2024-03-08 ProductNews

Nová príručka o čerpadlách od spoločnosti Alfa Laval

Spoločnosť Alfa Laval práve vydala úplne nové vydanie svojej príručky o čerpadlách. Príručka s rozsahom 375 strán je bezplatná a obsahuje odborné informácie o základných funkciách čerpadiel a podrobné pokyny na dimenzovanie a výber správneho typu čerpadla pre dosiahnutie optimálnej účinnosti. Príručka je plná príkladov z reálneho prostredia, ktoré zvyšujú jej užívateľskú prívetivosť.

Prvé vydanie Príručky čerpadiel Alfa Laval vyšlo pred 25 rokmi a čoskoro sa stalo súčasťou učebných osnov na technických školách po celom svete. Kniha si našla cestu aj do výrobných závodov, kde slúži ako referenčné dielo pre technikov pri každodennej prevádzke procesov spracovania kvapalín.

Aktuálne informácie o technológii čerpadiel

V priebehu rokov prešla príručka menšími revíziami a v roku 2023 sa pristúpilo k jej zásadnej revízii, aby bola príručka aktuálna z hľadiska najnovších technológií.

Usilovne sme pracovali na tom, aby sme globálnej komunite čerpadlárov poskytli najnovšie poznatky o funkčnosti čerpadiel a špičkových technológiách, ktoré zvyšujú účinnosť čerpadiel s cieľom splniť program udržateľnosti spoločnosti a priemyslu. Čerpadlá patria medzi zariadenia s najväčšou spotrebou energie v procesoch dopravy kvapalín a potenciál úspory energie je veľký, ak si od začiatku vyberiete správne čerpadlo a budete ho počas prevádzky udržiavať," hovorí Lars Sørensen, produktový manažér spoločnosti Alfa Laval .

Všetci autori knihy sú skúsení inžinieri čerpadiel s rozsiahlymi teoretickými znalosťami a praktickými skúsenosťami z inštalácií čerpadiel a školení technického personálu v priemysle na spracovanie kvapalín.

Príručka je dostupná online

Príručka je bezplatná a dostupná online. Môžete si ju stiahnuť tu a obsahuje sériu videí napríklad o funkčnosti čerpadiel, odstraňovaní porúch a pokynoch na údržbu.

Hlavné kapitoly príručky obsahujú:

  • Teória o aplikáciách čerpadiel
  • Typy čerpadiel pre rôzne aplikácie
  • Dimenzovanie čerpadiel na dosiahnutie maximálnej účinnosti
  • Špecifikácia čerpadla
  • Motory čerpadiel
  • Riešenie problémov
  • Technické údaje a vzorce

Viac informácií nájdete na www.alfalaval.com/pumphandbook

 

Štítky

All

Súvisiace informácie: