Globálna sieť servisných centier

Spokojnosť garantovaná

Servisné centrá spoločnosti Alfa Laval na celom svete podporujú prevádzkyschopnosť a údržbu vašich zariadení - bez ohľadu na to, v akej časti sveta sa nachádzate.

Blízkosť znižuje prestoje

Servisné centrá Alfa Laval sme strategicky umiestnili čo najbližšie našim zákazníkom, aby sme skrátili časy na dopravu a súvisiace prestoje. Pri moderných zariadeniach poskytujeme servisné služby, ktoré prispejú k predĺženiu životnosti vašich výrobkov a zachovaniu plynulej výrobnej činnosti.

Efektívne servisné služby

Aby ste mohli využiť všetky naše odborné služby na jednom mieste, špecializujú sa servisné centrá Alfa Laval na tieto oblasti:

 • Komplexný servis doskových výmenníkov tepla - chemické čistenie, detekcia prasklín dosiek, lepenie nových tesnení, sušenie v peciach, tlakové skúšky, úpravy a modernizácia
 • Servis dekantačných odstrediviek a tanierových separátorov vrátane čistenia, výmeny ložísk, výmeny tesnení, opráv zváraním, rovnomerného potiahnutia povrchov tvrdým povlakom, testovania, úprav a modernizácie

Komfort a kvalita

Nezáleží na tom, či nám pošlite celé zariadenie alebo len jednotlivé komponenty - Alfa Laval garantuje kvalitné prevedenie servisných služieb podľa vašich požiadaviek. Odovzdáme vám podrobnú správu s našimi nálezmi a odporúčanými opatreniami v danej chvíli a v budúcnosti.

V servisnom centre Alfa Laval neďaleko od vás. Väčšina servisných centier má obvyklú pracovnú dobu; napriek tomu sa vám pokúsime vyhovieť v neočakávaných prípadoch, ktoré budú vyžadovať okamžitý zásah.

Priamo pri vás vo výrobnom zariadení. Niektoré servisné zásahy sú ako šité pre našich kvalifikovaných technikov s bohatými praktickými skúsenosťami. Ide o tieto servisné služby:

 • Prehliadka a vyriešenie problému
 • Uvedenie do prevádzky
 • Modernizácia a úprava výrobného zariadenia
 • Servisné chemické čistenie jednotkou CIP
 • Vyváženie bubna separátora v mieste prevádzky
 • Výmena tesnenia a opravy
 • Všeobecné rady
 • Praktické školenie personálu
 • Audity v mieste prevádzky
 • Správy o servisných návštevách
 • Odporúčané servisné zásahy

Prehľad servisných centier

V spoločnosti Alfa Laval získate jedinečného a dlhodobého partnera pre vaše každodenné záležitosti. Naša rozsiahla servisná sieť je zárukou toho, že k nám nebudete mať ďaleko. Kliknutím na mapu vyhľadajte najbližšieho zástupcu spoločnosti Alfa Laval.