LKAP

Kompaktné a jednoduché ventily LKAP sú spoľahlivé uzatváracie ventily, ktoré sa ovládajú vzduchom. Bežne sa používajú pri malých prietokových rýchlostiach a pri dávkovaní v mliekarenskom, potravinárskom priemysle.

lkap airperated valve front 640x360

Osvedčený uzatvárací ventil

Sedlový ventil Alfa Laval LKAP je kvalitný pneumatický uzatvárací ventil, ktorý vychádza zo spoľahlivej a osvedčenej technológie. Je ideálny pre manipuláciu s malými prietokmi do 9 m3/h a je špeciálne navrhnutý  napríklad ako napájací ventil čistenia na mieste pre ventily Unique Mixproof alebo pre ventily na dávkovanie pri miešaní.

Čistá jednoduchosť

Ventil LKAP od spoločnosti Alfa Laval má jednoduchý dizajn s najmenším možným počtom súčastí a minimom pohyblivých častí. K vynikajúcej hygiene a lepšiemu čisteniu ventilu napomáha aj hladký povrch a sanitárne povrchové úpravy.

Sortiment uzatváracích ventilov

Štandardný ventil Alfa Laval LKAP je normálne zatvorený ventil s dvomi (LKAP-V) alebo s tromi vstupmi v telese ventilu (LKAP-T). Na želanie je ventil LKAP k dispozícii aj ako normálne otvorený ventil (NO).

Viac informácií nájdete v dokumentácii.

Spĺňa väčšinu hygienických noriem

Ventily Alfa Laval LKAP spĺňajú väčšinu štandardov požadovaných v potravinárskom, mliekarenskom, nápojovom a kozmetickom priemysle. Ďalšie informácie nájdete v časti Dokumentácia.

Výhody produktu

  • Kvalitný pneumatický uzatvárací ventil
  • Čistá jednoduchosť
  • Jednoduchá nekomplikovaná konštrukcia

Katalóg produktov

Aktuálne on-line verzia katalógu produktov

Nájsť výrobok Alfa Laval

Ako to funguje

Konštrukcia

Ventil LKAP sa skladá z pohonu, dvojitého tesnenia s britom pre driek, tesnenia EPDM a tela ventilu s navarovacími nátrubkami. K dispozícii je vizuálne zobrazenie polohy ventilu.

Pre diaľkovú indikáciu polohy ventilu je k dispozícii voliteľný snímač polohy s jazýčkovým spínačom.

Princíp fungovania

Sedlový ventil LKAP od spoločnosti Alfa Laval je normálne zatvorený ventil (NC) s pružinovým návratom, ktorý sa ovláda na diaľku pomocou stlačeného vzduchu.

Možnosti konfigurácie

  • Fitingy podľa požadovaných štandardov
  • Štandardné snímače M12 pre indikáciu otvorenej a zatvorenej polohy
  • Tesniace krúžky, ktoré prichádzajú do kontaktu s produktom, v prevedení NBR alebo FPM

LKAP seat valve

LKAP TD402032

Videá zo servisu a údržby v 360° viditeľnosti

Jednosedlové ventily Alfa Laval Unique – servisovateľný regulátor

Jednosedlové ventily Alfa Laval Unique – výmena puzdra pohonu

Jednosedlové ventily Alfa Laval Unique – výmena tesnení v kontakte s médiom

Jednosedlové ventily Alfa Laval Unique – tesnenia v kontakte s médiom