Hybridný práškový mixér

Táto cenovo výhodná dvojstupňová potrubná (inline) jednotka na rozpúšťanie práškových materiálov rýchlo vmiešava a čerpá mokré aj suché prísady do homogénnej zmesi, čo je ideálne riešenie pre mliekárenský, potravinársky a nápojový priemysel.

hybrid powder mixer 640x360

Inovatívny potrubný mixér na práškové a tekuté zmesi

Hybridný práškový mixér Alfa Laval je patentovaná hygienická mobilná a stacionárna jednotka, ktorá používa jeden štandardný motor na rýchle a účinné rozptýlenie práškov do kvapalín a na prečerpávanie výsledného roztoku. Vďaka kombinácii čerpadla a technológií na rozpúšťanie práškov, tento univerzálny, ľahko použiteľný mixér s vysokou prevádzkovou produktivitou pripravuje homogénne zmesi a dosahuje značné úspory energie.

Tento typ mixéra je určený na dávkovú výrobu a zároveň je jediným inline práškovým mixérom s jedným motorom, ktorý je schopný rovnomerne rozptýliť pevné látky do kvapaliny a súčasne prečerpávať procesnú kvapalinu pri tlaku až 5 barov. Je vynikajúcou voľbou pre použitie v širokej škále procesov  miešania mlieka, potravín a nápojov, napríklad na rozpúšťanie stabilizátorov ako je pektín a xantán a emulgátorov v koncentráciách vyžadovaných pre väčšinu procesov. Je tiež schopný produkovať rekombinované mlieko s obsahom sušiny viac ako 50 %.

Hybridný práškový mixér sa v  kombinácii s rotačným tryskovým mixérom značky Alfa Laval môže použiť aj ako súčasť systému efektívneho čistenia na mieste (CIP).

Hybridné práškové mixéry Alfa Laval

Hybridný práškový mixér Alfa Laval S15 a M15 sa skladá z dvojstupňového čerpadla s jedným stupňom rotor-stator a jedným stupňom čerpadla. Jednotka je vybavená jedným motorom a násypkou pre dávkovanie prášku cez systém injektoru, ktorý možno uzavrieť pomocou sanitárneho C-guľového kohúta.

Energeticky účinné primiešavanie práškov do kvapalín

Dvoma kľúčovými výhodami hybridného práškového mixéra sú úspory energie a nižšie emisie CO2. Porovnateľné zmiešavacie systémy vyžadujú až štyri samostatné pohony elektromotorom.  Hybridný práškový mixér vyžaduje iba jeden motor, ak sa používa v kombinácii s rotačným tryskovým mixérom. Tým sa výrazne znižuje spotreba energie.

Vysoká rýchlosť dynamického šmykového miešania

Vďaka účinnému odsávaniu hybridný práškový mixér prekonáva porovnateľné práškové miesiče tým, že tuhé látky v kvapalinách rozpúšťa oveľa vyššou rýchlosťou.

Hybridný práškový mixér účinne zmieša prášok a kvapalinu predtým, než zmes vstúpi do fázy silného šmykového namáhania, čo prispieva k rýchlejšiemu a účinnejšiemu rozpúšťaniu. Zatiaľ čo iné potrubné práškové mixéry vytvárajú mechanický šmykový pohyb v malom priestore, hybridný práškový mixér vytvára vysoký dynamický šmyk v niekoľkých krokoch, ktorý potrebuje menej energie na to, aby sa dosiahlo úplné rozpustenie prášku bez deštrukcie produktu (proces jemného miešania).

Product Benefits

  • Hygienická mobilná a stacionárna jednotka
  • Energetické úspory a zníženie CO2
  • Vysoká rýchlosť dynamického šmykového miešania

Katalóg produktov

Aktuálne on-line verzia katalógu produktov

Nájsť výrobok Alfa Laval

Alfa Laval Hybrid Powder Mixer S15 - Stationery unit
Alfa Laval Hybrid Powder Mixer M15 - Mobil unit

Ako to funguje

Konštrukcia

Hybridný práškový mixér S15 a M15 sa skladá z dvojstupňového čerpadla s jedným stupňom rotor-stator a jedným stupňom čerpadla s motorom vybaveným frekvenčným meničom. Na dávkovanie prášku cez systém injektoru sa používa násypka. Konštrukcia je pripevnená k rámu z nehrdzavejúcej ocele.

Princíp fungovania

Dvojstupňový inline hybridný práškový mixér je nainštalovaný do recirkulačnej slučky, ktorá je pripojená k existujúcej dávkovej nádrži. Táto mobilná jednotka, prispôsobená pre používateľov, má integrovaný stôl, ktorý umožňuje manipuláciu s ťažkými vrecami prášku. Stôl sa ľahko zasúva do vhodnej polohy pre umiestnenie vriec počas miešania a zároveň slúži ako veko na zakrytie násypky, keď sa nepoužíva. Obsluha je jednoduchá, pretože operátor potrebuje ovládať iba jeden ventil počas miešania. Rovnako jednoduché je aj čistenie na mieste.

Prvá úroveň

Po pridaní kvapalných zložiek do nádrže hybridný práškový mixér mieša kvapalinu. Pre zabezpečenie dodatočného vysoko účinného zmiešavania v nádržiach s objemom väčším ako 1 – 2 m³, do nádrže odporúčame namontovať rotačné miešacie zariadenie Alfa Laval.

Po pridaní prášku do lievika sa otvorí ventil pod lievikom. Je to jediný ventil, ktorý operátor musí ovládať počas miešania. Injektor, umiestnený pod ventilom, následne vytvára podtlak vo výstupe násypky, nasáva prášok do zostavy rotor-stator a zmieša ho s kvapalinou do homogénnej zmesi.

Druhá úroveň

Obežné koleso prečerpáva zmes prášku a kvapaliny späť do nádrže, zatiaľ čo časť zmesi prášku a kvapaliny sa cez injektor dopravuje späť na prvú úroveň.

Prietok kvapaliny v injektore vytvára podtlak v ústí násypky, čo umožňuje dynamické nasávanie prášku do kvapaliny.

Čistenie

Po dokončení miešania sa hybridný práškový mixér môže použiť ako výtlačné čerpadlo, alebo pri použití s ​​rotačným tryskovým mixérom Alfa Laval ako čerpadlo CIP pre čistenie vnútorného priestoru nádrže.

Hybridný práškový mixér Alfa Laval

Inštalácia hybridného mixéra Alfa Laval v kombinácii s rotačným mixérom Alfa Laval extrémne znižuje spotrebu energie a investičné náklady celého systému.

Ďalšie práškové mixéry

Riešenie pre iné roztoky na miešanie vyžadujú až štyri elektrické pohony pre zvyšovacie čerpadlá a dodatočné miešacie zariadenia.

Alfa Laval Hybrid Powder Mixer

Installing the Alfa Laval Hybrid Powder Mixer in combination with a Alfa Laval Rotary Jet Mixer dramatically reduces energy consumption and investment costs for the complete system.

Other powder mixers

Other powder and tank mixing solutions require up to four electric drives, due to extra boost pumps and additional mixing equipment.