2023-05-29 ProductNews

Optimalizácia procesu výroby nealkoholického piva

Spotrebitelia si čoraz viac vyberajú nápoje s obsahom alkoholu 0,0 %. Tento trend platí najmä medzi členmi generácie Y, ktorí dbajú o svoje zdravie. Celosvetový trh s nealkoholickým pivom bude rásť pri zloženej ročnej miere rastu (CAGR) na úrovni 8,1 %, čím podľa prognóz do roku 2030 dosiahne hodnotu 35,6 miliardy amerických dolárov.

Koncentračný systém Alfa Laval Revos™ s dealkoholizáciou a dearomatizáciou je jednoduchý, nákladovo efektívny a ekologickejší, zároveň spotrebiteľom prináša to, čo chcú: pivo, víno a cider z koncentrátov vynikajúcej chuti s obsahom alkoholu 0,0 %. Softvérové modernizácie pre dealkoholizáciu (0,5 % alebo 0,05 % Alc./vol.) a dearomatizáciu nápojov (neutrálny základ pre tzv. „hard seltzer“) dopĺňajú jadro koncentračnej technológie Alfa Laval Revos.

Optimálna kvalita produktu použitím menšieho množstva vody

Špičková technológia zachovávania a odstraňovania arómy, teda koncentračný systém Revos, využíva vysoký prevádzkový tlak (120 barov), čím znižuje úroveň diafiltračnej vody potrebnej na dealkoholizáciu alebo dearomatizáciu. Systém dokáže dealkoholizovať, vyrobiť základ pre tzv. „hard seltzer“, prípadne dokáže robiť obe činnosti súčasne.

 • Dealkoholizácia na zachovanie vynikajúcej arómy v dealkoholizovaných pivách
 • Dearomatizácia pre nápoje „hard seltzer“ s vysokým stupňom čistoty na báze etanolu a vody

V čom spočíva tajomstvo? V pórovitej štruktúre napnutej membrány, ktorá odlučuje etanol z aromatických zložiek. Zlepšuje sa tým kvalita produktu a znižujú sa prevádzkové náklady. Štandardný koncentračný systém Revos je nakonfigurovaný na spracovanie šarží, no možno ho nakonfigurovať aj na nepretržité spracovanie.

Dosahovanie cieľov trvalej udržateľnosti

Preprava pivného koncentrátu alebo dealkoholizovaného pivného koncentrátu namiesto štandardného piva s vysokou hustotou napríklad znižuje počet trás cisterien približne o 65 %. Zároveň sa znižujú s tým súvisiace emisie oxidu uhličitého, ako aj náklady na prácu a palivo. Dealkoholizácia a dearomatizácia s použitím koncentračného systému Revos okrem zlepšovania udržateľnosti dodávateľského reťazca umožňuje výrobu nápojov s použitím menšieho množstva diafiltračnej vody, pretože vysoké tlaky udržiavajú membránový prietok v koncentračnom systéme Revos.

Výhody koncentračného systému Revos

Ku kľúčovým vlastnostiam koncentračného systému Revos s dealkoholizačným a dearomatizačným procesom patria:

 • minimálne požiadavky na riedenie – vyššie prevádzkové tlaky znižujú potrebu riedenia, ktoré je potrebné pre iné membránové procesy,
 • rýchlejšia výroba – dealkoholizácia prebieha v kratšom čase, pretože sa pridáva minimálne množstvo vody; to urýchľuje výrobu a zároveň znižuje náklady na energiu a vodu,
 • vyššie výnosy – vyššia produktivita, ak sa vyrábajú etanolové bázy s obsahom alkoholu viac ako 20 % na jednotku objemu (Alc./vol.), pretože vyššie prevádzkové tlaky zvyšujú koncentračný limit, pričom sa často vyžaduje pridanie vody na konci procesu.

 

 

Výhody dealkoholizácie

Dealkoholizácia zabezpečuje vynikajúcu chuť a zachováva arómu. Zachovanie arómy v procese Revos pre nealkoholické pivá a nápoje, ako aj pre pivá a nápoje bez obsahu alkoholu, je výnimočné (pozri predchádzajúcu schému). Revos v porovnaní s tepelnými procesmi zabezpečuje:

 

 • výnimočné uchovávanie vyšších alkoholov v produktoch s obsahom alkoholu < 0,5 % a < 0,05 %,
 • lepšie uchovávanie esterov na úrovni 0,5 % a 0,05 %,
 • výnimočnú arómu na úrovni 0,5 %,
 • lepšie uchovávanie arómy v porovnaní s tepelnými metódami na úrovni 0,0 %.

 

Výhody dearomatizácie

Výroba prirodzeného sladového základu vyžaduje efektívne odstraňovanie aromatických zložiek. Koncentračný systém Alfa Laval Revos vďaka svojmu vyššiemu prevádzkovému tlaku efektívne odstraňuje aromatické zložky s minimálnym riedením, pričom využíva oveľa menšie množstvo vody ako iné membránové technológie a súčasne udržiava primeraný membránový prietok. Dearomatizácia:

 

 • odstraňuje vysoké úrovne aromatických zložiek z fermentovaných kvapalinových báz vrátane acetaldehydu, octanu izoamylnatého, izoamylalkoholu a izobutylalkoholu,
 • zlepšuje odstraňovanie etylacetátu a n-propanolu,
 • jej výsledkom je báza etanolu a vody pre nápoje „hard seltzer“ s vysokým stupňom čistoty.

 

Koncentračný systém Revos vám pomôže dosiahnuť vyšší výnos z nealkoholických nápojov a nápojov bez obsahu alkoholu a súčasne vďaka pivným a nápojovým koncentrátom ušetríte financie. Spoľahnite sa na koncentračný systém Alfa Laval Revos, ktorý vám poskytne nákladovo efektívnu koncentráciu, dealkoholizáciu a dearomatizáciu piva a alkoholických nápojov.

 

Štítky

All

Súvisiace informácie: