2022-07-26 ProductNews

Zvýšte produktivitu a obmedzte vplyv na životné prostredie pomocou optimalizácie systémov na dopravu kvapalín

Zvýšte produktivitu a obmedzte vplyv na životné prostredie pomocou optimalizácie systémov na dopravu kvapalín
Chcete znížiť náklady na energiu a vodu? Optimalizácia procesného zariadenia je rozumný a udržateľný spôsob, ako podporiť ľudí, planétu a ziskovosť.
Ak chcete optimalizovať výkonnosť svojho závodu a zároveň zvýšiť ziskovosť, pozrite sa bližšie na svoje systémy CIP.

 

V priemere 20 % spotreby energie v závode pripadá na CIP. Optimalizácia základných technológií CIP je osvedčený spôsob zvýšenia udržateľnosti a ziskovosti vášho výrobného závodu.

Optimalizujte svoje procesy CIP v mliekárenskom, potravinárskom a nápojovom priemysle. Dosiahnite vyššiu prevádzkyschopnosť a výrazné úspory energie a vody s minimálnym odpadom.

 

Energeticky účinnejšie CIP

  • Miešadlá Alfa Laval spotrebujú o 80 % menej energie ako bežné miešadlá
  • Čerpadlá Alfa Laval znižujú spotrebu energie o 30 %

 

CIP s efektívnejším využitím zdrojov

  • Ventily Alfa Laval s automatickým rázovým čistením sedla spotrebujú až o 90 % menej vody a CIP roztokov.
  • Systémy čistenia nádrží Alfa Laval znižujú spotrebu vody o 70 %

Vďaka udržateľnej optimalizácii dokáže spoločnosť Alfa Laval nájsť spôsoby, ako môžete dosiahnuť svoje ciele v oblasti udržateľnosti.

 

Optimalizujte svoje procesy CIP

 

Štítky

All
Sustainable CIP optimisation banner 640x360

        

Súvisiace informácie: