2023-04-20 ProductNews

Vermikompostér v kancelárii Alfa Laval Slovakia: Udržateľnosť začína drobnými krokmi

V posledných rokoch stále viac firiem vníma dôležitosť udržateľnosti a zodpovedného prístupu k životnému prostrediu. Aj kolegovia v bratislavskej kancelárii sa rozhodli prispieť k ochrane prírody a kúpili si vermikompostér.

Čo je vermikompostér a ako pomáha udržateľnosti? 

Vermikompostér je zariadenie, ktoré slúži na kompostovanie organického odpadu. Odpad sa vloží do špeciálnej nádoby, kde sa spolu s kusmi papiera a šupkami ovocia a zeleniny rozloží pomocou červov. Tí sa živia organickým materiálom a produkujú hnojivo, ktoré je bohaté na živiny a dokonca lepšie ako tradičné hnojivá. 

Prečo je vermikompostér dobrým ekologickým krokom?

Hlavným dôvodom je zníženie množstva organického odpadu, ktorý končí na skládkach a má negatívny vplyv na prírodu. Navyše, vypúšťanie metánu zo skládok je zodpovedné za značnú časť emisií skleníkových plynov. 

V Alfa Laval veríme, že udržateľnosť sa začína drobnými krokmi, a preto sme v každej kancelárii vytvorili rolu "Sustainability leadera". Dominika, naša Sustainability leaderka v Bratislave, podnecuje aktivity, ktoré pomáhajú zlepšovať udržateľný profil firmy, chodu kancelárie a správanie samotných zamestnancov v pracovnom i súkromnom živote. Spolu s kolegami sa snaží koordinovať a podporovať iniciatívy, ale zároveň vytvára kultúru, ktorá podporuje udržateľné správanie.  

Alfa Laval sa usiluje byť príkladom pre ostatné firmy v oblasti udržateľnosti a ochrany životného prostredia. Preto sme si stanovili ambiciózny cieľ, a to stať sa uhlíkovo neutrálnou firmou do roku 2030. Aktívne pracujeme na znižovaní vlastnej uhlíkovej stopy v celom hodnotovom reťazci a zároveň zavádzame technológie, ktoré zabezpečujú, aby sa procesy zákazníkov stali čo najefektívnejšími a umožnili prechod na čisté zdroje energie.

Prečítajte si viac o tom, aké ciele sme si ako spoločnosť stanovili v rámci ambície stať sa uhlíkovo neutrálnymi: https://www.alfalaval.com/about-us/sustainability/sustainability-strategy/carbon-neutrality-by-working-together/ 

 

Štítky

All
Vermi2

Súvisiace informácie: