2022-10-18 ProductNews

Komplexný prístup k udržateľnosti sa v mliekarni výborne dopĺňa s membránami Alfa Laval MBR

Britská spoločnosť Meadow Foods na výrobu mliečnych produktov je najväčšou nezávislou mliekarenskou skupinou vo Veľkej Británii a popredným dodávateľom kvalitných mliečnych prísad pre potravinársky priemysel. Hlavné sídlo spoločnosti sa nachádza v idylickom prostredí v meste Chester neďaleko waleských hraníc. Táto prevádzka prijíma a spracováva 1,5 milióna litrov mlieka denne od poľnohospodárov, s ktorými spolupracuje na zabezpečení udržateľného poľnohospodárstva ako hlavnej výrobnej činnosti.

 

Spoločnosť vyrába oceňované mliečne produkty a má intenzívny a odhodlaný prístup k dosahovaniu ekologickej zodpovednosti. To sa, samozrejme, týka aj spravovania odpadovej vody. V správe spoločnosti o trvalej udržateľnosti sa uvádza:

 Znižovanie odpadu je naďalej náročné. Každá prevádzka odvádza odpadovú vodu buď do prevádzkového zariadenia na úpravu odpadových vôd, alebo priamo do kanalizácie. Odpadová voda sa monitoruje a cielene spracováva s cieľom znížiť úroveň kg/COD na jednu tonu produktu.“

meadowfoods.JPG

Zariadenie na úpravu odpadových vôd spoločnosti Meadow Foods v meste Chester vybudované v roku 2015 spoločnosťou Cap Technology

Spoločnosť Alfa Laval UK sa v roku 2015 stala partnerom spoločnosti Cap Technology, ktorej úlohou bolo poskytnúť čo najlepšie riešenie pre mliekarenskú spoločnosť v Chestri. Spoločnosť Cap Technology, ktorá má dobré skúsenosti s úpravou odpadovej vody, si vybrala membránu MBR, pretože tá poskytuje veľmi kompaktnú technológiu a vysokú kvalitu výtoku. Vďaka jednoduchosti ovládania membrán pomocou gravitácie v kombinácii s veľmi malým množstvom čistiacich chemikálií sa z membrán Alfa Laval MBR stalo veľmi atraktívne riešenie.

Zariadenie s membránou MBR spracuje denne asi 2 000 m3 odpadovej vody a operátori riadia závod na spracovanie mlieka a MBR na diaľku. Odkedy bola v roku 2015 spustená prevádzka zariadenia, zákazník zistil a jasne pochopil, ako rôzne spracovateľské prúdy ovplyvňujú výkon MBR. Optimalizáciou uvoľnenia a zloženia spracovateľských prúdov privádzaných do MBR sa spoločnosti v priebehu posledných piatich rokov podarilo znížiť objem potrebných čistiacich prác v porovnaní s pôvodnou prevádzkou o viac ako polovicu a zároveň sa jej podarilo zvýšiť produkciu.

Inštalácia MBR nám dodala dôveru v kvalitu vody vypúšťanej do rieky a znížila objem našich vypúšťaných kontaminantov na doteraz nevídanú úroveň. Jednoduchosť prevádzky zariadenia nám zároveň umožňuje zamerať sa na zastavenie odpadu odvádzaného do odtoku, pretože teraz systému dôverujeme. Odkedy bolo zariadenie nainštalované, prevádzkové náklady sa vo veľkej miere znížili a filtre MBR sa ovládajú veľmi komfortne s minimálnymi zásahmi operátorov.“

Alun Lewis – vedúci oddelenia udržateľnosti

Štítky

All
meadowfoods 640x360

        

Najdôležitejšie údaje

  • Spoločnosť Meadow Foods bola založená v roku 1992 ako poľnohospodársky orientovaná mliekarenská spoločnosť, ktorá vo Veľkej Británii a Európe predáva mliečne výrobky ako ingrediencie
  • Inštalácia zariadenia MBR v prevádzke v Chestri v roku 2015
  • Výstavba prevádzkovej mliekarenskej linky v roku 2020

Najdôležitejšie číselné údaje:

  • Meadow Foods prijíma 1,5 milióna litrov mlieka denne od 650 poľnohospodárov.
  • Do rieky Dee sa denne vypustí 2 000 m3 upravenej vody.

        

Súvisiace informácie: