2023-03-01 ProductNews

Odborná spôsobilosť v oblasti procesov zvyšuje flexibilitu a produktivitu miešania nápojových sirupov

Snažíte sa držať krok s trendmi v oblasti výroby nápojov a zároveň si udržať ziskovosť a svoje postavenie na trhu? Neustále inovácie sú pre výrobcov nápojov nevyhnutnosťou. V snahe uspokojiť meniace sa chute spotrebiteľov čelil globálny výrobca nealkoholických nápojov zvýšenému dopytu po širšej palete produktov s väčšou rozmanitosťou prísad. Tento výrobca sa vďaka svojim rozsiahlym znalostiam spoločnosti Alfa Laval v oblasti konštrukcie zariadení na výrobu nápojových sirupov a inovatívnym riešeniam miešania môže čoskoro tešiť z väčšej flexibility procesov a až o 50 % rýchlejšej výroby jednej dávky.

Odborná spôsobilosť v oblasti procesov a overovacie skúšky si získavajú dôveru zákazníkov

Spracovanie tekutých a suchých zložiek do zložitých receptúr používaných pri výrobe nápojových sirupov si vyžaduje flexibilitu a rýchlosť výroby. Spoločnosť Alfa Laval preukázala, že do hĺbky rozumie výzvam, ktorým čelí globálny výrobca nápojov, čím si získala dôveru kľúčových manažérov na rozhodujúcich pozíciách v centrálnom oddelení výskumu a vývoja a technických oddeleniach. Skúšky presvedčili výrobcu, že zmena existujúceho dizajnu procesu v sirupárni a použitie inovatívnych riešení miešania od spoločnosti Alfa Laval zvýši flexibilitu a produktivitu procesu a zákazníkovi prinesie pridanú hodnotu.

O 50 % kratší čas výroby jednej dávky

Spoločnosti Alfa Laval sa vďaka jej znalostiam o procesoch a záväzku zvyšovať produktivitu podarilo skrátiť čas spracovania sirupu z dvoch hodín na jednu hodinu na jednu dávku. Nahradenie existujúcich technológií miešania v sirupárni hybridným práškovým mixérom Alfa Laval v kombinácii s rotačným tryskovým mixérom Alfa Lava Rtary Jet Mixer umožnilo každý deň získať ďalšie hodiny výrobného času. Vyššia rýchlosť výroby sirupu zároveň znižuje náklady na energiu.

Beverage Process Chart_From Dosing station_FS 2110 .jpg

 

Menej času stráveného údržbou

Skrátenie času potrebného na údržbu je ďalším príkladom dômyselnosti procesov vyvinutých spoločnosťou Alfa Laval. Údržba rotačného tryskového mixéra si vyžaduje iba jedného servisného technika, ktorý pracuje na úrovni podlahy jednu až dve hodiny. Na rozdiel od súčasného veľkého miešadla, ktoré si vyžaduje niekoľko servisných technikov, pracujúcich celý deň na viacúrovňovej servisnej plošine. Menej prestojov sa premieta do dlhšej prevádzkyschopnosti počas výroby.

Vyššia bezpečnosť pracovníkov

To isté platí aj pre miešanie kvapalín a práškov. Manipulácia s prísadami a dávkovanie pomocou hybridného práškového mixéra Alfa Laval prebieha na úrovni podlahy, výsledkom čoho je jednoduchšia manipulácia a vyššia bezpečnosť pracovníkov. Vďaka tomuto riešeniu pracovníci už nemusia prenášať 25-kilogramové vrecia na hornú plošinu a sypať prísady do nádrže prostredníctvom prístupového otvoru.

Zefektívnenie výroby vďaka inovácii miešania

Jedinečný dizajn mixéra Alfa Laval Hybrid Powder Mixer spolu s rotačným tryskovým mixérom prekonáva predchádzajúcu dispozíciu zariadenia na výrobu nápojových sirupov, zaberá menej podlahovej plochy a vyžaduje si menej investícií do vybudovania obslužných plošín. Spoločnosť Alfa Laval sa spojila so systémovými integrátormi a vytrvalo s nimi spolupracovala pri navrhovaní riešenia miešania, ktoré dokáže vyrobiť viac dávok sirupov so zložitými receptúrami – bezpečne, rýchlo a efektívne.

Udržateľná optimalizácia

Aký bude ďalší krok? Výrobca požiadal spoločnosť Alfa Laval, aby spolu s globálnym manažérom pre udržateľnosť znížila emisie a v celom výrobnom závode zaviedla riešenia na zníženie spotreby energie a vody. Svedčí to o odbornej spôsobilosti spoločnosti Alfa Laval v oblasti procesov, jej schopnosti optimalizovať procesy, vytvárať pridanú hodnotu a zvyšovať konkurenčnú výhodu.

Štítky

All

Súvisiace informácie: