CM

Maximalizujte čas prevádzky a minimalizujte náklady pomocou bezdrôtového systému na monitorovanie vibrácií Alfa Laval CM, ktorý sleduje prevádzkový stav rotačných zariadení, ako sú napr. čerpadlá, miešadlá a mixéry Vďaka malým rozmerom a jednoduchému použitiu systém umožňuje chrániť váš cenný majetok a prijímať správne rozhodnutia.

CM condition monitor top

Spoľahlivejšie fungovanie procesov vďaka diaľkovému monitorovaniu

  • Monitorovanie stavu zabezpečuje rýchle a presné reakcie
  • Minimalizácia neplánovaných prestojov
  • Nižšie celkové náklady na prevádzku
  • Jednoduchá inštalácia, prevádzka a údržba
  • Zvýšenie bezpečnosti pracovníkov

Posuňte monitorovanie stavu zariadení na vyššiu úroveň so systémom Alfa Laval CM. S využitím pokročilých údajov o vibráciách, teplote a čase prevádzky môžete presne sledovať stav zariadení a zabezpečiť kontinuitu procesov.

Systém zhromažďuje a analyzuje údaje z rotačných zariadení a zaznamenáva všetky odchýlky od normálu. Na základe týchto údajov dokáže operátor prijímať rýchle a presné rozhodnutia a vhodným spôsobom plánovať údržbu a vyhnúť sa tak možným problémom skôr, ako sa prejavia. Vďaka tomu sa maximalizuje čas prevádzky, zvyšuje sa efektivita zariadení, znižuje sa riziko ich zlyhania a znižujú sa celkové náklady na prevádzku.

Monitorovanie stavu možno využiť v mliekarenskom a potravinárskom priemysle, pri výrobe nápojov, čistiacich prostriedkov, kozmetiky, biotechnológií a liekov.

Monitorovanie stavu zariadení

Monitorujte a zaznamenávajte vibrácie, relatívnu teplotu a čas prevádzky vašich rotačných zariadení. Pôvodne bol systém CM optimalizovaný na používanie s rotačnými objemovými čerpadlami Alfa Laval SX a SRU. Vďaka úpravám ho teraz možno používať aj na monitorovanie iných rotačných zariadení, ako sú miešadlá a mixéry. Systém CM zaznamenáva údaje v nastavených intervaloch a mapuje trendy, aby ste dokázali plánovať údržbu na základe reálneho stavu vašich zariadení. To zabezpečuje spoľahlivú správu majetku a kontinuitu procesov.

Proaktívna kontrola stavu zariadení

Monitorujte rotačné zariadenia pomocou smartfónov alebo tabletov s operačným systémom iOS alebo Android s využitím bezplatnej mobilnej aplikácie v rámci pravidelných obhliadok závodu. LED indikátory poskytujú zrakové informácie o prevádzkovom stave zariadenia. To umožňuje technikom údržby optimálne využívať ich čas a zamerať sa na maximalizáciu prevádzkového času zariadení.

Rozhodovanie na základe informácií

Vďaka systému CM a jeho intuitívnym technológiám strojového učenia môžu operátori rozhodovať o údržbe a prípadných odstávkach procesov na základe údajov, napríklad skutočný čas prevádzky, analýza trendov a čas do najbližšej servisnej prehliadky.

Zvýšte bezpečnosť a produktivitu pracovníkov

Spoľahlivé a bezpečné monitorovanie zariadení na diaľku prispieva k bezpečnosti pracovníkov. Vzdialené riešenie problémov tiež zvyšuje produktivitu a efektivitu pracovníkov a zároveň zásadným spôsobom znižuje náklady na údržbu.

Jednoduchá inštalácia a používanie

Inštalácia a používanie batériami napájaného monitorovacieho systému sú veľmi jednoduché. Zariadenie komunikuje pomocou technológie Bluetooth s intuitívnou aplikáciou a údaje z neho sa ukladajú do prehľadnej tabuľky na zariadeniach so systémom iOS alebo Android.

Snímače

Monitorujte vibrácie, teplotu zariadenia a čas prevádzky.

Mobilná aplikácia

Vzdialené monitorovanie zariadení pomocou ľubovoľného telefónu alebo tabletu s operačným systémom iOS alebo Android.

Panel s údajmi

Prehľadný a intuitívny ovládací panel na sledovanie vibrácií, teploty, prevádzkového času a stavu batérií

CM condition monitor top
condition monitoring app
CM condition monitor app dashboard

Ako to funguje

.

Alfa Laval CM využíva na zber a ukladanie údajov o zariadeniach trojosový akcelerometer a interný snímač teploty. Monitorovanie a počítadlo prevádzkového času sa aktivujú po detegovaní vibrácií. Systém následne sústavne monitoruje vibrácie v troch osiach a internú teplotu zariadenia v používateľom určených časových intervaloch.

Stiahnite si prehľadnú a intuitívnu aplikáciu, vďaka ktorej získajú používatelia zariadení so systémom iOS alebo Android prístup k údajom systému CM v okruhu 20 metrov od zariadenia (technológia Bluetooth Low Energy (BLE)). Prehľadný panel s údajmi umožňuje používateľom sledovať údaje o vibráciách upravené pomocou rýchlej Fourierovej transformácie (FFT), porovnávať aktuálne prevádzkové podmienky so štandardnými hodnotami a prijímať opatrenia na riešenie prípadných problémov s cieľom zabrániť zlyhaniu zariadenia.

Aplikácia zobrazuje stav batérií systému CM, históriu vibrácií a internej teploty, celkový prevádzkový čas a ďalšie detailné údaje, napríklad úroveň vibrácií a frekvenčnú analýzu. Prostredníctvom aplikácie používatelia môžu tiež vyhľadať a kontaktovať servisných partnerov.

Pridajte sa k nám na ceste k štandardu Industry 4.0, kde digitalizácia a interakcia medzi ľuďmi a strojmi pomáha lepšie optimalizovať procesy. 

 

.

Ak si chcete stiahnuť aplikáciu Alfa Laval CM na monitorovanie stavu zariadení, naskenujte tento QR kód alebo kliknite na tlačidlo Stiahnuť.

 

QR-code_App download.png

 

Stiahnite si aplikáciu CM

Mohlo by vás zaujímať...

SRU

Vďaka hladkému chodu a nízkym trecím silám pri čerpaní sú rotačné objemové čerpadlá Alfa Laval SRU ideálne na použitie s chúlostivými technologickými kvapalinami v mliekarenskom, potravinárskom, nápojovom, biotechnologickom a farmaceutickom priemysle.

Alfa Laval 优质转子泵-Alfa Laval high-quality rotary lobe pump

SX

Prémiové rotačné objemové čerpadlo Alfa Laval SX je určené na šetrný prenos technologických kvapalín v hygienických a ultračistých procesoch biotechnologického a farmaceutického priemyslu, v oblasti starostlivosti o zdravie a krásu a v náročných procesoch potravinárskeho priemyslu.

sx rotary lobe pump left side 640x360

SX UltraPure

Alfa Laval SX UltraPure je rotačné objemové čerpadlo určené primárne na šetrný prenos technologických kvapalín v prevádzkach s vysokou čistotou vo farmaceutickom a biotechnologickom priemysle.

sxultrapure-640x360(shadow)

Myslíme na jedlo

Hygienické zariadenia Alfa Laval kombinujú vysokú výkonnosť s jemným zaobchádzaním, čím sa chránia citlivé zložky v médiách. Riadia sa najnovšími trendmi v potravinárskom priemysle a riešia štyri kľúčové požiadavky: dodávku potravinárskych produktov spotrebiteľom za výhodné ceny, maximálne využitie surovín, zníženie podielu odpadu a emisií a dodávku bezpečných a hygienických potravinárskych produktov.

food logic 640x360

Katalóg produktov

Katalóg hygienických technologických zariadení Alfa Laval "Po ruke" zahŕňa brožúry k výrobkom, výkonové krivky, odkazy na animácie, brožúry a cenníky na účely objednávania.

Close at hand 2019 - Cover image 640x360
.

Čerpadlá

Zistiť viac

 

 

 

Spravodajca "Near"

Aktuálne informácie o dôležitých otázkach udržateľnosti a príležitostiach vo vašom odvetví a vašej výrobe.

Ďalšie informácie

Technické články