2020-02-27 ProductNews

Alfa Laval CB210 vnáša moderné myslenie do spájkovaných výmenníkov tepla

Spoločnosť Alfa Laval skombinovala viaceré najnovšie technologické prvky spájkovaných doskových výmenníkov tepla a vytvorila tak jednotnú a jedinečnú konštrukciu Alfa Laval CB210. Tento na trhu najnovší výmenník tepla umožňuje zvýšiť výkon mnohých vykurovacích a chladiacich procesov a zákazníkom zároveň poskytuje viacero možností, ako zvýšiť kapacitu tepelnej účinnosti.

 

„Vďaka úzkej spolupráci so zákazníkmi sme lepšie porozumeli technologickým výzvam, aké prinášajú súčasné vykurovacie a chladiace procesy,“ vysvetľuje Fredrik Ekström, prezident obchodnej jednotky Alfa Laval pre spájkované a tavne spájané výmenníky tepla. „V rámci nášho úsilia o lepšie naplnenie súčasných požiadaviek sme v prípade výmenníka tepla CB210 uplatnili moderný prístup. Všetky výhody, ktoré ponúkajú naše najnovšie inovácie v oblasti prenosu tepla, sme spojili do jedného celku.“

Vyššia kapacita, rovnaká plocha

Jedným z kľúčových vylepšení nového výmenníka tepla CB210 je väčší vstupný otvor, ktorý v porovnaní s výmenníkmi tepla predchádzajúcich generácií umožňuje až o 30 % väčší prietok. V konečnom dôsledku to znamená vyššiu kapacitu pri rovnakých rozmeroch, aké nájdeme pri zariadeniach predchádzajúcej generácie.

„Zmenený dizajn vstupných otvorov výmenníka tepla CB210 v spojení s novými výrobnými možnosťami, vďaka ktorým dokážeme vyrábať väčšie zväzky dosiek,  umožňuje podstatne vyššiu kapacitu než dosahovali jeho predchodcovia,“ vysvetľuje Richard Torssell, manažér spoločnosti Alfa Laval pre výrobu. „Výmenník tepla CB210 ponúka nielen náhradu starších jednotiek podobným pôdorysom, ale jeho zvýšená kapacita zároveň znamená, že v prípade istých systémov s väčším pôdorysom bude možné inovovať na nový typ.“

Inovatívne riešenia na zvýšenie tepelnej účinnosti

Výmenník tepla CB210 obsahuje aj niekoľko konštrukčných prvkov, ktoré zvyšujú celkovú tepelnú účinnosť vykurovacieho alebo chladiaceho systému. Patria k nim aj konštrukčné prvky na zlepšenie rozvodu tepla po povrchu dosky, čo umožňuje zákazníkom plne využiť výhody teplo-výmennej plochy zariadenia.

„Vo všetkých výmenníkoch tepla CB210 môže byť použitá aj inovatívna asymetrická konštrukcia dosiek FlexFlow od spoločnosti Alfa Laval,“ dodáva Torssell. „To znamená, že v spolupráci so zákazníkmi môžeme navrhnúť takú konštrukciu kanála, ktorá bude prispôsobená špecifickým médiám a procesom, aby zariadenie spĺňalo svoj účel čo najlepšie.“

Vhodné pre použitie v rôznorodých procesoch

Spoločnosť Alfa Laval vidí možnosti využitia tohto výmenníka v širokej škále vykurovacích a chladiacich procesov vzhľadom na jeho rozmery, zvýšenú kapacitu a vylepšený tepelný výkon. „Nová konštrukcia prinesie osobitné benefity pre procesy HVAC, ďalej pre priemyselné a centrálne vykurovanie a chladenie, ako aj pre vodovodné systémy,“ hovorí Roman Rathsack, manažér spoločnosti Alfa Laval pre výrobu pôvodných zariadení. „Špeciálna konštrukcia výmenníka tepla CB210 umožní jeho použitie aj na chladenie olejov, ako je to aj v prípade ďalších modelov CB.“

 

Viac informácií o spojkovaných doskových výmenníkoch tepla

 

 

CB210 vignette

Ďalšie informácie

Súvisiace informácie: