Sani

Zariadenia s rotačnými striekacími hlavicami na čistenie nádrží Toftejorg sú navrhnuté pre použitie v hygienických procesoch a ponúkajú výnimočnú možnosť čistenia, vpúšťania a ľahkú, nákladovo efektívnu údržbu.

rotating spray head sani 640x360

Ekonomické čistenie

V situáciách, keď sa požaduje vyššia účinnosť čistenia, ako ponúkajú statické striekacie gule, je možné ľahko prejsť na technológiu rotačnej hlavice Toftejorg. Jednoducho odopnite statickú striekacie guľu a vymeňte ju za novú rotačnú hlavicu, ktorú jednoducho zacvaknete na miesto.

Rotujúca striekacia hlavica vďaka otvorom vytvára na stenách nádrže dobre rozmiestnenú padajúcu vrstvu kvapaliny, ktorá zaisťuje vyšší koeficient prenosu tepla a hmoty ako padajúca vrstva pri statickej striekacej guli. To umožňuje optimalizovať postupy čistenia a dosiahnuť výraznú úsporu vody, chemických prostriedkov a energie.

Efektívne odstraňovanie zvyškov

Na dosiahnutie skvelých výsledkov čistenia využívajú rotačné striekacie hlavice Toftejorg optimalizovaný dopad prúdu, ktorý zaistí efektívne rozdelenie oplachovej vody na vnútorný povrch nádrže. Rázová sila vody, ktorá vystrekuje z rotujúcich otvorov, a zlepšený prenos hmoty a tepla zabezpečia účinné odstránenie zvyškov po výrobnom cykle.

Samovypúšťacie a samočistiace (zvnútra i zvonka) zariadenia Toftejorg s rotačnými striekacími hlavicami vyhovujú požiadavkám na správnu výrobnú prax.

Hospodárna a ekologická voľba

Rotačné striekacie hlavice Toftejorg majú dokonale presné ložiská a bezšvový dizajn, čím nádrže dokážu účinne čistiť aj s použitím menšieho množstva vody, pri nižšej spotrebe energie a čistiacich prostriedkov než vyžadujú statické striekacie gule. To pomáha nielen znižovať spotrebu kvalitnej čistej vody a chemických prostriedkov, ale zároveň zlepšiť ekologický profil vášho podniku.

Spoľahlivá prevádzka a dlhá životnosť

Rotačné striekacie hlavice Toftejorg sú navrhnuté tak, aby vnútorná tlaková strata bola minimálna. Dokážu sa otáčať aj pri tlaku menšom než 0,1 baru, ale ich odporúčaný prevádzkový tlak sú 2 až 3 bary. Technológia rotačnej striekacej hlavice preukazuje spoľahlivý a opakovateľný čistiaci výkon a dlhú životnosť už viac ako pol storočia.

Nízka náročnosť údržby, minimálne prestoje

Rutinná kontrola je vo všeobecnosti jediná požadovaná údržba zariadení s rotačnou striekacou hlavicou Toftejorg. Tieto zariadenia sú také spoľahlivé, že aj jediné zariadenie dokáže v mnohých prípadoch spĺňať požiadavky výrobnej prevádzky po celú dobu životnosti. A s veľkou pravdepodobnosťou nebudú potrebovať žiadne náhradné diely.

Vysoká integrita produktu

Aby sa zaistila integrita produktu, všetky rotačné striekacie hlavice Toftejorg sa vyrábajú z bezpečných a nereaktívnych hygienických materiálov. Všetky materiály vyrobené z nehrdzavejúcej ocele sú plne sledovateľné podľa nariadenia ES č. 1935/2004. Všetky použité nekovové súčasti sú v súlade s požiadavkami FDA 21CFR §174. Nekovové časti rotačných striekacích hlavíc, ktoré sa používajú v procesoch biotechnologického a farmaceutického sektora, sú certifikované podľa predpisov USP triedy VI. Na vyžiadanie je možné dodať osvedčenie 3.1 pre zariadenia na čistenie nádrží, ktoré spĺňajú normu EN10204. 

Kompletná dokumentácia pre validáciu zaručuje maximálnu spokojnosť

Všetky zariadenia a komponenty Alfa Laval BioPharm sa dodávajú s obsiahlou dokumentáciou Alfa Laval Q-doc, ktorá poskytuje transparentný prehľad o celom dodávateľskom, výrobnom a distribučnom reťazci, vrátane úplnej sledovateľnosti všetkých zmien materiálov, výrobných postupov alebo náhradných dielov. Validácia procesu sa zjednodušuje poskytnutím týchto reálnych dokumentov, ktoré zodpovedajú správnej dokumentačnej praxi každého aspektu dodania zariadenia BioPharm. Zákazníkom zároveň poskytuje kvalitné produkty Alfa Laval, ktoré sú podložené zárukou bez rizika.

Súčasťou balíčka Q-doc sú návody na použitie, produktové/výkonnostné skúšky vykonávané výrobcom, postupy zabezpečenia kvality a výrobné postupy, príslušné certifikáty materiálov, dokumentácia potrebná na sledovanie pôvodu jednotlivých častí a potrebné informácie o dieloch a servise. Pozornosť, ktorú venujeme detailom, maximalizuje prevádzkovú dostupnosť a minimalizuje riziká.

Výhody produktu

  • O 40 % rýchlejšie čistenie = viac času na produkciu
  • Dynamické čistenie a plné 360° zvlhčenie
  • Úspora až 40 % nákladov na čistenie

Katalóg produktov

Aktuálne on-line verzia katalógu produktov

Nájsť výrobok Alfa Laval

Alfa Laval Rotary spray head

Cleans with a rotating fan generating impact and coverage. This results in  lower liquid consumption and in shorter time.

Ako to funguje

Rotačné striekacie hlavice Toftejorg používajú na pokrytie a vytvorenie rázovej sily samotnú čistiacu kvapalinu. Fyzický prietok čistiaceho prostriedku spôsobuje otáčanie rotačnej striekacej hlavice, pričom tryskové prúdenie z otvorov vytvára na celom vnútornom povrchu nádoby vírivý postrekový vzor.

Tieto otvory pre trysku zaisťujú kombináciu fyzickej rázovej sily a variabilnej padajúcej vrstvy čistiacej kvapaliny, ktorá pokrýva celý vnútorný povrch nádrže alebo reaktora. Variabilná padajúca vrstva kvapaliny má vyššie koeficienty prenosu tepla a hmoty ako padajúca vrstva pri statických striekacích guliach.

Striekacia hlavica sa čistí sama, keďže čistiaci prostriedok smeruje cez dráhu rotujúceho ložiska na hrdlo predĺženej hlavice.

Rotačné striekacie hlavice sú cenovo výhodnou alternatívou k tradičným statickým striekacím guliam, pretože používajú iba malý objem čistiacej kvapaliny pri nízkom tlaku.

Tieto zariadenia sú vhodné prakticky do akýchkoľvek typov priemyselného čistenia vrátane nádrží, reaktorov, kontajnerov a iných nádob.

  Multi_range_60x150.png Sani_range_60x102.png

Certification    Multi range      Sani range  Sani SB range 
 ATEX              X   
2.1 material cert.          X             X          X 
3.1 material cert.              X         X
 Q-doc.              X          X 
 3A             X 
 EHEDG             X
Connection      
 Clip-on          X           X         X
 Weld-on          X           X         X
 Thread          X           X  
Surface finish :      
0.8 ra          X          X         X
0.5 ra            X         X
Spray Pattern      
180° Down         X         X  
270° UP         X         X         X
360°         X         X         X