Fuel Management Course

Alfa Laval Fuel Management Course

Tento kurz v dĺžke 2 + 1 deň odpovedá na tieto otázky

 • Aké problémy možno očakávať s palivami v budúcnosti?
 • Čo očakávať pri výmene paliva a aké sú s tým spojené problémy?
 • Ako často sa prepravuje vykurovací olej nízkej kvality?
 • Aké sú dôsledky pre vlastníkov lodí pôsobiacich v oblasti ECA?
 • Aké budú dopady pre vlastníkov lodí po 1. januári 2015?
 • Aký vplyv má kvalita paliva na systémy čistenia paliva a prevádzku motora?
 • Ako nastaviť systémy čistenia palív na dosiahnutie najlepšieho výkonu?

Skúsení lektori s odbornou kvalifikáciou zo spoločností Alfa Laval a VPS

Kurzy organizujú spoločnosti Alfa Laval a Det Norske Veritas Petroleum Services. Lektori sú skúsení zamestnanci spoločností DNV Petroleum Services a Alfa Laval s odborným vzdelaním a dlhoročnými praktickými skúsenosťami.

Väčšina účastníkov uvádza, že  kurz je z hľadiska svojho zamerania úplne unikátny.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre technický a prevádzkový personál pracujúci na mori i na pobreží.

Témy kurzu

V tomto kurze sa preberajú, okrem iného, ​​tieto témy:

1. a 2. deň:

 • Ropa - zdroje a zloženie
 • Dopyt po palivách vyrábaných z ropy
 • Kvalita lodných palív na celom svete
 • Testovanie palív - presnosť testovacích metód
 • Poškodenie strojového zariadenia
 • MARPOL, príloha VI (ECA, CARAB)
 • Možnosti systémov čistenia a úpravy palív
 • Systémové know-how
 • Optimálny systém čistenia a úpravy palív
 • Prevádzka odstredivého separátora
 • Prevádzka v núdzovej situácii

3. deň:

 • Doprovodný plyn - zdroje a zloženie
 • MARPOL, príloha VI, ECA
 • Testovanie palív - presnosť testovacích metód
 • Poškodenie strojového zariadenia
 • Možnosti čističiek palív a odporúčaná zostava zariadení
 • Optimálny systém čistenia a úpravy palív
 • Prevádzka odstredivého separátora

Kurz je kombináciou prednášok a práce v skupinách s využitím prípadových štúdií.

Pozvánka na kurz zaobchádzania s palivami

Cena za kurz

Ceny za kurz pre jedného účastníka:

Štandardné FMC (všetky tri dni): 1 700 eur (bez DPH). Súčasťou ceny sú:

 • Večera 1. deň
 • Dopoludňajšia a popoludňajšia káva a čaj
 • Obed prvý, druhý a tretí deň

Štandardné FMC (1. a 2. deň): 1 350 eur (bez DPH). Súčasťou ceny sú:

 • Večera 1. deň
 • Dopoludňajšia a popoludňajšia káva a čaj
 • Obed prvý a druhý deň

(3. deň): 700 eur (bez DPH). Súčasťou ceny sú:

 • Dopoludňajšia a popoludňajšia káva a čaj
 • Obed

Registrácia

Registrácia na kurz tu

Harmonogram kurzov 2015

 • April 21-23 in Copenhagen, Denmark
 • May 19-21 in Singapore
 • September 15-17 in Hamburg, Germany
 • October 13-15 in Miami, USA
 • October 26-28 in Dubai

Máte nejaké otázky ohľadne kurzu?

Neváhajte kontaktovať nášho školiteľa:

Alfa Laval
Geir Laerum
Tel: +46 8 530 650 57
e-mail: geir.larum@alfalaval.com

Veritas Petroleum Services
Jeroen de Vos
Tel: +31 180 221 100
e-mail: jeroen.de.vos@v-p-s.com

Index spokojnosti účastníkov

Známka za posledný kurz v Hamburgu na škále od 1 (zlý) do 7 (vynikajúci)

6,25

Ohlasy účastníkov

Vynikajúci kurz, veľa som sa toho naučil
Profesionálne, precízne a skvelí inštruktori
Tento kurz si nenechajte utiecť - je absolútne nevyhnutný!

Fuel Management Course invitation