SRU

Svojím šetrným čerpacím účinkom s nízkym strihom je čerpadlo SRU základným rotačným piestovým čerpadlom značky Alfa Laval. Je určené na šetrné zaobchádzanie s chúlostivými technologickými kvapalinami v mliekarenskom, potravinárskom, nápojovom, biotechnologickom a farmaceutickom priemysle.

SRU rotary lobe pump

Rotačné čerpadlá Alfa Laval SRU sú starostlivo navrhnuté tak, aby zaručovali spoľahlivý výkon, bezporuchovú prevádzku a vynikajúcu energetickú účinnosť aj v náročných podmienkach. Je to skvelá voľba pre tie procesy, v ktorých sa vyžadujú čerpadlá odolné voči kontaminácii, ktoré spĺňajú vysoké hygienické požiadavky a sú schopné prevádzky s nízkym strihovým a pulzným namáhaním. Toto čerpadlo, schválené podľa EHEDG, je vhodné pre čistenie na mieste, sterilizáciu na mieste a je k nemu možné dodať kompletnú dokumentáciu na splnenie prísnych požiadaviek validácie.

Pre ešte náročnejšie hygienické a ultračisté procesy spoločnosť Alfa Laval ponúka čerpadlo s rotačnými piestami SX.

Stály výkon, minimálne riziko kontaminácie

Rotačné čerpadlá SRU disponujú takými vlastnosťami, ktoré maximalizujú výkon a minimalizujú riziko kontaminácie. Patrí medzi ne tesnenie predného krytu s nastavenou kompresiou, prevedenie so zaistenou maticou rotora, hlava čerpadla, ktorú je možné vypustiť, a ultračistá povrchová úprava.

Ochrana kvality produktu

Porozumenie charakteru prúdenia je zásadné pre zaistenie vysokoúčinného prenosu kvapaliny s nízkym strihovým a pulzným namáhaním za tichého chodu. Na stanovenie správnej geometrie rotorov a skrine rotorov Alfa Laval používa počítačové modelovanie dynamiky tekutín metódou CFD.

Vyššia flexibilita a prispôsobenie sa procesu

Modulárna konštrukcia jednotky SRU prináša väčšiu flexibilitu, vďaka ktorej sa zaistí presná konfigurácia správneho riešenia pre konkrétne procesné požiadavky.

V záujme splnenia rôznych procesných požiadaviek čerpadlo SRU disponuje vonkajšou upchávkou hriadeľa R90, ktorá môže byť vyhotovená z rôznych materiálov a byť prevedená v rôznych konfiguráciách. To zabezpečí správnu upchávku hriadeľa pre dané použitie. Čerpadlo SRU môže byť vybavené mechanickými upchávkami HyClean, ako aj inými upchávkami.

Okrem širokého radu modelov a kapacít, ktoré sú k dispozícii pre horizontálne alebo vertikálne pripojenie hrdiel, je pre čerpadlo SRU k dispozícii veľký výber voliteľných doplnkov, vrátane štandardných upchávok a upchávok vyrobených podľa požiadaviek zákazníkov, zahrievacích/chladiacich sediel a plášťov, integrovaného odvzdušňovacieho ventilu a pravouhlého vstupu pre čerpanie tekutín s vysokou viskozitou.

Masívna konštrukcia – nízke nároky na údržbu

Pre zabezpečenie spoľahlivej prevádzky a nenáročnej údržby sa čerpadlo SRU vyznačuje masívnou konštrukciou prevodovej skrine s pevnými hriadeľmi, uzamykateľnými konštrukčnými prvkami pre prenos vysokého krútiaceho momentu a kužeľovými valivými ložiskami.

Ponuka a dodanie

Čerpadlá SRU sú k dispozícii v prevedení dvanástich rôznych objemových výtlakov, ktoré vychádzajú z troch rôznych modulov prevodovej skrine. Umožňujú prietokovú rýchlosť až 106 m3/h, odolávajú diferenciálnemu tlaku do 20 barov a teplotám až do 200 °C. Priemery ich hrdiel sú od 25 do 150 mm.

Certifikácia, špecifikácia a normy

Rotačné čerpadlá SRU vyhovujú hygienickým normám EHEDG, 3-A, 3.1 a FDA a majú schválenie ATEX na použitie vo výbušnom prostredí. Viac informácií nájdete v dodanej dokumentácii.

Ako to funguje

Konštrukcia

Čerpadlá Alfa Laval s rotačnými piestami sú výtlakové čerpadlá s rotorovou skriňou, krytom rotorovej skrine, rotormi, maticami rotorov, hriadeľmi, prevodovou skriňou, upchávkami hriadeľov a elastomérmi, ktoré sú k dispozícii v rôznych materiálových prevedeniach. Pri práci nedochádza v hlave čerpadla k vzájomnému kontaktu žiadnych súčastí.

Čerpadlo SRU sa dodáva buď ako samotné čerpadlo s hriadeľom, alebo namontované na základovej doske spolu so spojkou, krytom, prevodovým motorom a krytom pre jednoduchú stavebnicovú inštaláciu.

Pre všetky časti, ktoré prichádzajú do kontaktu s produktom,  je štandardný konštrukčný materiál nehrdzavejúca oceľ 316L a pre prevodovku je to lakovaná liatina. Na vyžiadanie sú k dispozícii aj ďalšie materiály.

Princíp fungovania

Súkolie v prevodovej skrini čerpadla poháňa rotory a umožňuje presnú synchronizáciu alebo časovanie rotorov. Čerpací systém s protismernou rotáciou tvoria dva rotory, ktoré sa protismerne otáčajú vo vnútri hlavy čerpadla. Čerpadlo prenáša kvapalinu v dutinách, ktoré vytvára priestor medzi rotorom a vnútornou časťou skrine rotora. Obrázok, ktorý nájdete nižšie, ukazuje odvádzanie kvapaliny zo sania do výtlaku čerpadla.  

 Rotary lobe pump - operating principle

Pohyb rotorov, ktoré sa otáčajú proti sebe, vytvára podtlak a ten atmosférickému tlaku alebo inému vonkajšiemu tlaku umožňuje podávanie kvapaliny do komory čerpadla. Pri otáčaní rotorov sa postupne otvára priestor, ktorý sa plní kvapalinou. Ako sa lopatky rozbiehajú, vo voľnom priestore sa tvorí dutina. Pri zbiehaní lopatiek rotorov sa dutina naopak zmenšuje, čo kvapalinu vytláča do výstupného hrdla.

Videá zo servisu a údržby v 360° viditeľnosti

Alfa Laval SRU rotary lobe pumps - dismantle, seals and fittings

Servisné súpravy Alfa Laval