2022-07-07 ProductNews

Alfa Laval zvyšuje účinnosť geotermálnej energie v Turecku

V dôsledku globálnej finančnej krízy a v súvislosti s rastúcimi obavami o životné prostredie sa čoraz viac venuje pozornosť využívaniu geotermálnej energie. Jednou z krajín s obrovským nevyužitým potenciálom v tejto oblasti je Turecko, kde bola spoločnosť Alfa Laval vybraná na dodávku zariadení pre hlavnú infraštruktúru centralizovaného zásobovania teplom v meste Balcova v pobrežnej provincii Izmir.

Obrovský nevyužitý potenciál

Potenciál pre rozsiahle využívanie tepelnej energie je najvýraznejší v regiónoch, kde je v blízkosti zemského povrchu sopečná činnosť, čo sú regióny nachádzajúce sa pri hraniciach tektonických platní. Z hľadiska využitého objemu patrí do prvej päťky krajín s geotermálnym vykurovaním: Čína, Japonsko, USA, Island a Turecko.

Významnou skutočnosťou je, že vypočítaný turecký potenciál využitia geotermálnej energie predstavuje 31 500 MW. Ide o najvyšší potenciál v Európe a siedmy najvyšší na svete. Súčasná úroveň priameho využívania geotermálnej energie v krajine je 1 229 MW. Z tohto celkového objemu sa 696 MW využíva na vykurovanie obytných budov, zvyšok sa využíva na termálne kúpele (402 MW) a skleníky (131 MW). S cieľom stimulovať tento rozvoj turecká vláda iniciovala výmenu technologických skúseností s islandskou vládou.

Modelový projekt

V geotermálnom systéme Balcova vyviera horúca voda na ploche približne 2 km pozdĺž hlavnej zlomovej zóny a v blízkosti povrchu dosahuje takmer teplotu varu. Horúca voda sa vypúšťa prostredníctvom dvoch skrytých horizontálnych tokov, jedného vo vrchných 100 metroch pod povrchom zeme a druhého vo vrstvách v hĺbke 400 až 700 metrov.

Projekt Balcova je zaujímavým "modelovým projektom", ktorý distribuuje teplo a pitnú vodu do miestnych domácností prostredníctvom siete centralizovaného zásobovania teplom a geotermálnej vody ako média. Sieť v Balcove vybudovala a prevádzkuje miestna energetická spoločnosť Izmir Jeotermal Energy, ktorú spoločne vlastnia metropolitná obec Izmir a provinčná vláda.


Len to najlepšie

Spolupráca medzi spoločnosťami Izmir Jeotermal a Alfa Laval bola nadviazaná už pred rokmi a prebieha dobre aj v súčasnosti. Ali Ichedef, generálny riaditeľ spoločnosti Izmir Jeotermal:

- Pokiaľ ide o vybavenie, musíme si vybrať to najlepšie. Dodávateľ musí preukázať vysokú kapacitu servisných služieb a byť pripravený na núdzové situácie. S potešením môžeme konštatovať, že spoločnosť Alfa Laval spĺňa tieto nekompromisné kritériá s veľkou rezervou.

Od inštalácie zariadení Alfa Laval sa náklady na náhradné diely a údržbu znížili približne o 20 %. V niektorých častiach systému sa náklady znížili až o 50 % vďaka vysokej tepelnej účinnosti a minimalizácii prestojov.
To je prirodzene kľúčovým aspektom a spoločnosť Alfa Laval vyčlenila značné zdroje na poskytovanie každodennej podpory a širokého spektra servisných služieb. Ako reakciu na toto úsilie spoločnosť Izmir Jeotermal zadala požiadavku na servisné stredisko dimenzované pre všetky rozvodne v oblasti, z ktorých približne 1500 dodala spoločnosť Alfa Laval.

Erkan Erpolat, obchodný inžinier spoločnosti Alfa Laval v Turecku, opisuje poslanie Alfa Laval v rámci systému Balcova.

Naše hlavné doskové výmenníky tepla na mieste prevádzajú horúcu podzemnú vodu do hlavného mestského okruhu zo samostatnej cirkulačnej slučky medzi geotermálnym vrtom a miestom reinjektáže. Ďalšie výmenníky odtiaľ odovzdávajú teplo do okruhu, ktorý zásobuje odberateľov teplou vodou.

V rámci siete funguje približne 1 500 doskových výmenníkov Alfa Laval. Hlavné stanice tvorí niekoľko modelov MX25, M15 a TL10 spolu s jedným modelom M10. Ostatné sú rozvodne, väčšinou M6.

Počas postupného využívania geotermálneho poľa Balcova získala spoločnosť Alfa Laval cenné skúsenosti s využívaním geotermálnej energie distribuovanej prostredníctvom sietí centralizovaného zásobovania teplom. Nepretržité dialógy a intenzívna tímová práca so spoločnosťou Izmir Jeotermal rozšírili a prehĺbili naše znalosti v tejto rozsiahlej oblasti technológie.

Štítky

All

Súvisiace informácie: