2024-01-24 ProductNews

Modernizácia čistenia nádrží v pivovare znížila spotrebu vody o 17 %

Popredná americká pivovarnícka skupina, ktorá čelí rastúcemu tlaku na úsporu vody vo výrobnom procese, sa zaviazala zvýšiť efektívnosť využívania vody a znížiť jej spotrebu vo svojich prevádzkach. Jedno z opatrení na úsporu vody sa zameralo na optimalizáciu procesu čistenia tankov. Inštalácia nových rotačných trysiek Alfa Laval znížila spotrebu vody pri čistení nádrží až o 17 %.

Ako výrazne znížiť spotrebu vody na čistenie nádrže

Voda je hlavnou zložkou piva a každý deň sa spotrebujú milióny litrov čistej vody. V reakcii na rastúci tlak na šetrenie vodou sa popredná americká pivovarnícka skupina rozhodla znížiť spotrebu vody vo svojich prevádzkach. Jedným zo zrejmých miest, kde treba hľadať úspory vody, je proces čistenia tankov. Pivovar používa veľké fermentačné nádrže, v ktorých aktívne kvasinky premieňajú cukry na alkohol. Veľkosť a horizontálne usporiadanie týchto nádrží predstavujú osobitnú výzvu v procese čistenia a vyžadujú si pokročilú technológiu na zabezpečenie riadneho čistenia všetkých povrchov medzi pivovarskými cyklami.

Modernizace tryskovej hlavice ušetrila obrovské množstvo vody

Inšpirovaná podobným projektom v Číne sa skupina pivovarov rozhodla modernizovať pôvodné jednotky Alfa Laval GJ 4 novými rotačnými tryskovými hlavicami TJ40G. Hlavice TJ40G spotrebujú menej vody ako hlavice GJ 4 a celý cyklus čistenia dokončia rýchlejšie. Nižšia spotreba vody v kombinácii s rýchlejším časom čistenia ušetrí približne 760 litrov vody počas záverečného oplachovania a dezinfekcie. Po prvých mesiacoch prevádzky nové tryskové hlavice TJ40G preukázali 17 % úsporu vody. Celková úspora vody pre fermentačné nádrže sa odhaduje na približne 5,7 milióna litrov ročne (1,5 milióna galónov).

S poprednou americkou pivovarníckou skupinou spolupracujeme už viac ako 30 rokov a sme radi, že teraz môžeme zákazníkovi pomôcť znížiť prevádzkové náklady a zároveň dosiahnuť jeho ciele v oblasti udržateľnosti zvýšením účinnosti využitia vody pri čistení nádrží. Cenným vedľajším efektom je, že znížená spotreba vody prináša aj úspory chemikálií a energie použitej na čerpanie, ohrev, rekuperáciu, opätovné použitie a úpravu čistiacej vody," hovorí Andrew Delaney, generálny manažér pre čistenie nádrží v spoločnosti Alfa Laval US.

Inštalácia Plug and play

Staré a nové tryskové hlavice používajú rovnaké vstupné prípojky. Inštalácia trvala menej ako jednu hodinu na nádrž a zahŕňala tri tryskové hlavice na nádrž. Výmena tryskových hlavíc sa uskutočnila medzi fermentačnými cyklami a nespôsobila žiadne ďalšie prestoje v prevádzke. Voľná rotácia a integrované guľôčkové ložiská tryskovej hlavice TJ40G predĺžili intervaly údržby o 50 % v porovnaní so staršími jednotkami GJ 4. Pozitívne výsledky prvej inštalácie nových tryskových hlavíc pripravili pôdu pre ďalšie modernizácie zariadení na čistenie tankov v ďalších pivovaroch v USA.

Fakta o projekte modernizácie

Rotačné trysky Alfa Laval TJ40G sú určené na hygienické aplikácie a zabezpečujú automatizované čistenie nádob s objemom 50 až 500 metrov kubických kvapaliny (13 000 až 132 000 galónov). Pokročilá konštrukcia tryskovej hlavice je optimalizovaná na čistenie pivovarských nádrží a na čistenie potravinárskych a mliekarenských procesov. Model TJ40G je schválený FDA. Modernizácia zariadenia na čistenie nádrží je súčasťou programu Optimize™ spoločnosti Alfa Laval, ktorého cieľom je zvýšiť účinnosť využitia vody a energie v sanitárnom priemysle.

 

Štítky

All

Súvisiace informácie: