Systém bezodpadového hospodárstva

Premeňte odpad na hodnotu pomocou systému Alfa Laval ZLD. Tieto robustné a kompaktné riešenia čistia odpadovú vodu z priemyselných procesov a počas recyklácie získavajú cenné produkty. Materiály sa účinne odstraňujú z vody alebo mokrého materiálu a redukujú sa na pevný odpad, ktorý môžete predať, opätovne použiť alebo efektívnejšie zlikvidovať.

Reuse water, recover value with ZLD 604x360

Opätovné využitie vody, spätné získanie hodnoty

  • Zvyšuje efektívnosť využívania vody odstraňovaním tekutého odpadu a čistením vody, ktorá je vďaka tomu opätovne použiteľná
  • Pri niektorých procesoch možno získať cenné zdroje, ako sú kovy a minerály
  • Ľahko nastaviteľné systémy si dokážu poradiť so zmenami, ktoré prináša budúcnosť – napríklad s vašimi rastúcimi potrebami a meniacimi sa predpismi
  • Menej odpadu znamená nižšie náklady na jeho likvidáciu a menšiu potrebu nových zdrojov
  • Nižšie investičné, inštalačné a prevádzkové náklady v porovnaní s tradičnými technológiami odparovania

Efektívne nakladanie s priemyselnými odpadovými vodami je často zákonnou povinnosťou a je nevyhnutné na zachovanie prevádzkovej licencie. Systém Alfa Laval ZLD však môže byť súčasťou procesu získavania cenných zdrojov z odpadu, ktoré by sa inak stratili. Ponuka produktov Alfa Laval a jej odborné znalosti v oblasti technológií môžu zohrať kľúčovú úlohu vo vašom procese obnovy zdrojov.

ZLD-Wastewater-treatment.jpg

Čistenie odpadových vôd

Systémy Alfa Laval ZLD odstraňujú vodu z odpadu, takže z výsledného koncentrovaného prúdu možno získať cenné pevné látky. Odstránenú vodu možno tiež opätovne použiť, čím sa zvyšuje efektívnosť využívania vody.


Viac informácií

GreenOne-recycling.jpg

Obnova a recyklácia produktov

Získajte cenné zdroje, ktoré možno opätovne využiť alebo predať! Stačí, keď do svojho procesu získavania a opätovného využívania zdrojov pridáte systém Alfa Laval s nulovým vypúšťaním kvapalín (ZLD).


Viac informácií

Získajte prehľad o systéme Alfa Laval ZLD

  Zoznámte sa so systémom ZLD a zistite viac informácií o tom, ako môžu riešenia spoločnosti Alfa Laval premeniť odpad na produkt s pridanou hodnotou.

Zero liquid discharge system 970x550

Výber konfigurácie

Mechanická rekompresia pár (MVR)

Systémy Alfa Laval ZLD je možné navrhnúť s mechanickou rekompresiou pár (MVR), pričom na pohon procesu odparovania sa používa elektrická energia. Elektricky poháňaný ventilátor zvyšuje teplotu, pri ktorej dochádza ku kondenzácii pár v odparke. Skondenzované pary sa následne privádzajú späť do výmenníka tepla, kde sa získava latentné teplo. Táto konfigurácia je ideálna tam, kde nie je k dispozícii žiadny zdroj tepla a keď je potrebné iba mierne zvýšenie teploty na bod varu.

Viacúčelové systémy

Systémy Alfa Laval ZLD je možné navrhnúť s použitím zdroja tepla, ako je para alebo horúca voda, s jedným alebo viacerými účinkami v závislosti od požiadaviek na kapacitu a vašich cieľov, čo sa týka energetickej účinnosti. Táto konfigurácia je ideálna tam, kde sú k dispozícii zdroje tepla, a je vo všeobecnosti atraktívnejšia z hľadiska investičných nákladov.

Princíp fungovania systému AlfaFlash

Nahliadnite hlbšie do funkcií systému Alfa Laval ZLD. Pozrite si animáciu odparky AlfaFlash a oboznámte sa s našou technológiou odparovania s nútenou cirkuláciou na vlastné oči.

 

Spoločnosť Alfa Laval otvára moderné servisné centrum, ktoré recykluje takmer 100 % vody

 Nové servisné centrum spoločnosti Alfa Laval v nemeckom Frechene bude jedným z najväčších servisných centier pre doskové výmenníky tepla na svete. Toto pracovisko je navyše technicky vyspelé a trvalo udržateľné: dokáže recyklovať takmer 100 % vody pomocou technológie ZLD.

 

Prečítajte si tlačovú správu 

 

Testovacia jednotka ZLD

Inštalácia systému ZLD prináša so sebou množstvo výhod, o ktorých však nemusíte iba čítať. Presvedčte sa o týchto výhodách na vlastnej koži tak, že si zarezervujete čas s našou testovacou jednotkou, a uvidíte, ako môže mať systém ZLD pozitívny vplyv na váš podnik.

The Zero Liquid Discharge test unit

Skúsenosti našich zákazníkov

Liehovar dosahuje nulové vypúšťanie kvapalín pomocou systému recyklácie vody Alfa Laval.

Príklad použitia v praxi: Prečítajte si viac o tom, ako spoločnosť Alfa Laval navrhla pre zákazníka špecifické riešenie na čistenie odpadovej vody z liehovarníckych prevádzok s cieľom ušetriť náklady na vodu, energiu a čistenie odpadovej vody.

Sugar Mills 640x360

„Keď sme objavili technológiu AlfaVap od Alfa Laval, bola to pre nás jasná voľba.“

Prečítajte si viac o tom, ako riešenie Alfa Laval pomohlo spoločnosti Fountain Quail recyklovať až 80 % odpadovej vody zo „spätného toku“ pre ďalšie využitie. Toto riešenie chráni cenný prírodný zdroj a zároveň maximalizuje ťažbu plynu.

Fountain quail 640x360

Zmeňte odpad na hodnotu!

Riešenia Alfa Laval na úpravu priemyselnej vody a odpadu pomáhajú znižovať vašu ekologickú stopu, ktorú zanechávajú toky odpadovej vody a odpadu. S našimi robustnými technológiami dokážete maximalizovať opätovné využitie vody a minimalizovať spotrebu energie tým, že odpad premeníte na hodnotu – znova a znova!

Wastetovalue 640x360

Poraďte sa s odborníkom


Vaše informácie sa ukladajú a spracúvajú v súlade s našimi zásadami ochrany súkromia a osobných údajov.