This information is stored and processed in accordance to our privacy policy.

Prihláste sa k odberu noviniek!

Udržateľný rozvoj je dnes na prvom mieste v programe všetkých priemyselných odvetví.

V spoločnosti Alfa Laval sa snažíme neustále zlepšovať naše výrobky a služby, aby sme vám poskytli príležitosť znížiť prevádzkové náklady a zároveň zlepšiť environmentálne vlastnosti.

Každý mesiac rozosielame elektronický bulletin s názvom near, aby sme vás informovali o dôležitých otázkach udržateľnosti a príležitostiach vo vašom odvetví a procesoch:

  • Úspory energie
  • Zvýšenie efektívnosti
  • Úspory vody
  • Optimalizácia procesov
  • .. a ďalšie