Sugar refining

Alfa Laval ponúka moderné riešenie pre ohrev cukrových tekutín, ohrev a chladenie sirupov, melasy a ďalších tekutín s vysokou viskozitou, vysúšanie cukrového kalu z dna kade na čistenie cukru a zo systémov odparovania a kondenzácie.

Sugar refining

Cukrové tekutiny

K ohrevu všetkých typov cukrových tekutín sú vhodné štandardné doskové výmenníky tepla Alfa Laval. Pre tekutiny s obsahom zvyškov vlákien zo surového cukru sú potom mimoriadne vhodné doskové výmenníky tepla WideGap.

Sirupy, melasa a ďalšie kvapaliny s vysokou viskozitou

Štandardné doskové výmenníky tepla Alfa Laval sa môžu používať tiež k účinnému ohrevu a chladenia vysokoviskóznych tekutín. Dodávame tiež robustná a odolná rotačné objemové čerpadlá vhodná aj k doprave abrazívnych médií s obsahom kryštálov.

Odparovanie

Rafinériám cukru môže spoločnosť Alfa Laval dodať všetko, čo potrebujú - od samostatnej jednotky AlfaVap až po kompletný systém odparovania.

V odparovacej stanici AlfaVap strávi cukrová šťava podstatne kratšiu dobu, čím sa minimalizuje jej sfarbenie a zvýši sa kvalita výrobku.

Kondenzácie

Doskový kondenzátor AlfaCond pracujúci vo vákuu sa stará o to, aby kondenzát zostal oddelený od chladiaceho média. To je veľmi dôležité najmä pre rafinérie cukru, pretože sa tak môže kondenzát vrátiť späť na začiatok rafinérie bez přechlazování. Okrem toho sa chladiaca voda nekontaminuje zvyšky cukru, takže sa nemusí čistiť.

Cukrový kal

Dekantačné odstredivky sa používajú na odvodnenie cukrového kalu z klarifikátoru surového cukru. Tým sa zníži straty cukru, ušetrí voda a zníži sa problémy s likvidáciou odpadu.

Sugar FAQ

What are the questions most frequently asked by our customers? Some of the answers may surprise you.

 Frequently Asked Questions