Spracovanie cukrovej trstiny

Alfa Laval ponúka moderné riešenie pre ohrev surovej šťavy, čiernych štiav a iných tekutín s obsahom vlákien, ohrev vyčistené šťavy, ohrev a chladenie sirupov, melasy a ďalších tekutín s vysokou viskozitou, odvodnenie cukrového kalu z dna klarifikátoru cukru a tiež riešenie pre odparovanie a kondenzáciu.

Cane processing 640x360

Alfa Laval dodáva moderné riešenie pre ohrev surovej šťavy, čiernych štiav a iných tekutín s obsahom vlákien, ohrev vyčistené šťavy, ohrev a chladenie sirupov, melasy a ďalších tekutín s vysokou viskozitou a tiež systémy pre odparovanie a kondenzáciu.

Surová šťava, čerenej šťavy a ďalšie tekutiny s obsahom vlákien

K ohrevu tekutín s obsahom vlákien sú mimoriadne vhodné doskové výmenníky tepla Alfa Laval WideGap. Ako vykurovacie médium sa môžu použiť kvapalina, para alebo nízkotlakové para. Para z nádob alebo para z posledného odparovania sa tradične považujú za odpadové teplo - výmenník tepla WideGap však túto energiu dokáže využiť. Tým sa tieto cenné zdroje tepla môžu použiť na iné účely, napríklad na výrobu elektriny, ktorú môžete dodávať do elektrickej siete.

Vyčistená šťava

Štandardné doskové výmenníky tepla Alfa Laval sú v cukrovaroch ideálnym riešením pre efektívny ohrev vyčistenej šťavy s využitím odpadovej pary a kondenzátu z výparníkov ako zdrojov tepla. Tým sa zníži spotreba elektriny a maximálne využije výrobná kapacita výparníkov.

Odparovanie

V cukrovaroch na spracovanie cukrovej trstiny môžete existujúce výparníky Robert rozšíriť o doskové odparovacej stanice AlfaVap a použiť ich ku kompletnému odparovanie alebo ako pomocné zariadenia. Stanica AlfaVap s nízkou hmotnosťou, kompaktnými rozmermi a všestranným použitím môžete namontovať v podstate kamkoľvek a zvýšiť tak kapacitu odparovanie existujúceho systému.

Cukrový kal zo dna klarifikátoru

Dekantačné odstredivky Alfa Laval pri odvodnení cukrového kalu z dna klarifikátoru cukru účinne nahradia tradičné rotačné vákuové filtre. Znížite tým spotrebu elektrickej energie, získate suchšie koláč a znížite straty cukru.

Sirupy, melasa a ďalšie kvapaliny s vysokou viskozitou

Štandardné výmenníky tepla Alfa Laval ponúkajú účinný ohrev a účinné chladenie vysokoviskóznych tekutín. Dodávame tiež robustná a odolná rotačné objemové čerpadlá vhodná aj k doprave abrazívnych médií s obsahom kryštálov.

Kondenzácie

Doskový kondenzátor AlfaCond pracujúci vo vákuu sa stará o to, aby kondenzát zostal oddelený od chladiaceho média. Legislatíva upravujúca čistenie odpadových vôd sa stále sprísňuje, preto je tento kondenzátor ideálnou voľbou pre systémy, ktoré doteraz používali barometrické kondenzátory.

Sugar FAQ

What are the questions most frequently asked by our customers? Some of the answers may surprise you.

 Frequently Asked Questions