2023-04-25 ProductNews

Pivný koncentrát, nová generácia piva

Čapované pivo z pivného koncentrátu s vynikajúcou chuťou? Jednoznačne! Pivný koncentrát je nová generácia piva a chutí rovnako dobre ako čerstvé čapované pivo – to ukazujú degustačné testy o rehydratovanom pive z koncentrátu.

Výčapný systém Alfa Laval RevosTM poskytuje rovnako chutné pivo a nápoje z koncentrátu a zároveň znižuje emisie, spotrebu vody a náklady na energiu súvisiace s výrobou a distribúciou piva.

Vyberte si medzi výčapnými systémami Revos pre bary a mobilnými výčapnými systémami Revos pre kaviarne, prípadne dočasné výdajné miesta, ako sú koncerty alebo športové podujatia. Oba systémy sú vybavené integrovanými monitorovacími systémami na zabezpečenie kvality pri každom výdaji (teplota, sýtenie oxidom uhličitým, objem alkoholu, prietok).

Pivovarnícke degustačné testy

Odborníci podrobili rekonštituovaný európsky ležiak z koncentrátu vyrobeného systémom Revos podrobnému senzorickému hodnoteniu na základe kritérií chuti, vône a pocitu v ústach. Výsledky testov ukázali, že pôvodné a rehydratované pivo sú chuťovo rovnaké.

Až šesťkrát vyššia efektívnosť ako pri bežnej hromadnej preprave

Preprava sudov a iných veľkoobjemových kontajnerov do barov, kaviarní a reštaurácií je náročná na fosílne palivá. Minimalizácia nákladov na hromadnú prepravu a uhlíkovej stopy je logickým spôsobom, ako znížiť vplyv výrobcov a milovníkov piva na životné prostredie.

Preprava koncentrátu je až šesťkrát efektívnejšia ako preprava bežného piva a nápojov. Používanie výčapného systému Revos s koncentračným systémom Alfa Laval Revos pomáha výrobcom piva, barom, kaviarňam a reštauráciám znížiť náklady na dopravu. Zvyšuje sa aj ich udržateľnosť a zároveň sa znižujú náklady a emisie súvisiace s balením, skladovaním, prepravou a chladením.

Prečo používať výčapný systém Revos?

Podávanie alkoholických a nealkoholických koncentrátov priamo z výčapu pomocou systému Revos:

  • môže ušetriť viac ako 20 € za hl pri preprave sudov,
  • znižuje uhlíkovú stopu pivovarov, zariadení na výrobu nápojov a výčapných zariadení a zároveň prispieva k plneniu cieľov udržateľnosti,
  • zabezpečuje kvalitu čapovania pomocou systému sledovania výdaja Alfa Laval Revos.

Riadenie kvality čapovaných nápojov

Monitorovací systém čapovania Revos zaisťuje kvalitu každého výdaja. Pri použití pivničných a mobilných výčapných systémov Revos poskytuje monitorovací systém prehľad o čapovaných alkoholických a nealkoholických koncentrátoch. Bezdrôtová sieť prepája výčapné jednotky Revos s riadiacim systémom a odovzdáva informácie o kvalite majiteľom barov a značiek.

Revos blog post.png

Portfólio Alfa Laval Revos

Výčapný systém Revos je súčasťou portfólia zariadení na koncentráciu piva a nápojov Alfa Laval Revos, ktoré zahŕňa koncentračný systém Revos a koncentračný systém Revos s dealkoholizáciou a dearomatizáciou.

 

Štítky

All

Súvisiace informácie: