2021-03-16 ProductNews

Nový bezdrôtový systém Alfa Laval CM na monitorovanie stavu zariadení prispieva k spoľahlivejšiemu fungovaniu procesov a zároveň chráni vaše zariadenia.

Tam, kde štandard Industry 4.0 pomáha zvyšovať efektivitu prevádzky pomocou bezdrôtových mobilných pripojení, spoločnosť Alfa Laval pridáva do svojho portfólia systém Alfa Laval CM na monitorovanie rotačných zariadení. Tento systém je ďalším krokom na ceste k digitálnej transformácii, ktorú spoločnosť Alfa Laval prináša svojim zákazníkom. Vďaka nej budú môcť jej zákazníci využiť digitálne údaje v odvetviach, kde je hygiena spracovania prvoradá.

Systém Alfa Laval CM monitoruje prevádzkový stav rotačných zariadení, ako sú čerpadlá, miešadlá a mixéry používané v prostrediach s vysokými nárokmi na hygienu. Tento kompaktný systém s jednoduchou inštaláciou a používaním monitoruje vibrácie zariadenia, jeho teplotu a čas prevádzky, čo sú tri parametre najčastejšie používané na detekciu a diagnostiku zlyhaní zariadení. Systém umožňuje výrobcom pôsobiacim v mliekarenskom, potravinárskom, nápojovom, biotechnologickom a farmaceutickom priemysle chrániť ich najdôležitejšie zariadenia, zabezpečiť fungovanie procesov, zvyšovať bezpečnosť pracovníkov, znižovať náklady na údržbu a získať tak konkurenčnú výhodu.

„Digitalizácia rýchlo napreduje. Aby sme zostali konkurencieschopní, priemyselné odvetvia s vysokými požiadavkami na hygienu musia držať krok s dobou“, hovorí John Walker, manažér portfólia čerpadiel spoločnosti Alfa Laval. „So systémom CM spoločnosť Alfa Laval urobila dôležitý krok na ceste k štandardu Industry 4.0 a v úzkej spolupráci so zákazníkmi vyvíja vhodné riešenia na podporu konektivity, ktoré ďalej zlepšia naše výrobky a používateľskú skúsenosť.“

Systém Alfa Laval CM je založený na snímačoch umiestnených v zariadeniach, ktoré vysielajú údaje do pripojených kompatibilných mobilných zariadení na účely prediktívnej údržby a podporujú rozhodovanie pokročilými diagnostickými metódami, napríklad monitorovanie trendov. Zamestnanci údržby môžu kontrolovať vibrácie a teplotu zariadení buď pomocou LED indikátorov, alebo pomocou intuitívnej mobilnej aplikácie na pripojenom zariadení so systémom iOS alebo Android v okruhu 20 metrov od zariadenia počas pravidelnej obchôdzky.

Analýza trendov a údaje o vibrácii upravené pomocou rýchlej Fourierovej transformácie (FFT) pomáhajú pri diagnostikovaní porúch. Tieto údaje zároveň umožňujú operátorom na základe vhodných informácií plánovať údržbu a prípadné odstávky procesov, sledovať celkový čas prevádzky a čas do nasledujúcej servisnej prehliadky. Vo všeobecnosti systém CM pomáha chrániť zariadenia, zvyšuje bezpečnosť pracovníkov, minimalizuje neplánované odstávky a znižuje celkové náklady na prevádzku.

Pôvodne bol systém CM optimalizovaný na používanie s rotačnými objemovými čerpadlami Alfa Laval SX a SRU. Vďaka úpravám ho teraz možno používať aj na monitorovanie iných rotačných zariadení.
Získajte viac informácií o systéme Alfa Laval CM a pridajte sa k nám na vzrušujúcej ceste k digitálnej transformácii.

 

Zistite viac o systéme Alfa Laval CM

 

 

Súvisiace informácie: