeňov kvasníc a procesných podmienok použitých pre každé jednotlivé pivo alebo zloženie značky.)

Systém Iso-Mix/IMXD tiež pomáha zachovať (alebo dokonca zlepšiť) zdravie a životaschopnosť kvasníc. Akékoľvek dodatočné šmykové napätie je viac ako kompenzované znížením kvasnicového napätia , keďže kvasinky zostávajú v suspenzii počas celej fermentácie. To zabraňuje kvasnicovému napätiu spojenému s usadzovaním kvasníc v kuželi, čo inak môže zbaviť kvasnice živín. Zníženie kvasnicového napätia možno pozorovať v zníženej tvorbe SO2 a acetaldehydu (oba sú známe vedľajšie produkty spojené s kvasnicovým napätím).

.

Získajte viac informácií o technikách suchého chmelenia IMXD

Viac informácií o efektívnosti, praktickosti a technických podrobnostiach systému suchého chmelenia Alfa Laval Iso-Mix External Drive môžete získať stiahnutím brožúry.

.

Ako vám môžeme pomôcť?

Neponúkame univerzálne riešenie procesu suchého chmelenia, takže skôr než Vám čokoľvek odporučíme, radi by sme si vypočuli Vašu stranu príbehu a osobne sa s Vami porozprávali o Vašich cieľoch, ambíciách a požiadavkách najmä ohľadne suchého chmelenia a Vášho pivovaru vo všeobecnosti. Kontaktujte nás tu:

Vaše údaje ukladáme a spracovávame v súlade s pravidlami spoločnosti Alfa Laval na ochranu osobných údajov.

.
commercial brewing tank farm 640x360

Komerčné pivovarníctvo

Urobte svoje značky jedinečné

Pivovarnícke technológie, ktoré zvyšujú výnosy, využívajú menej energie a vody, znižujú množstvo odpadu a vytvárajú pozoruhodné pivá

Solutions for Craft brewers 640x360

Remeselné pivovarníctvo

Zdieľajte svoju vášeň

Pridajte naše odborné znalosti k vašej energii pre remeselné varenie piva. Nájdite potenciálne výzvy na vašej ceste remeselného varenia piva