Vylepšenia a inovácie

Ak ste pripravení posunúť svoje prevádzkové parametre na ďalšiu úroveň, sme tu kedykoľvek, aby sme vám pomohli. Naši odborníci vám pomôžu upraviť vašu technológiu tak, aby vyhovovala vašim aktuálnym potrebám, a tiež ju inovovať, aby zahŕňala najnovší technologický vývoj.

Improvements icon warmgrey
.

Modernizácia zariadení

Vďaka inovácii budete držať krok s meniacimi sa požiadavkami na technologické procesy, ako sú napríklad požiadavky na väčšiu kapacitu, nižšiu spotrebu energie a vysokú kvalitu produktov.

Existuje široký rad modernizačných riešení, ktorými sa zabezpečí, že vaše zariadenie od Alfa Laval bude zodpovedať najnovšiemu technickému vývoju. Vzhľadom na to, že prevádzkové podmienky sa časom menia, vznikajú nové situácie vyžadujúce kontrolu súčasnej inštalácie. Modernizácia zariadení môže zahŕňať tiež modernizáciu ovládacích prvkov, čím sa zdokonaľuje automatizácia zariadení.

Služby týkajúce sa modernizácie sú dostupné napríklad pre:

Výmenníky tepla

Na optimalizáciu výkonu s cieľom splniť súčasné technologické požiadavky, a to s minimálnou spotrebou energie, Alfa Laval ponúka prostredníctvom vysokokvalifikovaných servisných technikov tri služby modernizácie výmenníkov tepla. Patrí medzi ne zmena materiálu, konštrukcie a optimalizácia zariadenia bez ohľadu na fázu jeho životného cyklu.

Separátory

Na zvýšenie celkovej výkonnosti vašich technologických procesov môže Alfa Laval Service vykonať audit vašich separátorov a odporučiť kroky, ktoré môžu zvýšiť ich produktivitu a kapacitu a zároveň ušetriť energiu.

Dekantéry

Alfa Laval ponúka modernizáciu pre dekantéry, ktoré sa používajú vo všetkých typoch procesov. Tieto vylepšenia znižujú náklady a redukujú dopad na životné prostredie. Modernizáciu je možné vykonať na backdrive-e, dopravníku a výkonových doskách.


.

Prestavba zariadení

Špecialisti zo spoločnosti Alfa Laval vám pomôžu s prestavbou vášho zariadenia pri zmene procesu, prevádzkových podmienok, alebo keď budete potrebovať zmeniť kapacitu výroby. Táto služba zahŕňa kompletný návrh spolu s časovým plánom, súvisiacimi nákladmi a predkladaným výstupom zariadenia.


.

Výmena zariadení

Ak vaše zariadenie potrebuje výmenu, špecialisti Alfa Laval vám radi pomôžu. Výmenou časti, alebo celého zariadenia sa zabezpečí, že vaša výroba bude pokračovať bez prerušenia. Výmena môže byť za rovnaké zariadenie, alebo sa výber prispôsobí vašim konkrétnym požiadavkám.

Preskúmaním zariadenia a procesu je často možné nájsť riešenia, ktoré zvýšia:

  • úsporu energie,
  • úsporu paliva,
  • kvalitu produktu,
  • účinnosť čistenia,
  • znížia celkové náklady na vlastníctvo,
  • predĺžia životnosť zariadenia.

Výmenné služby sú k dispozícii pre výmenníky tepla a separátory.


Potrebujete pomoc alebo máte otázky týkajúce sa servisu?

Ak potrebujete pomoc alebo máte akékoľvek otázky týkajúce sa prevádzky a údržby svojich zariadení, môžete sa kedykoľvek obrátiť na náš tím miestnych servisných technikov.

Service staff 640x360

Pozrite si naše videá o servise a údržbe

Naše videá vám poskytnú teoretické základy a praktické tipy týkajúce sa servisu nášho zariadenia. Kliknutím na nižšie uvedený odkaz otvoríte zoznam videoklipov.

CE service video list image