2022-04-06 ProductNews

Compabloc zvyšuje kapacitu a znižuje emisie CO2 v prevádzke spoločnosti Dow

Belgická spoločnosť Dow Wolff Cellulosics nainštalovala v jednom zo svojich závodov dva kompaktné zvárané výmenníky tepla Alfa Laval Compabloc na zabezpečenie rôznych funkcií v jednej z kolón na regeneráciu rozpúšťadiel. Prvú jednotku, ktorá mala nahradiť opotrebovaný rúrkový výmenník (tzv. shell-and-tube), dodala spoločnosť Alfa Laval vo veľmi krátkom čase a výrazne zvýšila jej kapacitu.

 

Podľa výpočtov, druhé zariadenie Compabloc, ktoré je nainštalované na ohrev procesného média privádzaného do kolóny, zabezpečí ročné úspory energie na úrovni 22 400 GJ a zníženie emisií CO2 na úrovni 1 250 ton.

Spoločnosť Dow je diverzifikovaná chemická spoločnosť so 46 000 zamestnancami na celom svete. Poskytuje široké spektrum produktov a služieb. Spoločnosť Dow Wolff Cellulosics so sídlom v belgickom meste Zwijndrecht vyrába HEC (hydroxyetylcelulózu) pod obchodným názvom CELLOSIZE™. Tá sa používa hlavne ako zahusťovač náterov.

 

 Nutne potrebný nový výmenník

Jedna z kolón na regeneráciu rozpúšťadla v spoločnosti Dow bola vybavená dvoma paralelne zapojenými rúrkovými výmenníkmi, z ktorých jeden dosahoval uspokojivý výkon. Druhý bol dvakrát opravovaný a počas údržbovej odstávky sa ukázalo, že túto jednotku je potrebné vymeniť počas nasledujúceho plánovaného zastavenia výroby.

Spoločnosť Dow bola znepokojená dlhou dodacou lehotou na zákazku vyrábaného rúrkového výmenníka, preto hľadala alternatívy. Aplikácia je náročná, pretože produkt má extrémne vysokú viskozitu.

Výmenník Compabloc – efektívne riešenie

Po konzultácii so spoločnosťou Alfa Laval sa potvrdilo, že riešením je kompaktný doskový výmenník tepla Compabloc. Aj oddelenie pre prenos tepla v divízii procesného inžinierstva spoločnosti Dow bolo presvedčené, že doskový výmenník tepla, ak je správne navrhnutý, by bol dobrou alternatívou k rúrkovému výmenníku (shell-and-tube) – dokonca aj v tejto kritickej aplikácii. Compabloc, pokročilý, plne zváraný doskový výmenník tepla určený na rekuperáciu tepla, kondenzáciu, odparovanie a chladenie plynu, by mohol byť dodaný včas a poradil by si s touto úlohou efektívne.

Po inštalácii a uvedení do prevádzky sa potvrdilo, že zariadenie Compabloc prinieslo plánované zvýšenie kapacity.

 

Úspora energie v kolóne na regeneráciu rozpúšťadla

Súbežne s výmenou výmenníka v kolóne na regeneráciu rozpúšťadla hľadala spoločnosť Dow spôsoby úspory energie. Para z hlavy kolóny sa kondenzovala vzduchovými chladičmi a spoločnosť prehodnotila možnosti kondenzácie časti tejto pary zahriatím procesného prívodu do kolóny.

Zariadenie Compabloc sa opäť ukázalo ako vhodné riešenie. Na oboch stranách sú horľavé médiá a zároveň sa dalo vyhnúť tesneniam vďaka kompletne zváranej jednotke. Keďže kompaktné výmenníky tepla môžu dosiahnuť veľmi blízke priblíženie teplôt, vstupný produkt je možné maximálne ohriať, čo prináša odhadovanú ročnú úsporu energie 22 400 GJ za normálnych podmienok procesu s prevádzkovým časom chodu 8 000 hodín ročne. Ak vezmeme do úvahy skutočnosť, že potrebná para musí byť inak vyrobená zo zemného plynu, zníženie emisií CO2 možno vypočítať na 1 250 ton ročne.

Štítky

All
dow-case-640x360

        

Bolo skvelé, že sme mohli prevziať dodávku nového výmenníka v takom krátkom čase. To však nebol náš hlavný dôvod na inštaláciu zariadenia Compabloc. Nevybrali by sme si túto technológiu, ak by sme jej neverili.

Projektový manažér spoločnosti Dow, Raf Croux

Kľúčové fakty

  • Konštrukčná teplota: 400 °C až do -100 °C
  • Konštrukčný tlak: Od úplného vákua po 42 barg
  • Maximálna teplonosná tepla: 840 m2
  • Materiál konštrukcie: 316L, SMO254, 904L, titán, C-276/C-22/C-2000 K
Úlohy

Rekuperácia tepla, chladenie, vykurovanie, kondenzácia, čiastočná kondenzácia, preváranie, odparovanie a chladenie plynu.

Ďalšie informácie o výmenníku tepla Compabloc, efektívnej náhrade rúrkového výmenníka tepla

Súvisiace informácie: