Spracovanie cukrovej repy

Pri výrobe a rafinácii dochádza ku kontinuálnemu prenosu tepla do rôznych tokov šťavy a z nich - od prvej šťavy až po finálne melasu. Rekuperáciou tepla z výrobných procesov spotrebujete menej energie a znížite svoje výrobné náklady.

Beet processing 640x360

Alfa Laval dodáva moderné riešenie pre ohrev surovej šťavy, čiernych štiav a iných tekutín s obsahom vlákien, ohrev vyčistené šťavy, ohrev a chladenie sirupov, melasy a ďalších tekutín s vysokou viskozitou a tiež systémy pre odparovanie a kondenzáciu.

Surová šťava, čerenej šťavy a ďalšie tekutiny s obsahom vlákien

Výrobky Alfa Laval prispievajú k účinnejšej rekuperáciu tepla z výrobných procesov a pomáhajú tak znížiť spotrebu elektrickej energie pri výrobe cukru. Pre tekutiny s obsahom vlákien sú mimoriadne vhodné doskové výmenníky tepla WideGap.

Ako vykurovacie médium sa môžu použiť kvapalina, para alebo nízkotlakové para. Para z nádob alebo para z posledného odparovania sa tradične považujú za odpadové teplo - výmenník tepla WideGap však túto energiu dokáže využiť. Tým sa tieto cenné zdroje tepla môžu použiť na iné účely, napríklad na výrobu elektriny, ktorú môžete dodávať do elektrickej siete, alebo prípravu teplej vody pre miestnu sieť centrálneho zásobovania teplom.

Vyčistená šťava

Použitie štandardných doskových výmenníkov tepla Alfa Laval k ohrevu vyčistenej šťavy je účinné riešenie pre využitie odpadovej pary a kondenzátu z výparníkov ako zdrojov tepla.

Tým sa zníži spotreba elektriny a maximálne využije výrobná kapacita výparníkov.

Odparovanie

V cukrovaroch na spracovanie repy môžete používané výparníky Robert rozšíriť o doskové odparovacej stanice AlfaVap a zvýšiť tým kapacitu odparovanie. Stanica AlfaVap s nízkou hmotnosťou, kompaktnými rozmermi a všestranným použitím môžete namontovať v podstate kamkoľvek a zvýšiť tak kapacitu odparovanie existujúceho systému. Podľa výrobnej kapacity môžete jednotky AlfaVap použiť aj pre úplné odparovanie.

Sirupy, melasa a ďalšie kvapaliny s vysokou viskozitou

Štandardné výmenníky tepla Alfa Laval ponúkajú účinný ohrev a účinné chladenie vysokoviskóznych tekutín. Dodávame tiež robustná a odolná rotačné objemové čerpadlá vhodná aj k doprave abrazívnych médií s obsahom kryštálov.

Kondenzácie

Doskový kondenzátor AlfaCond pracujúci vo vákuu sa stará o to, aby kondenzát zostal oddelený od chladiaceho média. Legislatíva upravujúca čistenie odpadových vôd sa stále sprísňuje, preto je tento kondenzátor ideálnou voľbou pre systémy, ktoré doteraz používali barometrické kondenzátory.

 

Sugar FAQ

What are the questions most frequently asked by our customers? Some of the answers may surprise you.

 Frequently Asked Questions