Servisné služby pre dekantačné odstredivky

Komplexná ponuka servisných služieb spoločnosti Alfa Laval vám môže pomôcť pri optimalizácii dekantačnej odstredivky, pretože vaše postupy sa v priebehu času vyvíjajú a menia. V servisnej ponuke nájdete optimalizáciu dekantačnej odstredivky, riešenie problémov, školenie a ďalšie služby. Zabezpečte vynikajúci výkon dekantéra Alfa Laval a minimálne celkové náklady na vlastníctvo.

Všetko Katalógové listy produktov Service leaflets Návody a príručky

Alfa Laval ALDEC Decanter Product Leaflet.pdf Alfa Laval ALDEC Decanter Product Leaflet

2018-06-18 544 kB

Alfa Laval ALDEC G3 Decanter Product Leaflet.pdf Alfa Laval ALDEC G3 Decanter Product Leaflet

2018-06-18 1388 kB

Alfa Laval Decanter Centrifuge Operating Principles.pdf Understand how a decanter centrifuge work.

2018-06-18 924 kB

Alfa Laval Decanter Centrifuge Safety Instructions.pdf Read these safety instructions and this manual carefully before attempting to start, operate or service the decanter.

2018-06-18 250 kB

Alfa Laval Decanter Maintenance Training Presentation.pdf An overview of training courses, benefits, optimal time for training, customer cases and frequently asked questions related to decanter maintenance training.

2018-06-18 357 kB

Alfa Laval Decanter Power Plates Product Leaflet.pdf Reduce the power consumption of your decanters. See the range of Alfa Laval decanters Power Plates can be installed on, and 2 case studies.

2018-06-18 197 kB

Alfa Laval Decanter Preventive Maintenance Presentation.pdf Offering description of decanter preventive maintenance services, benefits, optimal time for using preventive maintenance, customer cases and frequently asked questions.

2018-06-18 401 kB

Alfa Laval Decanter Processing Training Presentation.pdf Offering description of wasterwater decanter process training services, benefits, optimal time for using processing training, customer cases and frequently asked questions.

2018-06-18 384 kB

Alfa Laval Decanter Service Kit Presentation.pdf Decanter service kit description, benefits, optimal time for using it, customer cases and frequently asked questions.

2018-06-18 308 kB

Alfa Laval Decanter Service Tool Presentation.pdf Decanter service tool description, benefits, optimal time for using it, customer cases and frequently asked questions.

2018-06-18 325 kB

Alfa Laval Decanter Upgrade Presentation.pdf Decanter upgrade description, benefits, optimal time for upgrade, customer cases and frequently asked questions.

2018-06-18 343 kB

Alfa Laval i-DW decanter centrifuge product leaflet.pdf Alfa Laval i-DW decanter centrifuge product leaflet

2018-06-18 347 kB

Alfa Laval PANX palm oil decanter centrifuge product leaflet.pdf Alfa Laval PANX range of decanters are high-performance 3-phase decanters centrifuges for crude palm oil.

2018-06-18 1411 kB

Alfa Laval Sigma Range Olive Oil Decanter Centrifuge.pdf Alfa Laval Sigma Range Olive Oil Decanter Centrifuge

2018-06-18 4147 kB

LYNX 1000 - Drilling mud decanter.pdf

2018-06-18 79 kB

LYNX 35 for slop oil treatment PEE00105EN.pdf

2018-06-18 58 kB

LYNX 430 Decanter centrifuge for cost-effective slop oil treatment.pdf

2018-06-18 341 kB

LYNX 730 product leaflet.pdf

2018-06-18 711 kB

P1 product leaflet.pdf

2018-06-18 757 kB

P2_decanter_centrifuge_range_PPI00120EN.pdf

2018-06-18 2106 kB

P3 product leaflet.pdf P3 product leaflet

2018-06-18 443 kB

Product_Leaflet_CDNX_range_EN.pdf CDNX range - Product leaflet

2018-06-18 655 kB

SG2 decanter centrifuge range PPI00109EN.pdf

2018-06-18 2364 kB

STNX decanter centrifuge.pdf

2018-06-18 485 kB

WS 10 20 30 EFU00029EN.pdf

2018-06-18 1410 kB

WS 40 60 EFU00030EN.pdf

2018-06-18 3816 kB

X-series decanters PFT00316EN.pdf

2018-06-18 288 kB
0 nájdených položiek.

Riešenie problémov s dekantačnými odstredivkami

Pri výskyte problému súvisiaceho so zariadením Alfa Laval sa odborníci na riešenie problémov spoločnosti Alfa Laval bez ohľadu na príčinu dostanú k podstate problému, aby zabránili budúcim odstávkam.

Spoločnosť Alfa Laval má viac ako 100-ročné skúsenosti s dekantačnými odstredivkami, vďaka čomu naši odborníci na riešenie problémov disponujú rozsiahlymi vedomosťami.

Kto sú odborníci na riešenie problémov Alfa Laval? Nie každý môže pracovať na odstraňovaní problémov s dekantačnými odstredivkami v spoločnosti Alfa Laval. Na to, aby osoba zaoberajúca sa riešením problémov získala kvalifikáciu, musí mať:

  • podrobné vedomosti o produkte,
  • poznatky o procesoch v prevádzke zákazníka,
  • praktické skúsenosti,
  • teoretické vedomosti,
  • vedomosti o materiáloch,
  • know-how z oblasti automatizácie.

Služba poradenstva na diaľku Alfa Laval Remote Guidance môže byť doplnkom k už existujúcemu spôsobu poskytovania servisu vo vašej prevádzke. Pomocou našich nástrojov a procesov dokážu naši servisní technici a produktoví špecialisti vytvoriť prepojenú realitu prostredníctvom prepojenia na video, ktorý odošleme do vášho mobilného zariadenia na mieste prevádzky. 

Oboznámte sa so službami prepojeného Internet of things spoločnosti Alfa Laval, ktoré poskytujú najrýchlejšie riešenie problémov s dekantačnými odstredivkami, optimalizáciu procesov a prediktívnu údržbu. 

Prepojené služby pre dekantéry v potravinárskom a nápojovom priemysle  Prepojené služby pre dekantéry odpadových vôd

Ak chcete získať pomoc pri riešení problémov, kontaktujte našu miestnu predajnú spoločnosť 

Inside a decanter

Školenie zamerané na dekantačnú odstredivku

V zručnostiach a znalostiach je sila

Keď si kúpite zariadenie spoločnosti Alfa Laval, kúpite si aj pokoj na duši. Aby ste mohli splniť svoje ciele, musíte sa spoľahnúť aj na operátorov zariadení. Preto je rozvoj zručností neoceniteľný pre vaše každodenné činnosti.

Čím efektívnejšie vaši operátori pracujú s dekantačnou odstredivkou Alfa Laval, tým vyššia je jej spoľahlivosť a tým nižšie sú náklady na vlastníctvo.

Spoločnosť Alfa Laval ponúka širokú škálu školení a kurzov zameraných na dekantačné odstredivky s vyváženou kombináciou praktického a teoretického školenia. Programy školení zameraných na dekantačné odstredivky môžu byť orientované na konkrétny produkt, odvetvie a/alebo oblasť použitia. Na mieru prispôsobené školenie môže byť k dispozícii podľa vašich konkrétnych potrieb vo väčšine odvetví. V niektorých prípadoch je k dispozícii elektronické školenie (samoštúdium a internetové semináre), ktoré predstavuje rýchlu a nákladovo efektívnu formu učenia.

Kontaktujte nás a zistite viac o možnostiach školenia zameraného na dekantačnú odstredivku vo vašom okolí.

Informácie o školení zameranom na údržbu  Informácie o školení zameranom na spracovanie odpadovej vody

 

training 640x360

Globálne skúšobné a inovačné centrum pre dekantéry

V našom novom skúšobnom a inovačnom centre v kontrolovanom prostredí vyvíjame, skúšame a optimalizujeme ďalšiu generáciu dekantérov. Toto centrum je naša globálna vedomostná základňa pre aplikácie v potravinárskom a vodnom priemysle. Centrum sídli v prevádzke spoločnosti Alfa Laval Søborg v Kodani a momentálne sa rozkladá na pôvodnej ploche 2 000 štvorcových metrov.

Prečítajte si viac o našom inovačnom centre pre dekantačné odstredivky

Kontaktujte našu miestnu predajnú spoločnosť a dozviete sa viac o
možnostiach školenia

Decanter Test Centre two decanter and tanks

Náhradné diely

Súpravy náhradných dielov

Spoločnosť Alfa Laval má servisné sady pre plánovanú údržbu, ktoré boli vyvinuté na základe niekoľkoročných skúseností. Obsahujú všetky originálne náhradné diely, ktoré sú potrebné pre špecifický servis dekantérov. Spoločnosť Alfa Laval dbá na to, aby súpravy obsahovali najnovšie náhradné diely, čo zabezpečí, že vaše zariadenie bude využívať najnovšiu dostupnú technológiu.

Viac informácií

Náhradné náradie a prípravky

Špeciálne vyvinuté servisné náradie a prípravky chránia dekantéry pred chybným servisovaním a maximalizujú výkon.

Viac informácií

 

Ak si želáte náhradné diely, kontaktujte naše miestne obchodné zastúpenie

Spare parts banner 640x360

Ponuka servisných služieb

So servisnou zmluvou Alfa Laval zabezpečíte vynikajúci výkon dekantéra Alfa Laval a minimálne náklady na vlastníctvo. Servisná zmluva je prispôsobená vašim prioritám a požiadavkám a je ideálnym servisným riešením od pôvodného výrobcu vášho zariadenia.

Kontrola výkonu – optimalizácia dekantačnej odstredivky a úspora nákladov

Rozšírte rozsah možností dekantéra pomocou kontroly výkonu spoločnosti Alfa Laval, ktorá vám zabezpečí optimalizáciu dekantačnej odstredivky a úsporu nákladov. S kontrolou výkonu spoločnosi Alfa Laval vám náš celosvetový servis a podporní experti pomôžu dosiahnuť najlepší možný výkon zariadenia.

Viac informácií

Preventívna údržba dekantérov

Ak chcete udržať efektívnu prevádzku vášho dekantéra, najlepšou voľbou je komplexný program preventívnej údržby, ktorý je na mieru prispôsobený konkrétnym požiadavkám a rozpočtu zákazníka.

Viac informácií

Modernizácie dekantérov

Zlepšite dostupnosť, proces a výkon dekantéra prostredníctvom jeho modernizácie. Zažite zvýšenú kapacitu, efektívnu prevádzku, nižšie prevádzkové náklady a dlhšie servisné intervaly.

Viac informácií

Prepojené služby

Internet v priebehu posledných 30 rokov spôsobil revolúciu v spôsobe, akým ľudia navzájom spolupracujú. Prepojenie strojov, snímačov a rôznych digitálnych systémov, ktoré sa súhrnne označujú ako internet vecí (ang.: Internet of things) , prináša úplne nové možnosti na zvýšenie efektívnosti a poskytnutie pridanej hodnoty pre zákazníkov. Spoločnosť Alfa Laval sa aktívne podieľa na tomto vývoji v oblasti spracovania potravín a spracovania odpadných vôd.