Výroba nápojov

Nealkoholické nápoje, šťavy, balená voda, káva, čaj, pivo, víno a ďalšie nápoje - dopyt po týchto komerčne vyrábaných nápojoch narastá. Úspešná výroba nápojov vyžaduje nezávadný, nákladovo efektívny a dlhodobo udržateľný viacstupňový proces spracovania s maximálnym využitím surovín a zachovaním požadovaných vlastností koncového výrobku. Spoločnosť Alfa Laval ponúka komponenty, moduly a kompletné výrobné linky, ktoré spĺňajú konkrétne požiadavky výrobcov nápojov a pivovarov.

Beverage processing 640x360

V kontakte s výrobou a inováciami v nápojovom priemysle

Výrobcovia nápojov a pivovary čelia mnohým výzvam: zatiaľ čo ceny surovín, prísad a výrobných nákladov rastú, musia dodávať chutné nápoje za nízke ceny stále náročnejším spotrebiteľom.

Musia sa tiež vyrovnať s rastúcimi reguláciami výroby a minimalizovať jej vplyv na životné prostredie.

S riešeniami pre výrobu nápojov od Alfa Laval môžete tieto prekážky prekonať a pritom znížiť výrobné náklady, spotrebu elektrickej energie, vody a ďalších prevádzkových médií a zaistiť nezávadnosť výrobkov.

Naše riešenia zaistia hygienické podmienky pri výrobe a účinné čistenie zariadení a výrobných liniek metódou CIP (cleaning-in-place). Pritom spĺňajú najprísnejšie právne záväzné hygienické normy upravujúce podmienky výroby.

Medzi ďalšie nemenej dôležité prínosy patria:

  • Zvýšenie produktivity a spoľahlivá prevádzka vďaka vysokej spoľahlivosti a maximálnej prevádzkyschopnosti.
  • Lepšie zužitkovanie surovín, menej odpadu zo spracovávaných prísad a výrobkov.
  • Zníženie spotreby prevádzkových médií a energií, ako sú voda a elektrina a recyklovanie odpadových pár.Napríklad náš najnovší rad separátorov znižuje spotrebu elektrickej energie o 30%. Výberom správneho čerpadla od Alfa Laval podľa konkrétnych výrobných parametrov je možné znížiť spotrebu elektrickej energie až o 50%.

Downloads

Beer recovery

Through an Alfa Laval microfiltration system, Oettinger Brewery has been able to recover 20-25 thousand hectoliters of beer from harvested yeast and reduce CO2 emissions.

Read more

Spravodajca "Near"

Aktuálne informácie o dôležitých otázkach udržateľnosti a príležitostiach vo vašom odvetví a vašej výrobe.

Ďalšie informácie

Kolekcia dokumentov Desať základných rád