2022-10-04 ProductNews

Výrobca etanolu zo Stredozápadu využíva mnohé výhody výmenníka Alfa Laval WideGap

Výrobca z malého vidieckeho mesta amerického Stredozápadu vyrába etanol, dokonale spáliteľné vysokooktánové palivo pre dopravu, s kapacitou 135 miliónov galónov ročne. V závode sa používa kukurica/cirok a prirodzenou fermentáciou sa vyrába palivový etanol, ktorý sa primiešava do benzínu a iných motorových palív. Okrem etanolu sa v závode vyrába približne 320 000 ton sušených liehovarníckych zŕn s rozpustnými látkami (DDGS), ktoré sa predávajú chovateľom dobytka a hydiny ako doplnok krmiva s pridanou hodnotou, ako aj kukuričný olej a oxid uhličitý.

Podobne ako ostatní výrobcovia etanolu, aj tento závod identifikoval parný stĺpec ako jeden z limitujúcich faktorov na dosiahnutie optimálnej prevádzky. Potrebovali tiež dosiahnuť nižšie tlakové straty a vyššiu teplotu fermentovanej rmuty pri vyšších prietokoch - a ich existujúce zariadenie to neumožňovalo. Vedeli, čo môžu urobiť lepšie, preto sa obrátili na spoločnosť Alfa Laval, aby im poskytla vyhovujúce riešenie.

Alfa Laval WideGap - ideálny pre bioetanolový priemysel

Odborníci z Alfa Laval odporučili rozoberateľný doskový výmenník tepla WideGap, ktorý je ideálny pre kvapaliny obsahujúce hrubé častice alebo vláknitý materiál. Široké medzery medzi doskami umožňujú vláknam a časticiam ľahko prechádzať cez výmenník tepla s minimálnym zanášaním a maximálnym časom prevádzky. Konštrukcia zabraňuje upchávaniu a vďaka väčšej ploche je ideálna aj na rekuperáciu tepla v mieste parného výmenníka. Skvasený rmut z fermentačných zariadení sa musí pred destiláciou zohriať a pred fermentáciou sa musí z varne ochladiť. Na rekuperáciu tepla z varne sa tu používa parný výmenník.

Výmenník WideGap znižuje frekvenciu čistenia, zvyšuje produktivitu a znižuje náklady na energiu

Alfa Laval tu nahradila existujúci výmenník tepla výmenníkom WideGap 350X. Väčšia medzera medzi doskami (11/11 mm) pomohla výmenníku WideGap minimalizovať upchávanie, znížiť frekvenciu čistenia a náklady. Tým sa predĺžil čas prevádzkyschopnosti a zvýšila produktivita. Okrem toho širšia medzera medzi doskami znížila tlakovú stratu, čím sa umožnilo viac priechodov jednotkou a zvýšila sa teplota fermentovaného rmutu na výstupe z výmenníka o 10 °F. Vynikajúca účinnosť prenosu tepla tiež pomohla znížiť celkové náklady na palivo. Protiprúdové prúdenie umožnilo výmenníku WideGap ohrievať studený prúd na teplotu veľmi blízku teplote vstupujúceho horúceho prúdu, čím sa maximalizovalo využitie energie. Tento výrobca odhaduje ročné úspory energie na 150 000 dolárov. Spočiatku bol výrobca skeptický a na testovanie tejto technológie prestaval len jeden zo svojich záparových kolon na výmenník WideGap. Po roku zhromažďovania údajov, ktoré overili účinnosť konštrukcie, modernizoval druhú záparovú kolonu na výmenník WideGap od spoločnosti Alfa Laval. Okrem toho zistil, že vďaka lepšiemu systému závesov a spojovacích skrutiek na otváranie a zatváranie jednotiek sa výmenník WideGap ľahšie udržiava a servisuje. K zníženiu nákladov na údržbu prispieva aj dvojzložkový epoxidový systém lepenia tesnení, ktorý je vytvrdzovaný v peci.

Štítky

All

Súvisiace informácie: