2022-06-29 ProductNews

Alfa Laval a SSAB spájajú sily pri výrobe prvého výmenníka tepla z ocele bez fosílnych palív

Spoločnosť Alfa Laval podpísala dohodu s celosvetovou švédskou oceliarskou spoločnosťou  SSAB o spolupráci pri vývoji a komercializácii prvého výmenníka tepla na svete, vyrobeného z ocele bez fosílnych palív. Cieľom je, aby prvá jednotka vyrobená z ocele so zníženým obsahom vodíka bola pripravená v roku 2023. Táto spolupráca je zároveň dôležitým krokom na ceste k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality do roku 2030.

Celosvetová výroba ocele sa podieľa na celosvetových emisiách uhlíka 7 percentami. Pripravovaná bezfosílna oceľ HYBRIT spoločnosti SSAB bude prelomom v prechode na udržateľnejšiu prevádzku. Energeticky účinné výmenníky tepla spoločnosti Alfa Laval, ktoré sa používajú v priemyselných procesoch na celom svete, sú vyrobené zo 40 % ocele a sú až o 50 % efektívnejšie ako tradičné technológie. To znamená, že môžu šetriť energiu a znižovať emisie CO2. Podľa Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) by energetická účinnosť mohla do roku 2040 priniesť viac ako 40 % zníženia emisií skleníkových plynov, pričom 50 % úspor energie by malo pochádzať z priemyselného sektora.

"Som rád, že môžem oznámiť spoluprácu so spoločnosťou SSAB, ktorá vychádza zo spoločných odborných znalostí a odhodlania presadzovať inovácie", hovorí Tom Erixon, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti Alfa Laval. "Spojením ich ocele bez fosílnych palív a našich energeticky účinných výmenníkov tepla môžeme prispieť k transformácii priemyslu k uhlíkovej neutralite."

Martin Lindqvist, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti SSAB: "Sme hrdí, že môžeme privítať spoločnosť Alfa Laval ako partnera a tešíme sa na spoločné hľadanie spôsobov, ako zmierniť klimatické zmeny. Touto spoluprácou oslovujeme nové segmenty a dúfame, že inšpirujeme celý rad nových zákazníkov."

Vedeli ste, že... Spoločnosť Alfa Laval si stanovila cieľ dosiahnuť do roku 2030 uhlíkovú neutralitu.

 

Štítky

All
Concept zero 640x360

        

Concept Zero - Neviditeľná revolúciaConcept Zero je vízia a cieľ vyrobiť prvý uhlíkovo neutrálny výmenník tepla na svete s použitím ocele bez fosílnych palív.

> Prečítajte si viac o Concept Zero

Súvisiace informácie: