Tepelné elektrárne

Výroba tepelnej energie je základom svetových dodávok elektrickej energie. Rastúci dopyt a prísnejšie predpisy si vyžadujú hľadanie nových spôsobov, ako dodávať elektrinu spoľahlivým, ekologickým a nákladovo efektívnym spôsobom. Spoločnosť Alfa Laval objavuje stále účinnejšie spôsoby výroby pary a tepla a optimalizuje tento proces v turbínových elektrárňach.

Thermal-power-640x360p

Zvyšovanie účinnosti a spoľahlivosti

Zvýšte výkon a energetickú účinnosť svojej elektrárne pomocou kompaktných a nákladovo efektívnych systémov od spoločnosti Alfa Laval. Naše systémy pracujú tak, aby zabezpečili čo najefektívnejší a najspoľahlivejší chod vašej elektrárne.

Široký sortiment spoločnosti Alfa Laval zahŕňa rozoberateľné výmenníky tepla, zvárané výmenníky tepla, chladiče vzduchu, filtre, separačné technológie, priemyselné kotly, jednotky na rekuperáciu odpadového tepla a ďalšie. Lepšia kontrola príkonu energie pomáha znižovať prevádzkové náklady, zvyšovať spoľahlivosť a prevádzkyschopnosť zariadení a predlžovať životnosť kritických systémov.

Náš komplexný sortiment riešení pre tepelné elektrárne zahŕňa:

 • Systémy na palivový olej
 • Úprava mazacieho oleja
 • Úprava transformátorového oleja
 • Odsírenie spalín a odvodňovanie sadry
 • Výkonné plynové ohrievače
 • Čistenie plynu a zachytávanie CO2
 • Chladenie generátorov
 • Predohrev napájacej vody
 • Kondenzátory/ohrievače pre diaľkové vykurovanie
 • Kondenzátory pre parné turbíny
 • Chladiče mazacieho oleja
 • Chladiče vzduchu pre plynové turbíny
 • Vzduchové výmenníky tepla
 • Chladiče lúhov
 • Kondenzátory parných sifónov
 • Uzavreté systémy chladiacej vody
 • Samočistiace filtre pre morskú, riečnu alebo inú "znečistenú" vodu
.
Accelerate sustainable solutions

Predstavte si udržateľnejší svet

Urýchľujeme prechod na udržateľné riešenia

.